maart - april 2021

Sinds het laatste Haerlem Nieuws begint het vaccinatieprogramma op stoom te komen. Ik denk dat u net als het bestuur hoopvol de persconferentie op 8 maart heeft bekeken om te horen welke versoepelingen in de culturele sector mogelijk zouden worden.

 
Helaas kwam dat bericht niet. Sterker nog, er zijn geen signalen dat er in deze sector versoepelingen aanstaande zijn vóór Pasen. Er wordt wel gewerkt aan een actie richting de regering, maar hoe snel dat gevolgen zal hebben is uiteraard nog onduidelijk.
Reden waarom wij als bestuur gewoon doorgaan met de voorbereiding van activiteiten in digitale vorm. Er komen weer verschillende interessante digitale lezingen aan, waarvan de eerste nog deze maand.

Het boekje over de Brouwerijgeschiedenis is naar de drukker en zal hopelijk in april verschijnen. Dit boekje zal als cadeautje voor alle leden beschikbaar komen als verzachting voor het niet kunnen doorgaan van allerlei activiteiten.

Ook de nieuwste publicatie in de Haerlem Reeks: 'Dwarsliggers' van de auteur Ivo Zandhuis over de spoorwegstaking in Haarlem in 1903 nadert zijn verschijning. Als gevolg van de Corona-maatregelen zal in beide gevallen de presentatie van deze boeken nog een uitdaging zijn. Hetzelfde geldt voor het nu in bewerking zijnde Jaarboek 2020.

De werkgroepen vergaderen nog steeds online en ook de jaarlijkse bijeenkomst van de leden van alle werkgroepen zal een digitale versie krijgen. Discussies in kleine groepen gaat dan in 'break-out rooms' om daarna weer gezamenlijk verder te discussiëren. Voor velen zal dit een nieuwe ervaring zijn. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om de samenwerking tussen de werkgroepen en de onderlinge contacten te versterken.

Op 1 april zal onze Hoofdwacht op TV te zien zijn in de EO-serie van Erik Scherder. Marjorie Vroom heeft daar een stukje over geschreven voor dit Haerlem Nieuws.

De werkzaamheden in Het Onderhuis naderen hun voltooiing. Dankzij een bijdrage van het Fonds NN is onlangs een kleine vaatwasser geïnstalleerd. Nu moet eigenlijk alleen de vloer nog worden geschilderd. Wij zijn alle fondsen en leden zeer dankbaar die ten behoeve van de inrichting van Het Onderhuis een subsidie of donatie hebben gegeven.

Wij kunnen niet wachten om Het Onderhuis in gebruik te nemen zodra de Corona-maatregelen het toelaten. We hebben al enkele leuke en interessante evenementen in gedachten.

Gebouw en Omgeving heeft een aantal reacties gegeven op ontwikkelingen in Haarlem, waaronder de Spaarnesprong. Ook hebben enkele leden deelgenomen aan de digitale expert-meeting over de Omgevingsvisie van Haarlem. Verder worden nog reacties voorbereid over andere ontwikkelingen in Haarlem, o.a. over de plannen voor het gebied rondom de Schipholweg. Op deze wijze levert de Vereniging een bijdrage aan de instandhouding van de kwaliteiten van onze stad.

Onder de nieuwe Omgevingswet die op 1 januari 2022 in werking moet treden wordt de inzet van participatie nog belangrijker bij ruimtelijke ontwikkelingen. De rol van historische verenigingen die zich inzetten voor de historische kwaliteiten van hun stad of dorp wordt dan ook belangrijker.

De Historische Vereniging Haerlem is klaar voor die rol. Hierbij zullen wij zeker ook samenwerken met andere erfgoedorganisaties, zoals we nu ook al doen.

Vorig jaar kon onze ALV helaas niet doorgaan. De datum hebben we een aantal keren voor ons uitgeschoven, tot dit jaar. Wij hebben besloten de ALV op woensdagavond 30 juni te organiseren in de hoop dat deze dan weer 'live' plaats kan vinden. Mocht dat toch niet het geval zijn, dan zal het een digitale bijeenkomst worden. Noteert u alvast deze datum in uw agenda.

Hopelijk kunnen wij in het volgende Haerlem Nieuws aankondigen dat wij elkaar weer 'live' bij een aantal activiteiten kunnen ontmoeten. Tot die tijd hopen wij u bij onze digitale activiteiten te zien.
Blijf allen gezond en houd moed, wij gaan elkaar weer ontmoeten als Vereniging!
 
Martin van Bleek,
voorzitter

Onze werkgroepen

De vereniging kent verschillende werkgroepen. De oudste zijn de Historische Werkgroep, die zich richt op onderzoek en publikaties en Gebouw & Omgeving op het beschermen van het Haarlems stadsgezicht. De Stichting Gevelltekens Haerlem stelt zich ten doel gevelstenen en -tekens te restaureren en voor de stad te bewaren. Voorts mag de werkgroep Jonge Muggen niet onvermeld blijven. Zij hebben diverse educatieve programma's opgesteld om de Haarlemse jeugd omgevingsgeschiedenis bij te brengen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de andere stedelijke erfgoedinstellingen, zoals de musea en het Noord-Hollands Archief.

Klik op de tegels hieronder, voor meer informatie