Activiteiten december 2016


Cursus Oud Schrift
Een viertal leden van de Historische Werkgroep heeft de cursus oud schrift gevolgd. Deze werd gegeven door Hans van Felius, archivaris van het Noord-Hollands Archief en tevens lid van de werkgroep.
Een waardevolle aanvulling van de kennis van eenieder voor het lezen en interpreteren van manuscripten, dus handgeschreven bronnen die overgeleverd zijn, officieel of niet, uit de periode van de 16e tot en met de 19e eeuw.

Huis ter Kleef
Twee leden van de werkgroep spannen zich in, om in samenwerking met de stadsarcheologen, zich te verdiepen in de geschiedenis van het “Huis ter Kleef” door in de grond (de archeologen) en in de archieven (onze leden) te graven.

In het verleden is er al veel historisch onderzoek gedaan naar Huis ter Kleef, maar over de bewoners (van de tot boerderij omgebouwde kaatsbaan) is weinig bekend. Daar zijn deze leden nog wel enige tijd mee bezig.

De klok horen luiden
Daan Kerkvliet vooral bezig met uurwerkmakers van torenuurwerken. Momenteel is dat hoofdzakelijk Haarlem, maar in het algemeen is dat meer regionaal (de archieven zijn vaak ver weg). Het Haarlems verhaal heeft uiteraard ons aller interesse.

Misdaad en straf in Haarlem - Begon bij Haarlem de beschaving?
Deze vraag kan misschien met een voorzichtig ‘ja’ worden beantwoord als Maarten Müller in het komende voorjaar zijn onderzoek naar ‘Misdaad en straf in Haarlem – 1245 tot 1615 – ‘, heeft afgerond.

Hij kan in elk geval melden dat het aannemelijk wordt dat in Haarlem het beschavingsoffensief tegen geweld tussen personen, zowel op straat als binnenshuis, begonnen vanaf de publicatie van het stadsrecht in 1245, geleidelijk aan resultaat heeft gehad. Zowel de frequentie van doodslag als van niet-dodelijk geweld nam in drie eeuwen tijd duidelijk af. Bovendien zien we ook het geweld dat de overheid toepaste tegen veroordeelde misdadigers, drastisch verminderen, vooral in de 16de eeuw. Andere steden, voor zover bestudeerd, vertonen deze tendens pas veel later.

Misschien zijn nog meer ‘verrassingen’ in deze sfeer te melden. Dat komt dan t.z.t wel aan de orde.

Haarlem voor dummies
De kopij van "De kleine geschiedenis van Haarlem voor dummies" is ter correctie aangeboden aan Piet de Rooij en Jaap Temminck. Zij hebben zich bereid verklaard, de redactie op zich te nemen. Het boekje zal in mei 2017 in de winkel, van boekhandel De Vries, worden aangeboden.

De “Dummies series” hebben als doel op een eenvoudige, laagdrempelige manier, studiemateriaal voor een groot publiek aantrekkelijk te maken. Men kan daarbij denken aan bijvoorbeeld taalstudies, managementvaardigheden, geschiedenis, economie, hobby’s en werken met computers.
In de catalogus van de uitgever is een korte beschrijving van “De kleine geschiedenis van Haarlem voor dummies” te vinden.

Haarlems erfgoed
De Gemeente Haarlem heeft contact gezocht met de Historische werkgroep om in januari 2017 weer de draad op te pakken inzake de digitalisering van erfgoedinformatie.

Voordat het “dummies”-boekje uit zal komen, moet een flink deel van de historische plekken op de kaart van Haarlem op de website te bestuderen zijn. In de komende maanden gaat de werkgroep de kaart van Haarlem uitbreiden met meer historische plekken, met de verdwenen poorten en sjablonen van oude kaarten van Haarlem. Initieel zullen niet alle historische plekken te zien zijn. Gaandeweg worden meer plekken toegevoegd.
De websitebezoeker kan deze sjablonen over de huidige kaart van Haarlem leggen en de transparantie van de historische kaarten variëren.

U kunt al een idee van de websitekaarten krijgen door de testwebsite www.bvvanos.nl te bezoeken. Voorlopig is nog geen initiatief genomen, om de webpagina ook in een andere taal dan Nederlands uit te voeren.
Eenieder die graag wil meedoen met het website-project is van harte uitgenodigd contact op te nemen met Boudewijn van Os (per e-mail: bvvanos@gmail.com of via de telefoon: 0654733027).