Jonge Muggen

De werkgroep Jonge Muggen

is opgericht om jonge Haarlemmers te laten kennismaken met de rijke geschiedenis van Haarlem.
Om ze te laten beseffen dat de stad waarin zij wonen, naar school gaan en zich vermaken, een stad is waar de geschiedenis letterlijk op straat ligt. Er zijn veel verhalen te vertellen. De leden van de werkgroep staan er stuk voor stuk borg voor, dat zij die verhalen op een boeiende manier kunnen overbrengen.

We ontwikkelen verschillende activiteiten in en rond De Hoofdwacht voor de jeugd.

Voor scholen zijn er speciale programma’s ontwikkeld in samenwerking met Stichting Erfgoed Educatie Haarlem.  
Op verzoek kunnen we programma’s op maat maken.

Jonge muggen bestaat uit:

Ingrid Bartels, Angele Ferron, Helma en Johan Groeneveld, Annelies Homburg,  
Andrea Roosen, Emmy Stover, Corrie Versteeg-Moorlag en Aad Zeilstra

Contact

Werkgroep Jonge Muggen
Contactpersoon: Andrea Roosen

Schoolprogramma van negen Haarlemse erfgoedinstellingen bestaat 10 jaar.

Leerlingen van groep 6a van de Kon. Emmaschool waren de gelukkigen. Met hen vierden de negen Haarlemse erfgoedinstellingen het 10-jarige jubileum van het schoolbrede project Wie wat bewaart, heeft wat! Ze werden in Museum Haarlem getrakteerd op tompouces met het logo van het schoolprogramma.

 Groep 6a is een van de bijna 1.000 schoolgroepen die sinds de start aan dit programma meedoen.

Wie wat bewaart, heeft wat! is opgezet in 2008 en is een van de succesvolle educatieve programma’s van ErfgoedEducatie Haarlem, een werkgroep van de Stichting Erfgoed Haarlem. Hierin zijn verenigd: het Archeologisch Museum Haarlem, de Bibliotheek Zuid-Kennemerland, Het Dolhuys, Frans Hals Museum, de Grote of Sint-Bavokerk, de Historische Vereniging Haerlem, Museum Haarlem, het Noord-Hollands Archief en Teylers Museum. Leerlingen komen zo in de loop van hun schoolcarrière in contact met allerlei soorten erfgoed en met de bijbehorende instellingen. Elke instelling heeft voor een andere invalshoek van het thema Bewaren gekozen en deze afgestemd op één van de acht basisschoolgroepen. Als de leerlingen van school komen hebben ze kennisgemaakt met de Haarlemse erfgoedinstellingen en begrijpen ze het belang om kunst en cultuurhistorische objecten en documenten te bewaren.

Bestond het lesmateriaal in 2008 nog uit een indrukwekkende leskist met gevulde laatjes voor elke klas. In 2016 is het programma geheel gedigitaliseerd en klaargemaakt voor de toekomst. Het voordeel is dat er nu veel meer scholen tegelijkertijd aan het programma kunnen deelnemen. Voor de organisatie en aanmeldingen van de scholen hebben de erfgoedinstellingen een speciaal loket ingericht, dat bereikbaar is via de eigen website: www.wiewatbewaartheeftwat.nl.

De programma’s zijn ook via deze site te boeken.

Onze werkgroepen

De vereniging kent verschillende werkgroepen. De oudste zijn de Historische Werkgroep, die zich richt op onderzoek en publikaties en Gebouw & Omgeving op het beschermen van het Haarlems stadsgezicht. De Stichting Gevelltekens Haerlem stelt zich ten doel gevelstenen en -tekens te restaureren en voor de stad te bewaren. Voorts mag de werkgroep Jonge Muggen niet onvermeld blijven. Zij hebben diverse educatieve programma's opgesteld om de Haarlemse jeugd omgevingsgeschiedenis bij te brengen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de andere stedelijke erfgoedinstellingen, zoals de musea en het Noord-Hollands Archief.

Klik op de tegels hieronder, voor meer informatie