Op 23 februari hebben we een zoombijeenkomst voor de leden gehouden. Het was fijn om Marjorie Vroom onder de deelnemers te zien. Zij begint langzaam een aantal activiteiten weer op te pakken.

Tijdens deze onlinebijeenkomst werd door Mariska Krikken een uitleg gegeven over het  programma voor het komende halfjaar. Wim Cerutti gaf een uitleg over de activiteiten van de Coornhert Stichting Haarlem in 2022.

Helaas bereikte ons op 17 maart het nieuws dat Lia van Velzen was overleden. Tot op het laatst hield zij al haar bekenden en onze Vereniging op de hoogte van de voortgang van haar slopende ziekte. Zij was een gedreven gastvrouw van onze Vereniging en actief betrokken bij zwembad De Houtvaart. In 2019 was zij de organisator van de fraaie tentoonstelling over de Houtvaart in De Hoofdwacht. Deze bijzondere tentoonstelling combineerde kunstuitingen met de geschiedenis van de Houtvaart.

Wij wensen haar man André en familie veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies.

Afgelopen dinsdag 8 maart – Internationale Vrouwendag – hadden we onze eerste live lezing in de Waalse kerk door Carolina Lenarduzzi, met als onderwerp ‘De Haarlemse klopjes’. De lezing was goed bezocht en iedereen was blij dat het weer kon.

Op 10 maart vond in de Sociëteit Vereeniging de door de werkgroep Gebouw & Omgeving georganiseerde politieke avond plaats. Hier werd, evenals vier jaar geleden, onder leiding van Annemieke Windt met vertegenwoordigers van een zestal fracties uit de Haarlemse gemeenteraad gediscussieerd over een aantal stellingen met betrekking tot de omgang met het erfgoed in onze stad. Het was een levendige discussie en leverde ook behoorlijk wat vragen uit de zaal op. De inzet van de avond was om een goede borging van ons Haarlemse erfgoed in het komende collegeprogramma te helpen bewerkstelligen.

Aan het begin van de avond heb ik wethouder Floor Roduner, die avond als lijsttrekker aanwezig, de door de werkgroep Gebouw & Omgeving ontwikkelde route ‘Van Boerhave tot Mendel’ aangeboden. Deze route leidt langs een 14 wederopbouwmonumenten in de stad. De locaties zijn op de kaart van Haarlem aangegeven en op de achterkant is van elk monument en foto met een korte beschrijving opgenomen. AL deze objecten zijn door de werkgroep geïnventariseerd en samen met de Bond Heemschut en het Cuypers Genootschap voorgedragen voor plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst. Als één van de komende activiteiten zal een fietstocht met uitleg langs de objecten worden georganiseerd. De kaart zelf zal, wanneer De Hoofdwacht weer open is, daar te koop zijn.

In dit Haerlem Nieuws treft u een artikel van Erfgoed Haarlem aan. In het verleden werd het restauratieverslag van de Haarlemse monumenten in ons Jaarboek gepresenteerd. Deze traditie is in het Jaarboek van 2020 weer opgepakt met het artikel van Maarten Enderman over de uitgevoerde bouwhistorische onderzoeken in 2020.

Persoonlijk vind ik dat er veel te weinig over de Haarlemse monumenten wordt gepubliceerd. Reden om de afdeling Erfgoed van de gemeente aan te bieden om in ons Haerlem Nieuws elke keer een artikel over het Haarlemse erfgoed te publiceren. Het kennismakingsartikel treft u in deze editie aan.

Op 2 mei zal onze erevoorzitter en burgemeester Jos Wienen in de Sociëteit de Vereeniging een lezing houden met als thema ‘Rondom 1572’. Deze lezing is de jaarlijks gezamenlijk georganiseerde lezing door onze Vereniging en de Geschiedenistafel van de Sociëteit. Wellicht is nog onvoldoende bekend dat leden van onze Vereniging de lezingen van de Geschiedenistafel kunnen bijwonen tegen de ledenprijs van de Sociëteit en andersom. Daarom publiceren wij op onze beide websites zowel onze eigen lezingen als die van de Sociëteit. Bij bijzonderheden vermelden ‘lid van de Historische Vereniging Haerlem’ of ‘lid van de Sociëteit’.

Ten behoeve van onze tentoonstellingen heeft het bestuur besloten een tiental nieuwe panelen aan te schaffen die makkelijker te verplaatsen zijn dan de huidige houten panelen.

Op zich deden deze panelen goed dienst, maar waren in het gebruik niet altijd even handig.

Op dit moment wordt er ook weer hard gewerkt aan het Jaarboek van onze Vereniging. Ook dit jaar hopen we weer dat de jaarboeken door veel vrijwilligers worden rondgebracht om zo de portokosten te kunnen verlagen. Mocht u geïnteresseerd zijn om in uw eigen omgeving een aantal jaarboeken rond te brengen, laat het onze penningmeester weten! (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Ook onze gastvrouwen en gastheren kunnen versterking gebruiken! Mocht u geïnteresseerd zijn, neem dan contact op met Piet Bonfrer (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Zoals aangegeven in het vorige Haerlem Nieuws vinden er momenteel in De Hoofdwacht schilderswerkzaamheden plaats. Het Onderhuis is al gereed en ziet er goed uit. De vloer is opnieuw geschilderd, hetgeen hard nodig was. In Het Onderhuis zullen in de toekomst, naast de activiteiten van de Jonge Muggen, ook enkele kortlopende tentoonstellingen worden ingericht.

De schilders zijn nu op zolder bezig en zullen langzaam afdalen naar de bel-etage met de Tademakamer. De werkzaamheden in de Coornhertzaal en de Tademakamer zullen pas na de sluiting van de tentoonstelling in het najaar plaatsvinden.

Nu de coronarestricties tot het verleden behoren, kunnen we als Vereniging weer live activiteiten organiseren. Wel zullen we de verworvenheden van onlinebijeenkomsten niet uit het oog verliezen en voor sommige activiteiten toch online gaan. Corona is immers nog niet verdwenen, dus voorzichtigheid blijft geboden.

Hopelijk tot ziens bij één van onze activiteiten en blijf gezond.

Hartelijke groet,

Martin van Bleek,

voorzitter

Onze werkgroepen

De vereniging kent verschillende werkgroepen. De oudste zijn de Historische Werkgroep, die zich richt op onderzoek en publikaties en Gebouw & Omgeving op het beschermen van het Haarlems stadsgezicht. De Stichting Gevelltekens Haerlem stelt zich ten doel gevelstenen en -tekens te restaureren en voor de stad te bewaren. Voorts mag de werkgroep Jonge Muggen niet onvermeld blijven. Zij hebben diverse educatieve programma's opgesteld om de Haarlemse jeugd omgevingsgeschiedenis bij te brengen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de andere stedelijke erfgoedinstellingen, zoals de musea en het Noord-Hollands Archief.

Klik op de tegels hieronder, voor meer informatie