Geveltekens

De Stichting Geveltekens Vereniging Haerlem (SGVH) heeft aandacht voor de Haarlemse geveltekens in het algemeen.

De stichting zet zich in voor:
  • Het inventariseren en documenteren van de geveltekens die zich binnen de gemeente  Haarlem bevinden

  • Alle soorten van geveltekens, dus niet alleen gevelstenen, maar ook gevelreclames,   -ornamenten, -decoraties etc.

  • Het opsporen van verdwenen gevelstenen

  • Het adviseren over de restauratie van aanwezige gevelstenen of nieuw aan te brengen gevelstenen

  • Het stimuleren van het ontwerpen en maken van nieuwe gevelstenen en andere geveltekens

  • Het zoeken naar subsidies, sponsoring en donaties. Het gaat om het behoud van een deel van ons cultureel erfgoed

Stichting Geveltekens Vereniging Haerlem

Martin van Bleek, voorzitter
Martin Busker, projectleider/vicevoorzitter
Martin Scheringa, secretaris
Jos de Bruijn, penningmeester
Ton Apon, onderzoeker gevelopschriften
Peter van Graafeiland, adviseur

Contact:

Stichting Geveltekens Vereniging Haerlem
Bezoekadres:
Grote Markt 17
Postbus 1105
2001 BC HAARLEM
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het bankrekeningnummer van de SGVH is  NL18 INGB 0008 2667 15  t.n.v. SGVH te Haarlem. Het Kamer van Koophandel nummer is 41226915. De Historische Vereniging Haerlem voldoet aan de ANBI status: donaties aan de vereniging zijn fiscaal aftrekbaar. Donaties voor SGVH komen op een goede plaats terecht.

Meer informatie: Fotoalbums     Archief

Verduurzaming is een speerpunt van veel organisaties. Ook in Teylers Museum wordt er alles aan gedaan om zo duurzaam mogelijk te werk te gaan.

Bron: website Teylers Museum

Verduurzaming is een speerpunt van veel organisaties. Ook in Teylers Museum wordt er alles aan gedaan om zo duurzaam mogelijk te werk te gaan. Al sinds 2016 is het museum voor de bedrijfsvoering in het bezit van het Green Key Gold keurmerk voor duurzame bedrijven in de recreatie- en vrijetijdsbranche. Ook aan de verduurzaming van het monumentale pand wordt zoveel mogelijk gedaan. De grondige restauratie van Pieter Teylers Huis, dat eind 2021 opende voor bezoekers, bood mooie kansen: de daken zijn voor het eerst geïsoleerd en ramen zijn voorzien van isolatieglas voor monumenten.

Mede met dank aan een subsidie van de Provincie Noord-Holland is in 2022 een start gemaakt met de verduurzaming van het kantoorpand Zegelwaarden, dat grenst aan het museum en uitkijkt op de Bakenessergracht. De (deels nieuwe) luchtbehandelingskasten zijn voorzien van energiezuinige onderdelen en warmteterugwinning en meteen voorbereid op toekomstige lagetemperatuurverwarming. Ook is een deel van de kantoorramen vervangen door FINEO vacuümglas. De toepassing van vacuümglas is een hightech oplossing bij beperkte ruimte voor het glas. Hierdoor kon het kenmerkende gevelaanzicht met de vele raamroeden worden behouden.

De werkzaamheden zijn naar grote tevredenheid uitgevoerd door Heringa & Wuthrich, KOERS BV en Glaswacht Zaanstreek, op basis van advies van De Groene Grachten. Uiteraard liggen er nog volop uitdagingen om het gehele museumcomplex verder te verduurzamen. De plannen hiervoor zijn volop in ontwikkeling.

Op de foto zie je de achterkant van kantoorgebouw Zegelwaarden, de voormalige postzegeldrukkerij van Joh. Enschedé, met de kenmerkende raamroeden. Bij de bouw in 1953 zijn door kunstenaar Hans Ittmann zes figuren gemaakt, van links naar rechts: een landarbeider, een schaatser, een melkmeid, een troubadour, een poelier en een marskramer. De figuren zijn gebaseerd op gravures uit de 17e eeuw die zich in de archieven van de drukkerij bevonden. Oorspronkelijk waren ze gekleurd, maar van deze kleuren was weinig meer te zien. In het najaar van 2022 zijn ze opnieuw ingekleurd. Dit is voorbereid met advies en archiefonderzoek van Martin Busker (St. Geveltekens Vereniging Haerlem) en Peter van Graafeiland. De uitvoering is gedaan door restaurator Myrthe Smith (Het Geheim van de Smith), die ook het kleuronderzoek heeft verricht aan de figuren.

Onze werkgroepen

De vereniging kent verschillende werkgroepen. De oudste zijn de Historische Werkgroep, die zich richt op onderzoek en publikaties en Gebouw & Omgeving op het beschermen van het Haarlems stadsgezicht. De Stichting Gevelltekens Haerlem stelt zich ten doel gevelstenen en -tekens te restaureren en voor de stad te bewaren. Voorts mag de werkgroep Jonge Muggen niet onvermeld blijven. Zij hebben diverse educatieve programma's opgesteld om de Haarlemse jeugd omgevingsgeschiedenis bij te brengen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de andere stedelijke erfgoedinstellingen, zoals de musea en het Noord-Hollands Archief.

Klik op de tegels hieronder, voor meer informatie