Afscheid twee leden werkgroep Gebouw en Omgeving


Op dinsdag 19 december nam de werkgroep Gebouw en Omgeving aan het eind van hun vergadering afscheid van twee leden, en wel Ronald Fukken en Gerard Moolenaars.

Ronald heeft enige jaren het voorzitterschap van de werkgroep bekleed en na het aantreden van Marcel van Heck als zijn opvolger, als lid. Hij heeft altijd een brede kijk gehad op alle aandachtsgebieden van de werkgroep. Zijn grote ervaring in de Haarlemse ruimtelijke ordening was uiteraard een pluspunt. Onlangs heeft hij nog de krant gehaald als één van de initiatiefnemers van de plannen voor de landingsbanen in zee bij Wijk aan Zee.

Gerard heeft ruim 19 jaar deel uitgemaakt van de werkgroep en aan vele onderzoeken en tentoonstellingen meegewerkt. Laatste wapenfeiten zijn o.a. zijn medewerking aan de inventarisatie van en tentoonstelling over de Wederopbouwarchitectuur in Haarlem, en de Dumont tentoonstelling van vorig jaar. Ondanks zijn afscheid van de werkgroep blijft Gerard gelukkig betrokken bij de activiteiten van de Historische Vereniging Haerlem door zijn bijdrage aan de komende tentoonstellingen over de beeldhouwer Hendrik van den Eijnde (1869-1993) welke samen met de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek worden georganiseerd. Op 30 januari j.l. is een oproep in het Haarlems Dagblad verschenen waarin gezocht wordt naar herinneringen aan Van den Eijnde.

Als afscheidscadeau kregen beiden een exemplaar van het recent verschenen boek over woonhuisinterieurs in Zuid Kennemerland. Onder het genot van een hapje en drankje werd daarna nog een tijd nagepraat.

Het Bestuur van de Historische Vereniging Haerlem is Ronald en Gerard dankbaar voor hun jarenlange inzet voor de vereniging en voor de werkgroep Gebouw en Omgeving in het bijzonder!


Kerstmarkt in Haarlem

De Hoofdwacht is elk jaar tijdens de kerstmarkt geopend. Onder leiding van Piet Bonfrer hebben enkele vrijwilligers de benedenverdieping en de eerste etage vrolijk opgesierd om bezoekers te ontvangen.

Een mooie gelegenheid om de vereniging bij Haarlemmers op de kaart te zetten. Elke keer blijkt maar weer dat Haarlemse bezoekers nog nooit in de Hoofdwacht zijn geweest. Daar is nog wel wat werk te verrichten. De weersvoorspellingen waren overigens niet al te best. Maar zaterdag viel dat nogal mee. 186 bezoekers waren kortere of langere tijd te gast in de Hoofdwacht. Soms schuilden zij voor een regenbui, de meesten waren oprecht geïnteresseerd in wat het gebouw aan geschiedenis te bieden heeft. Zondag gold code oranje. Dat was duidelijk te merken. Het aantal bezoekers bedroeg in vergelijking met de dag daarvoor slechts 69. Voor de weersomstandigheden was dat nog niet eens zo slecht. Ook nu weer nieuwsgierige bezoekers die vaak langs de Hoofdwacht waren gelopen zonder er ooit binnen te zijn geweest. Een dankbare gelegenheid voor gastheren en gastvrouwen om tekst en uitleg over het gebouw en de vereniging te geven.

Vanwege het weer was de Hoofdwacht op het laatst een schuilplaats voor verkleumde marktbezoekers. Hopelijk zijn de weergoden volgend jaar de kerstmarkt en de Hoofdwacht beter gestemd.

Namens gastheren en gastvrouwen Dick en Marian van Gijlswijk


Geloof, Hoop en Liefde en meer

Op 5 oktober werden in de Ridderstraat op nr. 22 de gevelstenen “De Hoop” en “’t Geloof” onthuld.

Oorspronkelijk horen deze stenen op de nrs 20 en 24 maar zij verdwenen met de sloop en herindeling van die panden/gevels. De stenen zijn terug gevonden en na herstel met een feestelijke onthulling herenigd.

Lees meer


Eerste verhalenfestival groot succes

Voor de verjaardag van de stad werden er op 26 november historische verhalen verteld op vijf verschillende locaties: Museum Haarlem, het Noord Hollands Archief, , Archeologisch Museum, de Kerkers onder het stadhuis en in de Hoofdwacht.

