Jonge Muggen

De werkgroep Jonge Muggen

is opgericht om jonge Haarlemmers te laten kennismaken met de rijke geschiedenis van Haarlem.
Om ze te laten beseffen dat de stad waarin zij wonen, naar school gaan en zich vermaken, een stad is waar de geschiedenis letterlijk op straat ligt. Er zijn veel verhalen te vertellen. De leden van de werkgroep staan er stuk voor stuk borg voor, dat zij die verhalen op een boeiende manier kunnen overbrengen.

We ontwikkelen verschillende activiteiten in en rond De Hoofdwacht voor de jeugd.

Voor scholen zijn er speciale programma’s ontwikkeld in samenwerking met Stichting Erfgoed Educatie Haarlem.  
Op verzoek kunnen we programma’s op maat maken.

Jonge muggen bestaat uit:

Ingrid Bartels, Angele Ferron, Helma en Johan Groeneveld, Annelies Homburg,  
Andrea Roosen, Emmy Stover, Corrie Versteeg-Moorlag en Aad Zeilstra

Contact

Werkgroep Jonge Muggen
Contactpersoon: Andrea Roosen


Voor de verjaardag van de stad werden er op 26 november historische verhalen verteld op vijf verschillende locaties.

Te weten: Museum Haarlem, het Noord Hollands Archief, , Archeologisch Museum, de Kerkers onder het stadhuis en in de Hoofdwacht.

In de Hoofdwacht zaten Andrea Roosen en Ingrid Bartels, als de wachtende wachters en namen het publiek mee in de verhalen van de timmerman en de schoolmeester die als wachters in de Hoofdwacht zaten. Van damiaatjes en het sluiten van de poorten, het leven in Haarlem in het begin van de 19e eeuw en de herinneringen aan de Bataafse oorlog in 1799.  Met een knipoog werd er geschakeld naar het heden om zo een aantal zaken toe te lichten.  

Met dank aan de Jonge Muggen Annelies en Angele en de gastvrouwen/heren Marianne, Marjorie en Jeroen die bezoek (143!!) aan de Hoofdwacht mogelijk maakten en speciale dank aan Guy als organisator van het Verhalen festival 2017.

Onze werkgroepen

De vereniging kent verschillende werkgroepen. De oudste zijn de Historische Werkgroep, die zich richt op onderzoek en publikaties en Gebouw & Omgeving op het beschermen van het Haarlems stadsgezicht. De Stichting Gevelltekens Haerlem stelt zich ten doel gevelstenen en -tekens te restaureren en voor de stad te bewaren. Voorts mag de werkgroep Jonge Muggen niet onvermeld blijven. Zij hebben diverse educatieve programma's opgesteld om de Haarlemse jeugd omgevingsgeschiedenis bij te brengen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de andere stedelijke erfgoedinstellingen, zoals de musea en het Noord-Hollands Archief.

Klik op de tegels hieronder, voor meer informatie