Samenwerking


De Historische Vereniging Haerlem werkt samen met andere erfgoedinstellingen, om gezamenlijk de historie en Haarlem zo goed mogelijk vast te leggen.
Met de volgende instellingen wordt samengewerkt;

https://www.societeitvereeniging.nl/
Sociëteit Vereeniging

De Sociëteit Vereeniging is dé huiskamer voor ondernemende mensen in Haarlem.

https://noord-hollandsarchief.nl/
Noord-Hollands Archief

Het Noord-Hollands Archief is de afgelopen jaren geworden wat het wil zijn: het geheugen van Noord-Holland.

https://verweymuseumhaarlem.nl/
Verwey Museum Haarlem

Museum Haarlem is hét stadsmuseum van Haarlem waar Haarlem, de Haarlemmers en Kennemerland centraal staan.

https://www.archeologischmuseumhaarlem.nl/
Archeologisch Museum Haarlem

Hét museum over stadsarcheologie

https://www.erfgoedhaarlem.nl/
Erfgoed Educatie Haarlem

Stichting Erfgoed Haarlem ontwikkelt als cultureel ondernemend collectief van de erfgoedinstellingen educatieve en publieksactiviteiten, zoals  ‘Wie wat bewaart heeft wat‘ 

https://www.hvalkmaar.nl/
Historische Vereniging Alkmaar

Deze historische vereniging heeft als doel het beschermen en voor het nageslacht bewaren van de historische schoonheid van Alkmaar en omgeving.

https://www.oudhoorn.nl/
Vereniging Oud Hoorn

Deze historische vereniging stelt zich ten doel het materiële en immateriële erfgoed binnen de gemeente Hoorn te beschermen en de kennis over de geschiedenis van de gemeente en haar erfgoed te vergroten en te verspreiden

https://www.hv-hb.nl/
Historische Ver. Heemstede-Bennebroek

De vereniging wil de kennis over en de belangstelling voor de geschiedenis van Heemstede en Bennebroek bevorderen.

https://www.historischschoten.nl/
Stichting Historisch Schoten

Historische Vereniging met als aandachtsgebied Schoten (het huidige Haarlem-Noord)

https://www.onsbloemendaal.nl/
Stichting 'Ons Bloemendaal'

Doelstelling: Behoud van het historisch, cultureel en natuurlijk erfgoed van Bloemendaal en het bevorderen van de belangstelling en waardering hiervoor.

https://www.oudzandvoort.nl/
Genootschap Oud Zandvoort

Doelstelling van het Genootschap Oud Zandvoort is om het boeiende verleden van Zandvoort als vissersplaats en badplaats levend te houden.

https://www.haarlemmermeermuseum.nl/meer-historie
Meer-Historie Haarlemmermeer

Meer-Historie is expert waar het gaat om de kennis over en het conserveren van het erfgoed van Haarlemmermeer.

http://www.historischhalfweg.nl/
Historisch Halfweg

Historisch Halfweg brengt de geschiedenis van Halfweg, Zwanenburg, de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude in kaart.

https://historischewerkgroepspaarndam.nl/
Historisch Werkgroep Spaarndam

De Historische Werkgroep Spaarndam is een werkgroep van de 'Stichting Spaarndam 700 jaar', en heeft als doel de geschiedenis van het dorp Spaarndam levend te houden.

https://www.historischekringvelsen.nl/
Historische Kring Velsen

Het “werkgebied” van de HKV omvat IJmuiden, Velsen-Noord, Velsen-Zuid, Driehuis, Santpoort-Noord, Santpoort-Zuid en Velserbroek.

https://www.stichtingsantpoort.nl/
Stichting Santpoort

Onderzoeken, vastleggen en bekendmaken van de geschiedenis van Velsen en zijn bewoners, alsmede instandhouding van de historische objecten

https://hgmk.nl/
Historisch Genootschap Midden Kennemerland

Het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland houdt zich bezig met de lokale geschiedenis van Beverwijk, Heemskerk en Velsen en zet zich in om de geschiedenis van Midden-Kennemerland levend te houden.

https://www.historischekringheemskerk.nl/
Historische Kring Heemskerk

De Historische Kring Heemskerk richt zich op de geschiedenis van Heemskerk

https://www.oud-castricum.nl/
Stichting Werkgroep Oud-Castricum

Historische werkgroep is gericht op Castricum en directe omgeving.