In de Hoofdwacht zaten Andrea Roosen en Ingrid Bartels, als de wachtende wachters en namen het publiek mee in de verhalen van de timmerman en de schoolmeester die als wachters in de Hoofdwacht zaten. Van damiaatjes en het sluiten van de poorten, het leven in Haarlem in het begin van de 19e eeuw en de herinneringen aan de Bataafse oorlog in 1799.  Met een knipoog werd er geschakeld naar het heden om zo een aantal zaken toe te lichten.  

Met dank aan de Jonge Muggen Annelies en Angele en de gastvrouwen/heren Marianne, Marjorie en Jeroen die bezoek (143!!) aan de Hoofdwacht mogelijk maakten en speciale dank aan Guy als organisator van het Verhalen festival 2017.

Lees meer in het Haarlems Dagblad.


Een Haarlems 'Caprera'?

Ter gelegenheid van de Nationale Archeologiedagen is er in het Haarlemse Prinsenhof gegraven.

Medewerkers van het Bureau Archeologie van de Gemeente en vrijwilligers van de Archeologische Werkgroep Haarlem hebben op zondag 15 oktober onder stralende weersomstandigheden de schop gepakt bij de Vredestempel. Waar waren zij naar op zoek?

Lees meer


Van Loo en de Motordienst


door Bert-Jan Dierink

Zes jaar geleden reageerde ik op een advertentie op de site Speurders. Hierin werden 5 wollen dekens te koop aangeboden die later in dit verhaal terug zullen komen. Na een korte mailwisseling met de verkoper, vertelde hij dat hij nog het complete uniform van zijn opa had. Dit heb ik uiteindelijk bij hem opgehaald. Omdat er een naam in het uniform stond, ben ik op onderzoek uitgegaan of ik meer over deze persoon te weten kon komen. Het uniform bleek te zijn van Jacob van Loo en hieronder zijn verhaal.        

Lees meer
  


Maak Haarlem blij, houd de Dreef asfaltvrij

 

Er is op dit moment veel commotie in de stad over het voornemen van de gemeente het historisch deel van de Dreef te asfalteren.
De Historische Vereniging Haerlem heeft zich in onderstaande brief uitgesproken tegen deze plannen.


Brief aan de gemeenteraad van Haarlem


De laatste dagen is een grote actie op gang gekomen om de Dreef niet te asfalteren. Hierbij laten wij u weten dat de Historische Vereniging Haerlem zich daar bij aansluit. Wij denken dat het asfalteren van de Dreef een historische vergissing zal blijken te zijn. Gezien de geschiedenis van deze “brede laan”, zoals Van Dale een dreef omschrijft, zou asfalteren getuigen van een gebrek aan historisch besef. Al in de Camera Obscura wordt een wandeling naar de Haarlemmerhout als weldadig omschreven. Toen was het nog alleen een schelpenpad, sinds het begin van de twintigste eeuw een klinkerweg. En dat zou wat de Historische Vereniging Haerlem betreft zo moeten blijven.

Lees verder..Maak Haarlem blij, houd de Dreef asfaltvrij... Steun de petitie!

De Stichting Haarlemsbouwplannen strijdt sinds begin 2017 tegen het onzalige plan van de gemeente Haarlem om de Dreef te asfalteren.
Er wordt door de Stichting Haarlemsbouwplannen nu de gelegenheid geboden om uw bezwaren tegen deze asfaltering kenbaar te maken middels het tekenen van een petitie.
De Vereniging Historisch Haerlem steunt deze petitie en moedigt u aan hem te ondertekenen.

De petitie en het de onderliggende motivatie vindt u hier...   


Historisch Haarlem op de kaart

De Historische werkgroep is zeer actief op het gebied van oude kaarten. In de komende maanden gaat de werkgroep de tegenwoordige kaart van Haarlem uitbreiden met meer historische plekken, met de verdwenen poorten en met sjablonen van oude kaarten van Haarlem.

De websitebezoeker kan deze sjablonen over de huidige kaart van Haarlem leggen. Hieronder vindt U de eerste opzet. Eenieder die graag wil meewerken met het website-project is van harte uitgenodigd contact op te nemen met Boudewijn van Os (per e-mail bvvanos@gmail.com of via de telefoon 06 54 73 30 27). Klik op de kaart hieronder.Leeuwen waken weer over Grote Markt

Met het herplaatsen van de leeuwtjes is de restauratie van de Hoofdwacht afgerond.

