De Historische Vereniging Haerlem heeft met diepe droefheid kennis genomen van het overlijden van ons erelid Jaap Temminck

De Vereniging verliest in Jaap een betrokken en waardevol lid die sinds 1973 een bijzonder grote bijdrage heeft geleverd aan onze Vereniging, niet alleen als bestuurslid, maar later ook als redactielid van ons Jaarboek.

Zijn vele belangwekkende publicaties voor de stad Haarlem en onze Vereniging betekenen een grote bijdrage aan de ontsluiting van onze stadsgeschiedenis.

Wij zijn hem daar bijzonder dankbaar voor en zullen hem enorm missen.

Namens het Bestuur, de Redactie van het Jaarboek en de werkgroepen,

Martin van Bleek,

Voorzitter

 

       

 

Onze werkgroepen

De vereniging kent verschillende werkgroepen. De oudste zijn de Historische Werkgroep, die zich richt op onderzoek en publikaties en Gebouw & Omgeving op het beschermen van het Haarlems stadsgezicht. De Stichting Gevelltekens Haerlem stelt zich ten doel gevelstenen en -tekens te restaureren en voor de stad te bewaren. Voorts mag de werkgroep Jonge Muggen niet onvermeld blijven. Zij hebben diverse educatieve programma's opgesteld om de Haarlemse jeugd omgevingsgeschiedenis bij te brengen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de andere stedelijke erfgoedinstellingen, zoals de musea en het Noord-Hollands Archief.

Klik op de tegels hieronder, voor meer informatie