/>Halverwege 2017 is Burgy Bouwbedrijf begonnen aan de restauratie van de Waalse Kerk.

2018 01 04 waalse kerk foto DSC02810
December j.l. wilde het bedrijf tijd reserveren voor een excursie naar deze werkzaamheden voor leerlingen van de 4e klas VMBO BWI met de vakken timmeren en metselen. Echter de twee onderwijsinstellingen waarmee de projectgroep Ambachtslieden contacten heeft, moesten voortijdig afzeggen wegens organisatorische problemen én gebrek aan belangstelling van de kant van de leerlingen.

Voor leden van de Vereniging Haerlem zijn de restauratiewerkzaamheden in de kerkzaal te volgen door hieronder te klikken voor tekst én beeldmateriaal aangedragen door het erkende restauratiebedrijf Burgy Bouw te Leiden.

Ga naar de website van het bouwbedrijf..