Erfgoed

In het najaar van 2016 is de projectgroep Erfgoed opgericht, een invulling van het beleidsplan om tot een "nieuw monumentenbeleid" van de vereniging te komen. Sinds de vaststelling van dit vorige beleidsplan is het wettelijk kader rond monumenten en erfgoed met de nieuwe omgevingswet en de erfgoedwet sterk in beweging geraakt.

 

De vereniging moet een nog meer herkenbare rol gaan spelen op het gebied van erfgoed en monumenten. De vereniging doet van oudsher veel op dit gebied, maar de aandacht is soms te ad hoc, een bindende visie voor alle activiteiten van de vereniging zou de sterke punten van de vereniging hier nog kunnen versterken. Een meer uitgesproken rol voor de vereniging ligt hier ook gezien de terugtredende overheid op dit veld in het kader van de nieuwe wetgeving.

De visie van de vereniging op het begrip erfgoed en de rol van de vereniging op het gebied van erfgoed, het beschermde stadsgezicht en ontwikkelingen in de regio gaat worden uitgewerkt. Tevens  zal de oprichting van een platform voor monumenteneigenaren ter hand worden genomen.

De provincie Noord-Holland wil dat al haar panden in 2030 energieneutraal zijn. Sinds kort is de ‘dokterswoning’ bij het provinciehuis aardgasvrij.

Nog niet zolang geleden kroop de met gas opgewekte warmte er nog via gaten en kieren naar buiten. Maar inmiddels is de monumentale ‘dokterswoning’ aan de Haarlemse Dreef helemaal aardgasvrij. Het pand bij het provinciehuis bewijst daarmee dat een aardgasvrij monument mogelijk is, hoewel monumenten officieel vrijgesteld zijn van de warmtepompplicht. Minister van Volkshuisvesting Hugo de Jonge maakte dat op 1 mei 2023 bekend.

Volledig van het gas af
Om al haar panden energieneutraal te maken, stelde de provincie Noord-Holland in april 2019 een routekaart met maatregelen op. ‘Op weg naar een energieneutrale vastgoedorganisatie’ heet het plan. Deadline: 2030. Dat jaar moeten archeologiemuseum Huis van Hilde in Castricum, Paviljoenslaan 3 en 5, Paviljoen Welgelegen en Dreef 1 – de oude dokterswoning – in Haarlem volledig van het gas af zijn. Zonnepanelen op eigen grond wekken dan de benodigde energie op.

Lees verder bij provincie Noord-Holland

Onze werkgroepen

De vereniging kent verschillende werkgroepen. De oudste zijn de Historische Werkgroep, die zich richt op onderzoek en publikaties en Gebouw & Omgeving op het beschermen van het Haarlems stadsgezicht. De Stichting Gevelltekens Haerlem stelt zich ten doel gevelstenen en -tekens te restaureren en voor de stad te bewaren. Voorts mag de werkgroep Jonge Muggen niet onvermeld blijven. Zij hebben diverse educatieve programma's opgesteld om de Haarlemse jeugd omgevingsgeschiedenis bij te brengen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de andere stedelijke erfgoedinstellingen, zoals de musea en het Noord-Hollands Archief.

Klik op de tegels hieronder, voor meer informatie