Ambachtslieden

De werkgroep Ambachtslieden heeft eind 2022 haar werkzaamheden beëindigd, vanwege verhuizing van één van de leden naar een andere provincie en de keuze voor andere activiteiten van de secretaris. Doelstelling van de werkgroep was instandhouding van de ruimtelijke en monumentale kwaliteit van Haarlem, in het bijzonder m.b.t. het onderhoud aan rijks- en gemeente monumenten. Van alle activiteiten, variërend  van rondleidingen met vmbo leerlingen langs uitvoerende werkzaamheden aan monumenten, het organiseren van thema avonden zoals over historisch kleurgebruik tot het motiveren van aannemers betrokken bij werkzaamheden aan monumenten, stageplaatsen te creëren, is sinds de oprichting van de werkgroep in 2014 een uitgebreid dossier samengesteld dat ter inzage ligt op de zolderverdieping van De Hoofdwacht. Op deze verdieping zijn tevens gereedschappen die een relatie hebben met de bouw van een houten kapconstructie in een vitrinekast ondergebracht. De gereedschappen zijn voor een aanzienlijk deel afkomstig uit de nalatenschap van pandbewaarder Pim van Zalingen.                                                                                                                                                                Toekomstige activiteiten die een relatie hebben met het bouw- dan wel het restauratie ambacht, zijn ondergebracht bij de werkgroepen Gebouw en Omgeving en Evenementen en Lezingen.

Ambachtslieden

Hieronder vindt u nog foto's, archiefmateriaal en nieuws van de voormalige werkgroep

Meer informatie: Fotoalbums     Archief

IMG_2224.JPG

Renovatiewerkzaamheden aan de buitengevels van de woningen van het Hofje van Bakenes

 

Ambachtslieden---presentatie.jpg

Deze presentatie gaat in op de vraag hoe een jonge generatie ambachtslieden de huidige generatie restauratie timmerlieden en -metselaars kan opvolgen om erfgoed op vakkundige wijze te onderhouden.

 

2019-foto-1-geel-oker-donker-IMG_1556.JPG

Van speurtocht voor jongeren naar kleurenwaaiers

 

Leerlingen Sterrencollege in het Dolhuys
 
Kort na de herfstvakantie heeft Rene Boelhouwer docent aan het Sterrencollege, tijd gevonden om met 11 leerlingen uit de 4e klas Bouwen, Wonen en Interieur een bezoek te brengen aan het Dolhuys. Sinds april 2019 zijn hier een aantal bedrijven elk met hun specialisme werkzaam bij 1) het herstel van de monumentale houten spantconstructie, 2) het aanbrengen van een eigentijdse elektrische installatie en 3) de bouw van een nieuwe entree, met toiletgroep en de afbouw van de tentoonstellingszalen.
 

2019-rosehaghe-pl-daken-en-paard-en-wagencid_168a00102932d495e591.jpg

Over de bouw van Rosehaghe in 1920-1923

 

2019-Waalse-kerk-foto-1-IMG_4344.JPG

Halverwege 2017 is Burgy Bouwbedrijf (Leiden) begonnen aan de restauratie van de Waalse Kerk in Haarlem. De restauratie van de kerk verkeert in de eindfase. 

 

2019-Projgr-Ambl-foto-blauwe-voeg-Udo-image1.JPG

 

Excursie voor aankomende ambachtslieden naar de Kathedrale Basiliek St. Bavo.

Medio mei 2016 organiseerde de Projectgroep Ambachtslieden twee excursies voor vmbo leerlingen naar monumenten in restauratie.

201620TmB202e20excursie20P1150046.jpg

Drie leden van de projectgroep Ambachtsleden konden onlangs de voortgang van de werkzaamheden in de sociëteit Trou moet Blycken in ogenschouw nemen.

verzekerenvanmonumenten.jpg

Verzekeringen kunnen een pandeigenaar veel zorgen besparen. Een opstalverzekering biedt bijvoorbeeld zekerheid bij schade die is ontstaan door brand of storm. Veel hypotheekverstrekkers stellen het zelfs verplicht.

“Geef mij een Copenhagen Gold en een stopmesje in mijn handen en ik ben op vertrouwd terrein……..” Hiermee opende de secretaris van de projectgroep Ambachtsleden, Has Kuijpers haar aandeel op de Expertmeeting over duurzaam vakmanschap getiteld “Hoe behouden wij ons erfgoed in de toekomst”. Deze bijeenkomst vond plaats op 15 februari 2018 in het Provinciehuis te Haarlem, georganiseerd door het ROP* en het Europees Jaar van het Culturele Erfgoed. Beide organisaties constateerden dat, ondanks de toegenomen belangstelling voor het ambacht, het een enorme uitdaging blijft om straks voldoende gekwalificeerde mensen op de steigers te hebben staan. 

Lees meer

 

Bent u geïnteresseerd  in monumenten restauraties en zou u willen aansluiten bij een rondleiding georganiseerd door de  projectgroep Ambachtslieden, geef dan uw naam, telefoon  en e-mailadres door aan de secretaris Has Kuijpers, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

© Foto Richard Stekelenburg

/>Halverwege 2017 is Burgy Bouwbedrijf begonnen aan de restauratie van de Waalse Kerk.

201620TmB202e20excursie20P1150044-8.jpg

Overzicht van de activiteiten van de projectgroep Ambachtslieden in 2016

 

Onze werkgroepen

De vereniging kent verschillende werkgroepen. De oudste zijn de Historische Werkgroep, die zich richt op onderzoek en publikaties en Gebouw & Omgeving op het beschermen van het Haarlems stadsgezicht. De Stichting Gevelltekens Haerlem stelt zich ten doel gevelstenen en -tekens te restaureren en voor de stad te bewaren. Voorts mag de werkgroep Jonge Muggen niet onvermeld blijven. Zij hebben diverse educatieve programma's opgesteld om de Haarlemse jeugd omgevingsgeschiedenis bij te brengen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de andere stedelijke erfgoedinstellingen, zoals de musea en het Noord-Hollands Archief.

Klik op de tegels hieronder, voor meer informatie