Exposities

Onze huidige- en eerdere exposities

De Historische Vereniging Haerlem organiseert regelmatig exposities. De meeste vinden plaats in De Hoofdwacht, maar het gebeurt ook wel dat we op andere interessante locaties exposeren.
Hieronder vindt u een lijst van exposities die we in het verleden hielden, maar ook een overzicht van onze actuele- of toekomstige exposities.

Voor meer informatie over lopende projecten kunt u hiernaast de link naar onze agenda gebruiken.

Waar: ABC Architectuurcentrum Haarlem Groot Heiligland 47 2011 EP HAARLEM
Startdatum evenement: 2016-11-23
Einddatum evenement: 2017-01-31
Website: http://www.architectuurhaarlem.nl

Expositie over de Haarlemse pleinen

Woensdag  23 november overhandigde  in het ABC architectuurcentrum Marcel van Heck voorzitter van de werkgroep Gebouw en Omgeving van de Historische Vereniging Haerlem het boek Haarlemse Pleinen aan Jeroen van Spijk  wethouder ruimtelijke ordening en monumentenzorg.

Van Heck schetste de totstandkoming van het boek  waarbij de lange voorbereidingstijd een in het oog springend gegeven is evenals het grote aantal van 140 pleinen. Hij prees de samenstellers van het boek, de oud werkgroepleden Piet Roos en Johannes van der Weiden en de huidige werkgroepleden Gerard Moolenaars en Siem Schaafsma en memoreerde  de sponsoren, de Gemeente Haarlem,  de J.C. Ruigrok Stichting en de Historische Vereniging Haerlem. De wethouder nam het boek in ontvangst en karakteriseerde pleinen als stepping stones in een zee van huizen ruimte biedend aan sociale activiteiten en tegelijkertijd oriëntatiepunt zijnde. Hij prees ook de benadering van de samenstellers door niet alleen historische pleinen op te nemen maar ook moderne als het Marsmanplein, het Joannes de Deoplein en het Mauveplein.

De wethouder deelde verder mee dat de door de samenstellers op grond van criteria als beste pleinen aangemerkt, opgenomen zullen worden op de in voorbereiding zijnde Erfgoedkaart.                                                                                                    

Vervolgens werd een rondgang over de tentoonstelling gemaakt langs de grote foto’s van de beste pleinen vergezeld van een toelichtende tekst. De tentoonstelling is tot 31 januari 2017 te bezichtigen in het ABC architectuurcentrum gedurende de bekende openingsuren. In het ABC is ook het 144 pagina’s tellende boek te koop evenals bij boekwinkel Gillissen & Co, Rijksstraatweg 125 in Haarlem. Het boek kost 15,00 euro.