Doelstelling werkgroep ambachtslieden

Doelstelling

De doelstelling van de Projectgroep Ambachtslieden (functioneert sinds  01-11-2014) is instandhouding van de ruimtelijke en monumentale kwaliteit van Haarlem, in het bijzonder m.b.t. het onderhoud aan rijks- en gemeentemonumenten. Hiertoe worden o.a. de volgende activiteiten ontwikkeld: het interesseren en motiveren van leerlingen VMBO techniek (metselen en timmeren) voor het restauratie vakmanschap,  in samenwerking met hun docenten. Voorts het stimuleren van opdrachtgevers van restauratiewerkzaamheden en hun aannemers tot het bieden van stageplaatsen dan wel leerwerkplekken.