Renovatiewerkzaamheden aan de buitengevels van de woningen van het Hofje van Bakenes

 

Eind oktober 2020 werden renovatiewerkzaamheden aan de buitengevels van de woningen van het Hofje van Bakenes (1395) afgerond.

De onlangs overleden Pim van Zalingen van Van Zalingen Bouwbedrijf (én lid van de H.V.H.) had in februari 2019 een offerte met werkbeschrijving opgesteld om de eerder aangebrachte damp afsluitende cement- en de latex verflaag te verwijderen. De muren zouden opnieuw damp-open afgewerkt moeten worden met een kalkspecie. Op basis hiervan werden onlangs deze werkzaamheden o.a. uitgevoerd door Bouwbedrijf Nieuwenhuizen uit Heemskerk. In het Haarlems Dagblad van 01-10-2020 heeft U hierover kunnen lezen. Met deze nieuwe aanpak wordt een eind gemaakt zijn aan de jarenlange vochtproblemen waarmee de bewoonsters te kampen hebben gehad.

Graag breng ik enkele aspecten naar voren van de werkwijze: Bij mijn bezoek aan het hofje waren de stukadoors in het hof bezig met kalk gebonden stuc plinttrapjes verdikt op te zetten op de uitwendige hoeken van de buitengevels en achter de aanwezige waterafvoeren (zie foto hieronder).

Deze verdikte plinttrapjes zullen, met de verdikt opgezette plint, waarvan de belijning 1 op 1 is terug gezet, na een jaar van uitwerken, met een donker gekleurde minerale verf beschilderd worden. In de oude situatie waren de plinttrapjes en de plint direct op de gestucte buitenmuur geschilderd (zie foto hieronder).

Om de lange buitenmuur grenzend aan het Philip Frankplein te kunnen renoveren heeft de aannemer 1000 oudere "antieke" stenen opgekocht die overeenkomen in kleur (oranje en een enkele rode), omvang en in hardheid met de originele stenen. Nadat het voorwerk aan de te renoveren muur verricht was, konden de metselaars beginnen met het verwijderen van de vele aangetaste stenen en het inboeten ervan met een kalkmortel. Alle uitgekrabde voegen werden, opnieuw iets verdiept aangebracht met een dagsnede, horizontaal en verticaal (zie foto onderaan).

Peter Rutten, van pr architectenbureau die de werkzaamheden begeleidde mailde nog: "na het verwijderen van de stuclaag werden oude bouwsporen zichtbaar. Het hofje heeft waarschijnlijk meerdere bouwfasen gekend. Ook zagen we dat sommige kozijnen in het verleden iets anders waren, soms groter en soms op een andere positie. Helaas hebben we dat niet gedocumenteerd".
De werkzaamheden, in 2013 door Pim van Zalingen verkend met het aanbrengen van een grof opgezette "ademende" kalkmortel op de zij kopgevel aan de zuidoostkant, zijn inmiddels afgesloten. Voor de bewoonsters is een belangrijk resultaat bereikt: een gezond binnenmilieu.

Opdrachtgever: de Regenten van het Hofje van Bakenes;
Rijksmonument nr. 19838; Uitvoerende Bedrijven:
pr architectenburo Haarlem;
Bouwbedrijf Nieuwenhuizen te Heemskerk;
Boom Stukadoors te Amstelveen;
Jarvo o.a. voegwerken en gevelreiniging te Heemskerk;
Alreno oude pleisterlaag verwijderen.

Has Kuijpers, secr. Projectgroep Ambachtslieden