Samenwerking

Hits: 1139

De Historische Vereniging Haerlem werkt samen met andere erfgoedinstellingen, om gezamenlijk de historie en Haarlem zo goed mogelijk vast te leggen. Met de volgende instellingen wordt samengewerkt: