Medio mei 2016 organiseerde de Projectgroep Ambachtslieden twee excursies voor vmbo leerlingen naar monumenten in restauratie.

Doel van deze excursies is leerlingen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met een monument, hen te laten zien op welke manier onderhoud wordt uitgevoerd en hen bewust te maken van de rol die ambachtslieden spelen in het voortbestaan van erfgoed. Een nevendoel is door middel van een excursie het vinden van een stageplaats bij een restauratiebedrijf voor de leerling te vergemakkelijken.

Lees meer...