Niet alleen Haarlemse monumenten op kaart maar veel meer. 

 

De gemeente Haarlem heeft een mooie topografische kaart uitgebracht. Kijk bijv. op Kernregistratie: Erfgoed (KER) - Topografische tijdreis tot 200 jaar terug zijn alle monumenten op kaart te raadplegen. Ook zijn de groene monumenten via de linker kolom (beschermde objecten, groen en landschap monumenten) in te zien.

Onze werkgroepen

De vereniging kent verschillende werkgroepen. De oudste zijn de Historische Werkgroep, die zich richt op onderzoek en publikaties en Gebouw & Omgeving op het beschermen van het Haarlems stadsgezicht. De Stichting Gevelltekens Haerlem stelt zich ten doel gevelstenen en -tekens te restaureren en voor de stad te bewaren. Voorts mag de werkgroep Jonge Muggen niet onvermeld blijven. Zij hebben diverse educatieve programma's opgesteld om de Haarlemse jeugd omgevingsgeschiedenis bij te brengen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de andere stedelijke erfgoedinstellingen, zoals de musea en het Noord-Hollands Archief.

Klik op de tegels hieronder, voor meer informatie