Mededelingen uit het bestuur

Alhoewel de lente nog niet officieel begonnen is, lijkt het weer er al wel op voor te sorteren.
Ook de openstelling van De Hoofdwacht eind april nadert snel. De schilders zijn gelukkig klaar en alle kasten in de Tademakamer zijn weer ingeruimd nadat het glas- en aardewerk eerst voorzichtig is gewassen. Dank aan de vrijwilligers die deze klus hebben geklaard.
Er moet hier en daar nog wel worden schoongemaakt en diverse schilderijen e.d. moeten nog op hun plaats worden gehangen.
Er wordt ook hard gewerkt aan de tentoonstelling over de Haarlemse gemeentearchitecten tussen 19xx en 1965 om deze op tijd klaar te krijgen voor het nieuwe seizoen.

Na de lezing van restauratie-architect Ann-Katrin Adolph over de restauratie van Huis Barnaart hebben we op 18 februari met een behoorlijk aantal leden het bijbehorende bezoek aan Huis Baarnaart kunnen brengen. Met behulp van een interessante audiotour konden we de stijlkamers en het Onderhuis bezoeken. Het eerst volgen van de lezing was een meerwaarde voor het bezoek aan het huis zelf.  
Op 7 maart hebben we voor het eerst sinds lange tijd weer een bijeenkomst gehouden met alle historische verenigingen in Zuid-Kennemerland en veel informatie uitgewisseld. Deze bijeenkomsten zijn uitermate nuttig voor een goede samenwerking tussen de verenigingen.

Op 22 maart zullen we eindelijk weer een bijeenkomt met de leden van de verschillende werkgroepen houden. Helaas hebben we deze vanwege de coronaperikelen een aantal malen moeten uitstellen, maar nu komen we dan toch bij elkaar. De avond is bedoeld om elkaar op de hoogte te brengen van de activiteiten van de verschillende werkgroepen en te kijken waar deze kunnen samenwerken en zo elkaar versterken. Ook zullen we aandacht besteden aan enkele toekomstige activiteiten.

Naast de lezingen die in maart worden gehouden (zie hiervoor de agenda op deze website), staan er in april twee interessante bijeenkomsten op het programma.
Op 13 april zal het Steunpunt Monumenten en Archeologie van Noord-Holland in De Hoofdwacht een bijeenkomst organiseren voor de historische verenigingen in Noord-Holland over de rol van deze verenigingen onder de Omgevingswet. Deze, weliswaar vaak uitgestelde, wet zal nu daadwerkelijk op 1 januari 2024 in werking treden, aangezien de Eerste Kamer hiermee op 14 maart heeft ingestemd. Tijdens de bijeenkomst zal uitleg worden gegeven over de wet en de mogelijke rol van de historische verenigingen ten aanzien van het erfgoed. Zelf zal ik vanuit mijn eigen werkervaring hier ook een inleiding verzorgen. De historische verenigingen van Alkmaar en Hoorn zijn gastheer voor een vergelijkbare bijeenkomst op 30 maart in Alkmaar.

Op 20 april zal de Haarlemse stadsarcheoloog en adviseur van ons bestuur Anja van Zalinge een lezing over 6000 jaar Haarlem houden in Sociëteit De Vereeniging. Deze lezing is in het kader van de samenwerking tussen de Geschiedenistafel van de Sociëteit en onze Vereniging. Uiteraard zal het Beleg van Haarlem ook aan bod komen, aangezien het binnenkort 450 jaar geleden is dat deze werd beëindigd.
Opgeven voor deze lezing kan via de website van de Sociëteit. Bij bijzonderheden wel vermelden ’lid van de Historische Vereniging’ of ‘lid Sociëteit’ om tegen de ledenprijs de lezing te kunnen bijwonen.
De werkgroep Evenementen en lezingen werkt hard aan het komende programma na april.

Op dit moment wordt er ook weer hard gewerkt aan het Jaarboek van onze Vereniging. Het belooft weer een fraaie editie te worden. Het Jaarverslag zal dit keer een iets andere vorm krijgen. Ook dit jaar hopen we weer dat de jaarboeken door veel vrijwilligers rondgebracht kunnen worden om zo de portokosten te kunnen verlagen. Mocht u geïnteresseerd zijn om in uw eigen omgeving een aantal jaarboeken rond te brengen, laat het onze penningmeester Alex Leuverink weten!
Ook onze gastvrouwen en gastheren kunnen versterking gebruiken! Mocht u geïnteresseerd zijn, neem dan vooral contact op met Piet Bonfrer.

Hopelijk tot spoedig ziens bij één van onze activiteiten en blijf gezond!

Hartelijke groet,

Martin van Bleek,
voorzitter

Onze werkgroepen

De vereniging kent verschillende werkgroepen. De oudste zijn de Historische Werkgroep, die zich richt op onderzoek en publikaties en Gebouw & Omgeving op het beschermen van het Haarlems stadsgezicht. De Stichting Gevelltekens Haerlem stelt zich ten doel gevelstenen en -tekens te restaureren en voor de stad te bewaren. Voorts mag de werkgroep Jonge Muggen niet onvermeld blijven. Zij hebben diverse educatieve programma's opgesteld om de Haarlemse jeugd omgevingsgeschiedenis bij te brengen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de andere stedelijke erfgoedinstellingen, zoals de musea en het Noord-Hollands Archief.

Klik op de tegels hieronder, voor meer informatie