Witte drukkerijgebouw Oostvest blijft behouden

Inspanning Heemschut beloond: beeldbepalend witte drukkerijgebouw gered van de sloop.

De gemeente Haarlem gaat het complex/terrein Fietsznfabriek verkopen voor de ontwikkeling van woningbouw. Daarbij is het rijksmonumentale hoofdgebouw aan de Houtmarkt 7 inmiddels apart verkocht en zijn alle andere gebouwen in 2020 gesloopt, behalve het witte voormalige drukkerijgebouw aan de Oostvest 54-56 uit 1928. Aanvankelijk wilde het college van B&W alleen de voorgevel behouden en de rest van het drukkerijgebouw ook slopen. Heemschut heeft zich vanaf 2019 tegen deze sloop verzet omdat niet alleen de voorgevel, maar het gehele drukkerijgebouw behoudenswaardig is vanuit de erfgoedgedachte. Dit wordt bevestigd door het rapport ‘Bouwhistorische verkenning met waardenstelling’ van extern deskundigenbureau MAB, dat in 2018 in opdracht van de gemeente is opgemaakt.

Lees verder