Monumenten

De gemeente Haarlem is één van de grootste monumentensteden van Nederland. De rijke geschiedenis van Haarlem is nog altijd goed zichtbaar in de ruimtelijke opbouw van de stad. Het middeleeuwse stratenpatronen, de 17de-eeuwse stadsuitleg met zijn regelmatige verkaveling, de romantische villaparken uit de 19de eeuw, de bescheiden arbeiderswijken, de grootschalige stadsvernieuwing uit de jaren zeventig: alle lagen samen hebben de vorm en het karakter van de stad bepaald.

Haarlem is de zesde monumentenstad van Nederland. De stad telt 1149 rijksmonumenten. Daarnaast telt de stad zo'n 1238 gemeentelijke monumenten. Bovendien is de historische binnenstad aangewezen als beschermd stadsgezicht. In de binnenstad staan dan ook de meeste van de monumenten, zoals de Grote of Sint-Bavokerk, het Stadhuis en de Vleeshal. De stad kent echter ook een aantal toonaangevende moderne bouwwerken, zoals de Toneelschuur, het Patronaat, de nieuwbouw van de Stadsschouwburg en het voormalige kantoor van de ING Bank aan de Wilhelminastraat.

De rijks-, gemeente- en provinciale monumenten van Haarlem zijn op deze kaart van de gemeente Haarlem te zien.

Lees meer op de website monumenten.nl over een monument kopen, onderhouden of verduurzamen en hoe monumentenzorg is ingericht binnen de gemeente Haarlem.