Jonge Muggen

De werkgroep Jonge Muggen

is opgericht om jonge Haarlemmers te laten kennismaken met de rijke geschiedenis van Haarlem.
Om ze te laten beseffen dat de stad waarin zij wonen, naar school gaan en zich vermaken, een stad is waar de geschiedenis letterlijk op straat ligt. Er zijn veel verhalen te vertellen. De leden van de werkgroep staan er stuk voor stuk borg voor, dat zij die verhalen op een boeiende manier kunnen overbrengen.

We ontwikkelen verschillende activiteiten in en rond De Hoofdwacht voor de jeugd.

Voor scholen zijn er speciale programma’s ontwikkeld in samenwerking met Stichting Erfgoed Educatie Haarlem.  
Op verzoek kunnen we programma’s op maat maken.

Jonge muggen bestaat uit:

Ingrid Bartels, Angele Ferron, Helma en Johan Groeneveld, Annelies Homburg,  
Andrea Roosen, Emmy Stover, Corrie Versteeg-Moorlag en Aad Zeilstra

Contact

Werkgroep Jonge Muggen
Contactpersoon: Andrea Roosen

Elk jaar stelt de Historische Vereniging Haerlem de Grote Haerlem Mug-prijzen ter beschikking.

Deze wordt uitgereikt aan eindexamenkandidaten die een profielwerkstuk hebben geschreven, waarvan de basis geschiedenis is. Leerlingen van zowel havo- als vwo-niveau van alle scholen voor voortgezet onderwijs in Haarlem en naaste omgeving worden hiervoor uitgenodigd. De docent geschiedenis en/of de profielcoördinator van de school bepaalt welke werkstukken genomineerd worden.

Een deskundige jury, bestaande uit de historici mevrouw Marlies Quaedvlieg (oud-docente geschiedenis van Lyceum Sancta Maria), mevrouw Marion Schut-Koelemij en Freek van Schie (oud-docent geschiedenis van het Mendelcollege), adviseert na grondige beoordeling van de ontvangen werkstukken het bestuur welke voor de prijzen in aanmerking komen.

De Vereniging Haerlem heeft educatie voor de Haarlemse jeugd hoog in het vaandel staan. Naast diverse educatieve programma's op gebied van het historisch erfgoed voor basisscholen, is deze prijs ingesteld om de belangstelling voor geschiedenis in het algemeen bij de oudere Haarlemse schooljeugd te stimuleren. De uitvoering van de activiteiten ligt in handen van de werkgroep Jonge Muggen. De beloning bestaat behalve uit een oorkonde, het meest recente Jaarboek en een jaar gratis lidmaatschap van de Vereniging, uit een geldbedrag per leerling. De prijsuitreiking, waarvoor naast familie, vrienden en docenten ook de pers wordt uitgenodigd, vindt plaats in het voorjaar. Aan het begin van het schooljaar ontvangt elke school een poster voor het geschiedenislokaal met informatie over de prijzen. De uiterste inleverdatum voor de werkstukken is gesteld op de laatste week van maart 2015.

Onze werkgroepen

De vereniging kent verschillende werkgroepen. De oudste zijn de Historische Werkgroep, die zich richt op onderzoek en publikaties en Gebouw & Omgeving op het beschermen van het Haarlems stadsgezicht. De Stichting Gevelltekens Haerlem stelt zich ten doel gevelstenen en -tekens te restaureren en voor de stad te bewaren. Voorts mag de werkgroep Jonge Muggen niet onvermeld blijven. Zij hebben diverse educatieve programma's opgesteld om de Haarlemse jeugd omgevingsgeschiedenis bij te brengen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de andere stedelijke erfgoedinstellingen, zoals de musea en het Noord-Hollands Archief.

Klik op de tegels hieronder, voor meer informatie