Drie leden van de projectgroep Ambachtsleden konden onlangs de voortgang van de werkzaamheden in de sociëteit Trou moet Blycken in ogenschouw nemen.

 


Onder het lijnenspel van de dragende constructie op de zolderetage is de indeling al goed zichtbaar van het te verhuren appartement. Met het bieden van eigentijds wooncomfort zal een kenner en liefhebber van  houtconstructies op deze etage een prettig woonklimaat ervaren.  De bewoner heeft tevens de beschikking over een kleine buitenruimte.
Een deel van het souterrain was voor de brand in gebruik als borrelruimte. Over de toekomstige bestemming van het souterrain is nog niet alles te zeggen, aldus Jan Spoelder. Wel is van drie in het oog springende ruimtes al iets bekend namelijk dat de kookruimte waar mogelijk in oude staat hersteld zal worden, wel aangepast aan hedendaags gebruik en qua oppervlak vergroot, dat de twee bedsteden in het tussengedeelte van deze verdieping gehandhaafd blijven en dat wellicht een ruimte gecreëerd wordt voor opslag van wijnen.

De werkzaamheden op de bel-etage zullen aandacht en vaardigheden vergen van een ander specialisme:  hier worden de stijlkamers voorzien van nieuwe wandbespanning en worden de plafonds en lambriseringen hersteld.
Het gehele pand wordt opnieuw geschilderd; of dit aan de hand van de resultaten van een uitgevoerd kleurhistorisch onderzoek zal plaatsvinden, was bij het schrijven van dit artikel nog niet bekend. Op elke verdieping wordt flink doorgewerkt om de opleverdatum april 2017 te halen. Het gerestaureerde gebouw zou volgens de projectgroep ambachtslieden, een interessante locatie zijn voor een van de volgende jaarvergaderingen van onze vereniging.

Aannemer: Burgy Bouw te Leiden; stageplaats voor Richard Weber;
Architectenbureau:  Bouwstra en Verlaan te Vianen;
Projectgroep Ambachtslieden, Has Kuijpers secretaris                                                                                                                       


2016 TmB 2e excursie P11500442016 TmB 2e excursie P11500462016 TmB 2e excursie P11500662016 TmB 2e excursie P1150068