De linde staat symbool voor het kerkenproject Buurtbakens in Haarlem. Zeven kerken in Haarlem en Spaarndam willen naast hun kerntaken een bredere maatschappelijke functie bekleden voor de wijk

Met een mooie boog gooiden de Haarlemse wethouder Floor Roduner en Maurits van Putten, netwerker/adviseur bij de Erfgoed Deal, op 13 december vruchtbare aarde op een vers geplante lindeboom. Waar eerst een dikke asfaltlaag het plein van de pinkstergemeente Immanuël bedekte, komt een groene buurttuin.

Zeven unieke kerken met zeven uiteenlopende ambities, zo bleek uit de projectplannen die de kerken begin november voorlegden aan een kritische commissie. Van buurttuin tot jeugdtheater en van bibliotheekfunctie tot een tweedehandswinkel en buurtkamers: de commissie roemde de veelzijdigheid van de initiatieven en steunt alle plannen met een financiële Buurtbakens-bijdrage. Het laat zien hoe mooi de samenwerking kan zijn als mensen en organisaties met hun eigen passie en ambities de handen ineenslaan. Dat de vaak monumentale kerkgebouwen zo ook nog hun oorspronkelijke functie als ontmoetingsplaats en onderdak behouden, is een mooi nevendoel.  

Buurtbakens is een voorbeeldproject voor kerken en overheden
Het project is mogelijk dankzij een bijdrage van de Erfgoed Deal en van de gemeente Haarlem. Het is nadrukkelijk een voorbeeldproject voor andere burgerlijke en kerkelijke gemeenten in Nederland. Tot eind 2024 is er de tijd om de Buurtbakens concreet te maken. Met het planten van de linde start de uitvoeringsfase. Alle kerkgebouwen hebben budget voor verduurzamingsmaatregelen en budget om de deuren de komende maanden wijd open te zetten voor de stad.

Op de website Erfgoed Deal vind je de actuele informatie over dit project. Zo verschijnt in 2024 een beschrijving hoe je als kerk een Buurtbaken kan worden én hoe je als burgerlijke gemeente de kerk daarbij kunt helpen vanuit erfgoed- en maatschappelijk perspectief.  

 

Onze werkgroepen

De vereniging kent verschillende werkgroepen. De oudste zijn de Historische Werkgroep, die zich richt op onderzoek en publikaties en Gebouw & Omgeving op het beschermen van het Haarlems stadsgezicht. De Stichting Gevelltekens Haerlem stelt zich ten doel gevelstenen en -tekens te restaureren en voor de stad te bewaren. Voorts mag de werkgroep Jonge Muggen niet onvermeld blijven. Zij hebben diverse educatieve programma's opgesteld om de Haarlemse jeugd omgevingsgeschiedenis bij te brengen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de andere stedelijke erfgoedinstellingen, zoals de musea en het Noord-Hollands Archief.

Klik op de tegels hieronder, voor meer informatie