Het bestuur

De leden van het algemeen bestuur worden aangesteld door de Algemene Ledenvergadering (ALV) op voordracht van het zittende bestuur. Het bestuur komt eens in de zes weken bijeen. Het Algemeen Bestuur heeft de uitvoering van zaken die geen uitstel velen en minder ingrijpende zaken gedelegeerd naar het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester en de secretaris.

Martin van Bleek

Martin van Bleek is sinds 2017 voorzitter van de Historische Vereniging Haerlem.

Voorzitter
Machteld Tilanus

Machteld Tilanus is algemeen secretaris.

Algemeen secretaris
Mariska Krikken

Mariska Krikken is verantwoordelijk voor de evenementen van de vereniging en in die hoedanigheid lid van het bestuur.

Bestuurslid
Rolf Kooijman

heeft ervaring in het financieel en algemeen management als CFO en Bestuursvoorzitter in de financiële sector. Is opgeleid als registeraccountant en heeft  een bachelor geschiedenis. Bezig met het laatste deel van de master Stadsgeschiedenis aan de UvA. Zijn interesse ligt in de periode vanaf de industriële revolutie.

Benoeming zal plaatsvinden in ALV van 10 oktober 2023

Penningmeester
Jan Boelhouwer

Het ontdekken van de geschiedenis van Haarlem en dat delen met zoveel mogelijk mensen heeft mijn passie. Ik ben geen historicus, maar heb een achtergrond in het basisonderwijs. Naast het werk als leraar basisonderwijs ben ik op bestuurlijk niveau actief geweest bij sportverenigingen en heb ervaring als gemeenteraadslid (’84-’88).
Ik reis graag, heb interesse in cultuur en probeer op de hoogte te blijven van ontwikkelingen om mij heen. Ik denk dat wie zijn geschiedenis kent, het heden beter begrijpt. Vandaar mijn interesse voor de historie van Haarlem.

Bestuurslid
Patrick Vlegels

Patrick Vlegels werkt bij het Noord-Hollands Archief. Daarvoor werkte hij bij de gemeente Haarlem. Hij is goed bekend met de cultuur- en erfgoedsector in Haarlem en omgeving.

Patrick studeerde middeleeuwse geschiedenis en culturele studies aan de UVA en schreef zijn scripties over de Grote of Sint-Bavokerk in Haarlem.

Bestuurslid
Anja van Zalinge

Anja van Zalinge is stadsarcheoloog, adviseert het bestuur van de vereniging en in die hoedanigheid neemt zij, wanneer opportuun, deel aan de vergaderingen van het bestuur. Tevens is zij directeur van het Archeologisch Museum.

Adviseur
Willeke de Groot

In 2022 trad ik aan als directeur Noord-Holland Archief in Haarlem, mijn geboortestad. Elke dag word ik nog verrast in mijn werk met verhalen over Haarlem, over de kunstenaars die onze stad hebben verrijkt, de nijverheid van de Vlaamse migranten, tot de opkomst en helaas ook weer teloorgang van sommige industrieën, denk aan Koninklijke Joh. Enschedé en Droste. Gelukkig beheren we daar de archieven van. De beeldcollectie van het NHA is spraakmakend, daarin hebben oud-archivarissen van ofwel de provincie of de stad Haarlem een grote rol gehad. Als we het tonen in tentoonstellingen en rondleidingen, is de historische sensatie groot. Digitalisering kan het gebruik van ons archief in de toekomst vleugels geven. En dat is niet het minste, want tenslotte zijn we een inclusieve organisatie, voor alle inwoners van Noord-Holland, die meer willen weten van hun eigen geschiedenis dan wel informatie uit (overheids)archieven willen aanwenden voor hun eigen werkprocessen. Denk daarbij aan ambtenaren of projectontwikkelaars, architecten. Het is logisch dat er een grote verbondenheid is met de Historische vereniging Haerlem. Als adviseur zal ik mij inspannen voor het leggen van die verbindingen in de stad.

Adviseur

Bestuurszaken

Meer over het bestuur, de statuten, reglementen, maatregelen en vergaderverslagen vindt u hieronder.

Bestuursblog

Lees meer over het bestuur, publicaties en nieuws vanuit De Hoofdwacht.

Lees de bestuursblog