Gebouw en omgeving

De werkgroep Gebouw en Omgeving wil bijdragen aan de bescherming en instandhouding van het gebouwde erfgoed in Haarlem. Denk daarbij aan de architectuur van beeldbepalende gebouwen, van buurten en straten, industrieel erfgoed en waterstaatkundige werken (sluizen, gemalen, en molens), historische verbindingen in stad en landschap, monumentale bomenlanen, parken, begraafplaatsen, militair- en herdenkingserfgoed.

Uitgangspunt
Haarlem is een stad in ontwikkeling. De werkgroep richt zich op behoud in ontwikkeling. Daarbij wordt functiewisseling van het erfgoed niet uitgesloten. Vernieuwing en verandering horen bij de stad. Het gaat er om het gebouwde erfgoed zorgvuldig te behouden in een dynamische stad met groeiplannen binnen haar stadsgrenzen. Behoud van erfgoed draagt bij aan het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit en de kwaliteit van de leefomgeving. Het gebouwde erfgoed geeft identiteit aan onze stad.

Activiteiten
De werkgroep bevordert de kennis van en de bewustwording over het gebouwde erfgoed, informeert en adviseert het bestuur van de vereniging en werkt samen met andere partijen. Dat zijn eigenaren en gebruikers, ontwikkelaars, andere belangengroepen rond gebouwd erfgoed en niet in de laatste plaats de gemeente Haarlem. De werkgroep probeert enerzijds het gemeentelijke beleid te beïnvloeden en heeft anderzijds ook een waakhondfunctie. Zo nodig worden er zienswijzen ingediend.

De werkgroep houdt zich o.a. bezig met:

  • Meedenken over toetsingskaders van de gemeente (denk aan toetsingskader hoogbouw, verstedelijkingsstudie, bestemmingsplannen, gebiedsvisies, enz.)

  • Herbestemming van leegstaande en leegkomende monumentale gebouwen  (o.a. koepelgevangenis en kerken).

  • Behoud van erfgoed, ook buiten het beschermd stadsgezicht (denk aan wederopbouwarchitectuur).

Meer informatie:    Leden GenO     Fotoalbums

Archief Gebouw en Omgeving

Zoekt u iets specifieks?
Weet dan dat er ook nog tal van interessante publicaties te vinden zijn in ons internet-archief.

Gebruik de knop om naar onze uitgebreide bibliotheek te navigeren.

Tijdens de najaarsbijeenkomst van de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek werd het rapport ‘Wederopbouwarchitectuur in Heemstede – inventarisatie en aanbevelingen’ gepresenteerd.

logo heemstede bennebroek

Het bevat een overzicht van de belangrijkste en meest beeldbepalende gebouwen en ensembles uit de periode 1945-1965 in Heemstede. Een verrassend rijk en divers palet van woningen, flatgebouwen, religieus erfgoed, bedrijfsgebouwen en panden met een cultureel-maatschappelijke functie. De twaalf meest waardevolle worden door de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek voorgedragen voor opname op de gemeentelijke monumentenlijst. Deze zijn uitgebreid beschreven in het rapport en voorzien van een waardestelling.

Het voorstel past binnen de strekking van de Cultuurnota van de gemeente Heemstede. Daarin spreekt de gemeente uit het van belang te vinden dat de gemeentelijke monumentenlijst een weerspiegeling blijft van waardevolle objecten en om lacunes op te vullen, bijvoorbeeld waar het de wederopbouwperiode betreft.

Tevens past het voorstel binnen het beleid van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, die de laatste jaren zelf veel aandacht besteedt aan wederopbouwarchitectuur, maar ook andere erfgoedinstellingen stimuleert onderzoek op dit terrein te doen.

Het rapport is samengesteld door dr Wim de Wagt, architectuurhistoricus te Heemstede (www.wimdewagt.nl).
Reacties? Aanvullingen?  Via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lees meer in het Wederopbouwrapport in Heemstede

 

Onze werkgroepen

De vereniging kent verschillende werkgroepen. De oudste zijn de Historische Werkgroep, die zich richt op onderzoek en publikaties en Gebouw & Omgeving op het beschermen van het Haarlems stadsgezicht. De Stichting Gevelltekens Haerlem stelt zich ten doel gevelstenen en -tekens te restaureren en voor de stad te bewaren. Voorts mag de werkgroep Jonge Muggen niet onvermeld blijven. Zij hebben diverse educatieve programma's opgesteld om de Haarlemse jeugd omgevingsgeschiedenis bij te brengen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de andere stedelijke erfgoedinstellingen, zoals de musea en het Noord-Hollands Archief.

Klik op de tegels hieronder, voor meer informatie