mei 2020

U raakt er aan gewend. Het bericht van het bestuur na afloop van de Algemene Bestuursvergadering over onze beslissingen.

Ditmaal vergaderde het bestuur op 18 mei j.l., wederom digitaal. Naast een drietal belangrijke positieve besluiten, zijn er enkele zaken waar we iets terughoudender mee willen zijn en ook hebben we helaas een aantal beslissingen moeten nemen om dingen niet te doen. In vogelvlucht hieronder weer de belangrijkste zaken.

Nieuwe Pandbewaarder
Het eerste goede nieuws dat we met u delen willen, is dat we een opvolger hebben weten te vinden voor Pim van Zalingen, de oud-pandbewaarder van De Hoofdwacht. Het bestuur heeft besloten om Theo Thenu aan te stellen als nieuwe pandbewaarder. Zodra Theo zijn weg gevonden heeft, zullen we u de mogelijkheid bieden wat meer over Theo te weten te komen via een interview in Haerlem Nieuws. Maar voor nu is het goed te weten dat ons gebouw weer een gekwalificeerde verzorger heeft.

De Hoofdwacht open voor de werkgroepen
Het tweede goede nieuws is dat het bestuur heeft besloten De Hoofdwacht vanaf 1 juni weer toegankelijk te maken voor enkel de werkgroepleden. Houdt u de website volgende week even goed in de gaten want daar zal het bestuur (in de loop van de week na 25 mei) een protocol gebaseerd op de 1,5 meter regelgeving publiceren op basis waarvan De Hoofdwacht weer gebruikt kan worden. Dit protocol dient dan ook na 1 juni strikt nageleefd te worden. Dat is echter voor later zorg. Het goede nieuws is dat De Hoofdwacht weer langzaam in gebruik genomen kan gaan worden! Voor het grote publiek is openstelling nog niet aan de orde, evenals het organiseren van evenementen in De Hoofdwacht.

Jaarboek alsnog uitgereikt
Het bestuur heeft de erevoorzitter van onze vereniging, burgemeester Jos Wienen, uitgenodigd om ons jaarboek alsnog officieel in ontvangst te nemen. De overhandiging van het eerste Jaarboek zou natuurlijk eerst in de Plebanie plaats vinden, maar nu dat niet door kan gaan, leek ons een alternatieve aanbieding een redelijk alternatief. Na de aanbieding verspreiden wij het jaarboek met meer dan 20 vrijwilligers zelf onder de leden.

Programma 2020
Ten aanzien van de programmering in het najaar van 2020, heeft het bestuur nog geen besluit genomen aangaande het al dan niet participeren in grotere evenementen. We zijn niet positief over de kansen, dat we binnen de 1,5 meter richtlijnen dit jaar veilig kunnen bijdragen aan bijvoorbeeld de Kunstlijn en Museumnacht Kids. We kijken de ontwikkelingen nog even aan en wachten eventuele aanvullende regelgeving af voordat we een definitief besluit nemen over onze deelname. Zeker is, dat we niet zullen deelnemen aan een openstelling tijdens de Open Monumentendag. Wellicht dat we een virtuele rondleiding kunnen aanbieden.

Tot slot
En dan echt tot slot, voor diegenen die het aangaat. Maak alsnog uw contributie over, want anders ontvangt u helaas het Jaarboek 2019 niet gelijk met de anderen. Dat zou toch jammer zijn. Dit was het zo voor nu.
Zorg goed voor uzelf en elkaar. We zien elkaar hopelijk snel weer in De Hoofdwacht!

Marco Wiesehahn – Vrijman
algemeen secretaris

Onze werkgroepen

De vereniging kent verschillende werkgroepen. De oudste zijn de Historische Werkgroep, die zich richt op onderzoek en publikaties en Gebouw & Omgeving op het beschermen van het Haarlems stadsgezicht. De Stichting Gevelltekens Haerlem stelt zich ten doel gevelstenen en -tekens te restaureren en voor de stad te bewaren. Voorts mag de werkgroep Jonge Muggen niet onvermeld blijven. Zij hebben diverse educatieve programma's opgesteld om de Haarlemse jeugd omgevingsgeschiedenis bij te brengen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de andere stedelijke erfgoedinstellingen, zoals de musea en het Noord-Hollands Archief.

Klik op de tegels hieronder, voor meer informatie