Allereerst de beste wensen voor een mooi en gezond 2022! Onze traditionele nieuwjaarsbijeenkomst op 6 januari kon helaas wederom niet gehouden worden in De Hoofdwacht. Vorig jaar hebben we wel de Nieuwjaarsbijeenkomst digitaal gehouden op 6 januari, maar aangezien er op 14 januari een persconferentie over de nieuwecorona maatregelen zou worden gehouden, hebben we besloten onze digitale Nieuwjaarsbijeenkomst na deze datum te organiseren.

Met een terugblik op het afgelopen jaar en een vooruitblik op 2022.

Lees meer

 

Onze werkgroepen

De vereniging kent verschillende werkgroepen. De oudste zijn de Historische Werkgroep, die zich richt op onderzoek en publikaties en Gebouw & Omgeving op het beschermen van het Haarlems stadsgezicht. De Stichting Gevelltekens Haerlem stelt zich ten doel gevelstenen en -tekens te restaureren en voor de stad te bewaren. Voorts mag de werkgroep Jonge Muggen niet onvermeld blijven. Zij hebben diverse educatieve programma's opgesteld om de Haarlemse jeugd omgevingsgeschiedenis bij te brengen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de andere stedelijke erfgoedinstellingen, zoals de musea en het Noord-Hollands Archief.

Klik op de tegels hieronder, voor meer informatie