Het bestuur

De leden van het algemeen bestuur worden aangesteld door de Algemene Ledenvergadering (ALV) op voordracht van het zittende bestuur. Het bestuur komt eens in de zes weken bijeen. Het Algemeen Bestuur heeft de uitvoering van zaken die geen uitstel velen en minder ingrijpende zaken gedelegeerd naar het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester en de secretaris.

Martin van Bleek


Martin van Bleek is sinds 2017 voorzitter van de Historische Vereniging Haerlem.

Voorzitter
Marco Wiesehahn-Vrijman

Marco Wiesehahn-Vrijman is sinds juni 2019 algemeen secretaris van de Historische Vereniging Haerlem.

Algemeen Secretaris
Alex Leuverink

Alex Leuverink heeft ervaring als penningmeester bij verschillende vrijwilligersorganisaties en is sinds juni 2019 penningmeester.

Penningmeester
Boudewijn van Os

Boudewijn van Os is sinds 2016 bestuurslid. Hij is voorzitter van de Historische Werkgroep en vertegenwoordigt deze werkgroep in het bestuur.

Bestuurslid
Rob Strobel

Rob Strobel is voorzitter van de werkgroep Gebouw en Omgeving. Sinds 2019 is hij lid van het bestuur. Hij heeft een juridische achtergrond.

Bestuurslid
Mariska Krikken

Mariska Krikken is verantwoordelijk voor de evenementen van de vereniging en in die hoedanigheid lid van het bestuur.

Bestuurslid
Lieuwe Zoodsma

Lieuwe Zoodsma is directeur van het Noord-Hollands Archief, adviseert het bestuur van de vereniging en in die hoedanigheid neemt hij, wanneer opportuun, deel aan de vergaderingen van het bestuur.

Adviseur
Anja van Zalinge

Anja van Zalinge is stadsarcheoloog, adviseert het bestuur van de vereniging en in die hoedanigheid neemt zij, wanneer opportuun, deel aan de vergaderingen van het bestuur. Tevens is zij directeur van het Archeologisch Museum.

Adviseur

Bestuurszaken

Meer over het bestuur, de statuten, reglementen, maatregelen en vergaderverslagen vindt u hieronder.

Bestuursblog

Lees meer over het bestuur, publicaties en nieuws vanuit De Hoofdwacht.

Lees de bestuursblog