De conceptnotulen van de ALV van 28 juni 2023 zijn hier beschikbaar

 

2023 Algemene ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering heeft op 28 juni plaatsgevonden in het Logegebouw van de Vrijmetselarij, Ripperdastraat, aanvang 20.00 uur. De jaarstukken zijn zoals gebruikelijk in het Haerlem Jaarboek te lezen en de meeste stukken worden ook op deze website gepubliceerd.

Penningmeester Alex Leuverink stelt zich - na vier jaar deze functie bekleed te hebben -  niet herkiesbaar. Een ‘advertentie’ zal binnenkort geplaatst worden, maar kijk ook eens om je heen of je iemand met financiële ervaring kent, die graag een bijdrage aan de vereniging zou willen leveren.

De volgende stukken zijn beschikbaar:

Klik hier voor de agenda

Klik hier de conceptnotulen

Klik hier voor het jaarverslag

Klik hier voor de jaarrekening

Klik hier voor de begroting

Klik hier voor de verklaring kascommissie