Erfgoed

In het najaar van 2016 is de projectgroep Erfgoed opgericht, een invulling van het beleidsplan om tot een "nieuw monumentenbeleid" van de vereniging te komen. Sinds de vaststelling van dit vorige beleidsplan is het wettelijk kader rond monumenten en erfgoed met de nieuwe omgevingswet en de erfgoedwet sterk in beweging geraakt.

 

De vereniging moet een nog meer herkenbare rol gaan spelen op het gebied van erfgoed en monumenten. De vereniging doet van oudsher veel op dit gebied, maar de aandacht is soms te ad hoc, een bindende visie voor alle activiteiten van de vereniging zou de sterke punten van de vereniging hier nog kunnen versterken. Een meer uitgesproken rol voor de vereniging ligt hier ook gezien de terugtredende overheid op dit veld in het kader van de nieuwe wetgeving.

De visie van de vereniging op het begrip erfgoed en de rol van de vereniging op het gebied van erfgoed, het beschermde stadsgezicht en ontwikkelingen in de regio gaat worden uitgewerkt. Tevens  zal de oprichting van een platform voor monumenteneigenaren ter hand worden genomen.

Grootste stoommachine ter wereld krijgt renovatie

Het monumentale Gemaal De Cruquius, ’s werelds grootste stoommachine gelegen in het dorp Cruquius in de Haarlemmermeer, zal worden onderworpen aan een restauratie. Voornamelijk onder water zullen houten steunbalken worden gerepareerd en geconserveerd. Tevens zullen de acht pompen van het gemaal en de houten stortvloer worden gereinigd en gereviseerd. Erfgoedorganisatie Hendrick de Keyser Monumenten, eigenaar van dit historische gemaal, beschouwt Gemaal De Cruquius als een van de honderd meest belangrijke rijksmonumenten in Nederland.

Het Gemaal De Cruquius, dat dateert uit 1849, is een van de drie gemalen die ooit werden gebruikt om de Haarlemmermeerpolder droog te leggen. De naam van het gemaal is afkomstig van Nicolaus Cruquius, een waterbouwkundige en meteoroloog die in de zeventiende eeuw al een plan ontwikkelde om de polder droog te maken. Uiteindelijk werd zijn ontwerp ingehaald door de opkomst van het stoomtijdperk. Onder het bewind van koning Willem I werd besloten om de Haarlemmermeer droog te malen. Sinds zijn sluiting in 1933 is De Cruquius als enige stoomgemaal nog steeds in originele staat bewaard gebleven.

Het gemaal beschikte over acht pompen die water omhoog brachten en het via een stortvloer naar sluizen leidden om het buiten de polder te lozen. Helaas zijn de steunbalken van deze vloer deels door houtrot aangetast, evenals de stortvloer zelf. Tijdens de restauratie zal er vooral onder water geïnspecteerd worden om eventuele verdere houtrot op te sporen. De werkzaamheden worden naar verwachting tegen het einde van dit jaar voltooid.

Bron: Erfgoedstem

Onze werkgroepen

De vereniging kent verschillende werkgroepen. De oudste zijn de Historische Werkgroep, die zich richt op onderzoek en publikaties en Gebouw & Omgeving op het beschermen van het Haarlems stadsgezicht. De Stichting Gevelltekens Haerlem stelt zich ten doel gevelstenen en -tekens te restaureren en voor de stad te bewaren. Voorts mag de werkgroep Jonge Muggen niet onvermeld blijven. Zij hebben diverse educatieve programma's opgesteld om de Haarlemse jeugd omgevingsgeschiedenis bij te brengen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de andere stedelijke erfgoedinstellingen, zoals de musea en het Noord-Hollands Archief.

Klik op de tegels hieronder, voor meer informatie