Exposities

Onze huidige- en eerdere exposities

De Historische Vereniging Haerlem organiseert regelmatig exposities. De meeste vinden plaats in De Hoofdwacht, maar het gebeurt ook wel dat we op andere interessante locaties exposeren.
Hieronder vindt u een lijst van exposities die we in het verleden hielden, maar ook een overzicht van onze actuele- of toekomstige exposities.

Voor meer informatie over lopende projecten kunt u hiernaast de link naar onze agenda gebruiken.

Waar: De Hoofdwacht, Grote Martkt 17, is geopend op zaterdag en zondag van 13.00 uur tot 17.00 uur
Entreegeld: gratis
Startdatum evenement: 2011-04-30
Einddatum evenement: 2011-09-24
Website: https://www.haerlem.nl

Van 30 april tot en met 24 september 2011 wordt in De Hoofdwacht de spiegeltentoonstelling "1961: Haarlem Osnabrück, de mensen en de stad" gehouden, samen met een tentoonstelling in het Archeologisch Museum, alles rond het thema Haarlem-Osnabrück.

 


Dit jaar bestaat de stedenvriendschap tussen Haarlem en Osnabrück een halve eeuw. Beide steden delen ook op cultureel gebied veel met elkaar. Dat wordt geïllustreerd met twee exposities, in De Hoofdwacht en in het Archeologisch Museum.
1961: Haarlem Osnabrück | De mensen en de stad

Tentoonstelling van de  Historische Vereniging Haerlem in samenwerking met Historisch Museum Haarlem, Noord-Hollands Archief en Staatsarchiv

De tentoonstelling draait de klok terug naar het beginjaar van die vriendschap, 1961.

De stad Haarlem groeit snel in 1961 en zoekt een antwoord op de verkeersvraagstukken. Osnabrück – na 1945 totaal in wederopbouw – heeft dan al sinds 1956 zijn Generalverkehrsplan. Na een eerste bezoek uit Haarlem ontstaat al snel het idee voor een jumelage. Zo kort na de oorlog krijgt die vriendschap een bijzondere betekenis. 

De tentoonstelling vertelt en verbeeldt waar de beide steden en hun inwoners aan het begin van de stedenvriendschap stonden:, aan de hand van o.a. architectuur (wederopbouw), sport, dagelijks leven, cultuur, werk & economie en religie.

Het jaar 1961 - Zwischen den Zeiten - is een overgangstijd. Naast economische vernieuwing, stadsuitbreiding en wederopbouw wijst nog veel terug naar de jaren vijftig. Beide steden zijn sterk religieus verdeeld, maar er zijn eerste tekenen van oecumene en ontzuiling. De kunst heeft nog sterke traditionele wortels. Daarnaast worden een nieuwe, populaire cultuur en vrijetijdsbeleving zichtbaar. Arbeidsverhoudingen zijn nog klassiek. Nieuw zijn wel de eerste - Italiaanse - gastarbeiders in beide steden en de aanmoediging voor getrouwde vrouwen te gaan werken.

Steek de Grote Markt over en u ziet meer historie. Het archeologisch museum toont de expositie:

'Handel zonder grenzen.' Bodemvondsten uit Osnabrück en Haarlem

In deze tentoonstelling  staan  de handelsbetrekkingen van beide steden vanaf de Middeleeuwen tot en met de 17e eeuw centraal. In de vitrines zijn typische voorbeelden van import- en exportproducten te bewonderen, allemaal opgegraven in Haarlemse en Osnabrückse bodem. 

Haarlem

Op het nu zo rustige Spaarne was het 500 jaar geleden een drukte van belang. Schepen voeren af en aan met grondstoffen, etenswaar en andere producten. Al in de 12e eeuw was Haarlem betrokken bij de handel. Zo kwam aardewerk uit het Rijnland, Vlaanderen, Italië en China. Bier werd geïmporteerd uit Hamburg en Bremen. Uit Frankrijk en Vlaanderen kwam textiel. Glas werd ingevoerd uit Frankrijk, Duitsland en Italië. Later is Haarlem zelf beroemd geworden door de export van producten uit de aardewerk-, bier- en de lakenindustrie.

Bureau Archeologie Haarlem laat in de tentoonstelling importproducten zien, zoals  Weser-aardewerk, Chinees porselein en Venetiaans glas. Als exportproducten worden onder andere Haarlemmerolie, faience aardewerk en voorwerpen uit de lakenindustrie getoond.


Osnabrück

Osnabrück is een stad vol archeologische verrassingen. Vanaf de prehistorie zijn er verschillende culturele en economische stromingen samengekomen, waarvan de resten heden ten dage aan het licht komen. Binnen de huidige stadsgrenzen dateren de oudst bekende sporen uit de laatste IJstijd. De historische stadskern dateert uit de 8e eeuw, toen de stad zich verder ontwikkelde.

Stadt- und Kreisarchäologie Osnabrück laat voorbeelden zien van producten die de Osnabrückers uit andere steden, streken en landen naar hun stad haalden of juist exporteerden, zoals het karakteristieke groene waldglas en gedecoreerd bouwkeramiek; het zogenaamde Zieglerwar.

Bij de tentoonstelling verschijnt een kleine catalogus.


Hoofdwacht, Grote Markt 17, Haarlem.

1961: Haarlem Osnabrück | De mensen en de stad

De tentoonstelling vertelt waar beide steden en hun inwoners stonden aan het begin van de nu 50-jarige stedenband.

Openingstijden: zaterdag en zondag van 13.00 - 17.00 uur.
Toegang gratis.


Archeologisch Museum Haarlem  -  Grote Markt 18k, 2011 NB Haarlem


 ‘Handel zonder grenzen.’
Bodemvondsten uit Osnabrück en Haarlem


Bodemvondsten die de handelsbetrekkingen illustreren tussen de beide steden, vanaf de Middeleeuwen tot en met de 17e eeuw.

Openingstijden: woensdag t/m zondag van 13.00 uur – 17.00 uur
Toegang gratis.