Geveltekens

De Stichting Geveltekens Vereniging Haerlem (SGVH) heeft aandacht voor de Haarlemse geveltekens in het algemeen.

De stichting zet zich in voor:
  • Het inventariseren en documenteren van de geveltekens die zich binnen de gemeente  Haarlem bevinden

  • Alle soorten van geveltekens, dus niet alleen gevelstenen, maar ook gevelreclames,   -ornamenten, -decoraties etc.

  • Het opsporen van verdwenen gevelstenen

  • Het adviseren over de restauratie van aanwezige gevelstenen of nieuw aan te brengen gevelstenen

  • Het stimuleren van het ontwerpen en maken van nieuwe gevelstenen en andere geveltekens

  • Het zoeken naar subsidies, sponsoring en donaties. Het gaat om het behoud van een deel van ons cultureel erfgoed

Stichting Geveltekens Vereniging Haerlem

Martin van Bleek, voorzitter
Martin Busker, projectleider/vicevoorzitter
Martin Scheringa, secretaris
Jos de Bruijn, penningmeester
Ton Apon, onderzoeker gevelopschriften
Peter van Graafeiland, adviseur

Contact:

Stichting Geveltekens Vereniging Haerlem
Bezoekadres:
Grote Markt 17
Postbus 1105
2001 BC HAARLEM
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het bankrekeningnummer van de SGVH is  NL18 INGB 0008 2667 15  t.n.v. SGVH te Haarlem. Het Kamer van Koophandel nummer is 41226915. De Historische Vereniging Haerlem voldoet aan de ANBI status: donaties aan de vereniging zijn fiscaal aftrekbaar. Donaties voor SGVH komen op een goede plaats terecht.

Meer informatie: Fotoalbums     Archief

Op de blinde muur hoek Pieter Kiesstraat 78 en Johan van Vlietstraat 

 

Op de blinde muur hoek Pieter Kiesstraat 78 en Johan van Vlietstraat (zie afbeelding 1) heeft kunstschilder Sidney Waerts onlangs een grote muurschildering gemaakt met als titel: 'Matter', Engels voor materie, alles wat stoffelijk is, maar ook iets dat belangrijk is, er zogezegd toe doet.

De schilder legt uit dat een van de afgebeelde kinderen in kleding van vroeger een ster(ren)steen* gooit naar hun eigen universum dat voor ze ligt. Het beeld laat een verleden en een toekomst zien, het geeft betekenis door aan nieuwe generaties en toont dat alles met alles in verbinding staat.

*Spirituele steen

Afb. 1 Hoek Pieter Kiesstraat 78 en Johan van Vlietstraat

Het werk heeft nu door de corona-crisis een grotere betekenis voor hem gekregen: We begeven ons in een hele belangrijke tijd waarin we een grote verantwoordelijkheid hebben om een mooiere wereld aan te bieden voor onze kinderen wanneer wij er niet meer zijn. De keuzes die we 'nu' maken zijn van essentieel belang voor alles. Laten we deze stille tijd goed gebruiken om de nieuwe grond (economie) die nu word omgeploegd, om die grond opnieuw te bezaaien met datgeen wat de wereld in balans brengt en dus beter maakt. Als we dit samen doen dan kunnen we het verschil maken voor ons nageslacht en moeder natuur.

Omdat Sidney Waerts de muur zo kaal vond heeft hij contact gezocht met de bewoner van het pand door een briefje in de bus te doen met de vraag of het niet wat zou zijn op die muur een schildering te maken. Het toeval wilde dat Joke Breemouer, onder meer directeur van de Haarlemse Kunstlijn, daar haar atelier en vergaderruimte heeft. Toen ze enkele schetsen had gezien, was ze enthousiast voor het idee, zodat hij ermee aan de slag kon gaan.

En dat zijn werk in de smaak viel blijkt wel, want nu staat hij alweer op de steiger om even verderop (Kinderhuissingel 34 – Johan van Vlietstraat; zie afbeelding 2) een nieuwe muurschildering aan te brengen omdat een van de bewoners zo onder de indruk was dat deze ook wel zoiets moois wilde.

Martin Busker, Stichting Geveltekens Vereniging Haerlem

Klik hier voor het artikel in het Haarlems Dagblad

Afb. 2 Hoek Kinderhuissingel 34 – Johan van Vlietstraat

Onze werkgroepen

De vereniging kent verschillende werkgroepen. De oudste zijn de Historische Werkgroep, die zich richt op onderzoek en publikaties en Gebouw & Omgeving op het beschermen van het Haarlems stadsgezicht. De Stichting Gevelltekens Haerlem stelt zich ten doel gevelstenen en -tekens te restaureren en voor de stad te bewaren. Voorts mag de werkgroep Jonge Muggen niet onvermeld blijven. Zij hebben diverse educatieve programma's opgesteld om de Haarlemse jeugd omgevingsgeschiedenis bij te brengen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de andere stedelijke erfgoedinstellingen, zoals de musea en het Noord-Hollands Archief.

Klik op de tegels hieronder, voor meer informatie