september 2020

Met frisse moed en hoopvol over wat de mogelijkheden zijn voor de Vereniging om van 2020 toch nog een succes te maken.

 
De Hoofdwacht

Met frisse moed en hoopvol over wat de mogelijkheden zijn voor de Vereniging om van 2020 toch nog een succes te maken. Dat zijn de typeringen die passen bij de eerste vergadering van het Algemeen Bestuur na de zomervakantie op maandag 7 september. Want wat hebben we samen als vereniging een moeilijke tijd achter de rug! Heel veel initiatieven en ideeën hebben we in de ijskast moeten zetten of helemaal af moeten blazen. Simpelweg omdat we als bestuur er voor hebben gekozen geen risico te willen nemen met de gezondheid van onze vrijwilligers en leden. De sinds 1 juli van kracht zijnde nieuwe RIVM protocollen bieden nu gelukkig wat meer ruimte. Nog steeds moeten we heel voorzichtig zijn, maar we kunnen wel weer wat meer met elkaar gaan doen, alhoewel ons eigen gebouw nog niet is in te zetten voor evenementen.

En dat is dan ook waar we ons als bestuur voornamelijk op hebben gericht. Zo hebben we besloten in oktober wel een ALV op locatie te organiseren. Natuurlijk alles binnen de perken die de corona aanpak van het RIVM voorschrijft. Maar toch! Dankzij een nauwere samenwerking met Sociëteit de Vereeniging kunnen we onze ALV in hun gebouw aan de Zijlweg houden. Met de nieuwe richtlijnen vanaf 29 september is daar ruimte voor maximaal 30 mensen (inclusief bestuur). Hou dus de website in de gaten, want alleen leden die zich aanmelden krijgen dan toegang en vol is vol. De datum is nu vastgesteld op 4 november (mits omstandigheden niet verder wijzigen).

Ook zijn we aan het bezien of we weer meer ruimte kunnen bieden aan kleine, eigen activiteiten in en om De Hoofdwacht. De werkgroepen hebben, onder strikte voorwaarden inmiddels alweer gebruik kunnen maken van De Hoofdwacht voor vergaderingen. Het Onderhuis heeft een opknapbeurt ondergaan en is bijna klaar voor kleinschalig gebruik. We wegen steeds, op basis van de beperkingen van het gebouw en de RIVM regels, of een activiteit wel of niet plaats kan hebben. Activiteiten met een zeer beperkt aantal mensen zijn daarbij wellicht mogelijk. Wat groter is, kunnen we nu ook bij onze partner 'Sociëteit de Vereeniging' organiseren. Zo is met de werkgroep Evenementen en lezingen afgesproken in het najaar daar een lezing over historische interieurs te organiseren en aan een tweede lezing wordt gewerkt. Suggesties zijn uiteraard altijd welkom!

Tot slot zal de komende weken de aanzet gegeven gaan worden voor de uitvoering van ons gezamenlijke communicatieplan. Ook gaat de Stichting Viering Stadsrechten Haarlem, waar onze voorzitter Martin van Bleek ook voorzitter is, haar programma voor Haarlem 775 presenteren. Onze door de Historische Werkgroep uitgewerkte bierbrouwerij tentoonstelling is via deze Stichting door de Gemeente Haarlem voorzien van een mooie subsidie zodat we dit jaar al een 'sneak preview' kunnen geven van wat in 2021 de volwaardige tentoonstelling zijn zal. Ook hebben we een aantal mooie digitale activiteiten op de rol staan. Bekijk daarvoor nog even de activiteitenkalender op de website.

Kortom, we zijn zeker nog niet volledig op stoom, maar we hebben wel 'de schwung te pakken'.

Marco Wiesehahn
algemeen secretaris


Onze werkgroepen

De vereniging kent verschillende werkgroepen. De oudste zijn de Historische Werkgroep, die zich richt op onderzoek en publikaties en Gebouw & Omgeving op het beschermen van het Haarlems stadsgezicht. De Stichting Gevelltekens Haerlem stelt zich ten doel gevelstenen en -tekens te restaureren en voor de stad te bewaren. Voorts mag de werkgroep Jonge Muggen niet onvermeld blijven. Zij hebben diverse educatieve programma's opgesteld om de Haarlemse jeugd omgevingsgeschiedenis bij te brengen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de andere stedelijke erfgoedinstellingen, zoals de musea en het Noord-Hollands Archief.

Klik op de tegels hieronder, voor meer informatie