Erfgoed

In het najaar van 2016 is de projectgroep Erfgoed opgericht, een invulling van het beleidsplan om tot een "nieuw monumentenbeleid" van de vereniging te komen. Sinds de vaststelling van dit vorige beleidsplan is het wettelijk kader rond monumenten en erfgoed met de nieuwe omgevingswet en de erfgoedwet sterk in beweging geraakt.

 

De vereniging moet een nog meer herkenbare rol gaan spelen op het gebied van erfgoed en monumenten. De vereniging doet van oudsher veel op dit gebied, maar de aandacht is soms te ad hoc, een bindende visie voor alle activiteiten van de vereniging zou de sterke punten van de vereniging hier nog kunnen versterken. Een meer uitgesproken rol voor de vereniging ligt hier ook gezien de terugtredende overheid op dit veld in het kader van de nieuwe wetgeving.

De visie van de vereniging op het begrip erfgoed en de rol van de vereniging op het gebied van erfgoed, het beschermde stadsgezicht en ontwikkelingen in de regio gaat worden uitgewerkt. Tevens  zal de oprichting van een platform voor monumenteneigenaren ter hand worden genomen.

Opmerkelijke techniek om verborgen luchtlekken en spleten in kerken op te sporen

Bart Fugers, 'kierenjager' van beroep, heeft in Haarlem een opmerkelijke techniek ingezet om verborgen luchtlekken en spleten in kerken op te sporen. Met als doel een duurzame toekomst voor kerken.

In een samenwerking met de gemeente Haarlem, als onderdeel van het project Buurtbakens, heeft Fugers twee kerken onderworpen aan een nauwgezet onderzoek. De innovatieve methode omvat het verlagen van de luchtdruk in de kerken, waardoor buitenlucht naar binnen stroomt. Vervolgens gebruikt hij een rookmachine langs de buitenmuren, wat resulteert in zichtbare rookpluimen die de verborgen kieren aan het licht brengen.

Comfortabel
Zeven Haarlemse kerken doen mee aan het project Buurtbakens, waarbij ze samenwerken met maatschappelijke organisaties om hun gebouwen te behouden als belangrijke gemeenschapscentra. Deze kerken willen hun rol als herkenbare plekken in de buurt behouden, zonder volledige transformatie of verkoop aan projectontwikkelaars. Het project stelt de kerken in staat om naast religieuze diensten ook andere activiteiten te organiseren, waardoor ze meer betrokkenheid van de buurt krijgen en toekomstbestendig blijven als sociale en culturele centra. Om dat te ontwikkelen is het handhaven van een comfortabele temperatuur essentieel. Maar met de hoge energieprijzen zetten dit soort prachtige ontwikkelingen weer onder druk.

Lees het hele artikel in Toekomst Religieus Erfgoed

Foto: ©RCE / Liam Borger 

Onze werkgroepen

De vereniging kent verschillende werkgroepen. De oudste zijn de Historische Werkgroep, die zich richt op onderzoek en publikaties en Gebouw & Omgeving op het beschermen van het Haarlems stadsgezicht. De Stichting Gevelltekens Haerlem stelt zich ten doel gevelstenen en -tekens te restaureren en voor de stad te bewaren. Voorts mag de werkgroep Jonge Muggen niet onvermeld blijven. Zij hebben diverse educatieve programma's opgesteld om de Haarlemse jeugd omgevingsgeschiedenis bij te brengen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de andere stedelijke erfgoedinstellingen, zoals de musea en het Noord-Hollands Archief.

Klik op de tegels hieronder, voor meer informatie