Lees meer in het Haarlems Dagblad.Geef een lidmaatschap cadeau!

Wanneer u binnenkort een cadeau zoekt voor een buur, familielid, vriend of collega die alles al heeft, maar die nog geen lid is van onze Vereniging, geef dan een jaar lidmaatschap cadeau!

U kunt de bon bij het bestuur of via info@haerlem.nl bestellen en zodra het verschuldigde bedrag van 25 euro (of 37,50 euro als het een partnerlidmaatschap betreft) is ontvangen, ontvangt u de bon thuis. Geef duidelijk aan voor wie de bon bestemd is, alsmede diens woon- en mailadres.
Het rekeningnummer van de Vereniging is NL 89 INGB 0000 3778 82.De Letterkast van P.J. Prinsen

Een letterkast die leerlingen klassikaal moest leren lezen

Museumkaarthouders hebben in groten getale gestemd op het eerste gouden pronkstuk van de Nationale Museumweek 2017. De Letterkast van het Onderwijsmuseum in Dordrecht kreeg de meeste van de 22.599 stemmen. Op de tweede plaats eindigde de Roerkop van het Maritiem Museum in Rotterdam, op de voet gevolgd door de Delfts blauwe vaas uit Museum Prinsenhof Delft. Een dergelijke letterkast heeft in de maanden mei tot en met september de tentoonstelling “Alle arme kinderen naar school!” in de Hoofdwacht opgesierd. Vele bezoekers hebben deze letterkast kunnen bewonderen.
Aan het begin van de negentiende eeuw ontwikkelde P.J. Prinsen (1777-1854) een letterkast die leerlingen klassikaal moest leren lezen. Daarmee zou hij zelf geschiedenis schrijven. Prinsen leerde het vak van onderwijzer in Schiedam en kwam in 1801 naar Haarlem om onderwijzer te worden op de lagere school van het departement Haarlem van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Hij gaf ook leiding aan de kweekschool van het Nut in de stad en vanaf 1816 aan de Rijkskweekschool in Haarlem, de enige rijkskweekschool in het land. Deze school was gevestigd in de Jacobijnenstraat. Prinsen bleef directeur van de school tot aan zijn dood in 1854. De kast, ook wel de leesmachine genoemd, bestaat uit drie delen: het linkerpaneel voor de klinker, het rechterpaneel voor de medeklinkers en in het midden een zetraam waarop woorden konden worden gemaakt. De docent kon klassikaal en op een aanschouwelijke wijze het proces van woordvorming uitbeelden. Prinsen bevorderde met zijn leesmachine het klassikaal onderwijs in de lagere scholen van Nederland, een vorm die wij vandaag de dag nog steeds kennen. Deze letterkast heeft vanwege het belang in de onderwijsgeschiedenis een mooie plek in de vaste presentatie van het vernieuwde Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht gekregen. De Stichting tot Welzijn van de Jeugd der Protestantse Gemeente te Wassenaar schonk de Letterkast van Prinsen aan het Nationaal Onderwijsmuseum. Hiernaast nogmaals een foto van de letterkast die op de tentoonstelling heeft gestaan.


De nieuwe kleuren van De Hoofdwacht


Kortjakje seer hups en fijn

Is de meeste tijd beschonken
Kortjakje mag geen brandewijn
Maer het moet jenever zijn
Altijd is Kortjakje ziek
Midden in de week en zondags niet
Dan gaat zij haar hert versterken
Midden in de week wil zij niet werken
Altijd is Kortjakje ziek
Midden in de week en Zondags niet.

Zo zongen wij als kind dit liedje toch niet? Voor ons was zij in de week weliswaar ziek, maar 's zondags ging zij naar de kerk, met een boek vol zilverwerk. Zoek op internet de verschillende teksten waarin Ah! Vous dirai-je, maman (gepubliceerd in 1761) is vertaald, dan wordt duidelijk dat er 'iets' met haar aan de hand is. Maar wat? Zaterdag 22 oktober werden we in de Waalse Kerk bijgepraat door Maarten Brock (Noord-Hollands Archief) en burgemeester Jos Wienen. Kortjakje is een hoertje, een vrouw waarvan de mensen dachten dat ze doordeweeks ziek was, omdat haar gordijnen de hele dag gesloten waren....

In veel steden worden kinderliedjes met een beeldje geëerd: zo staat Zoete Lieve Gerritje in Den Bosch, Berend Botje in Zuid-Laren en in Groningen Het Peerd van Ome Loeks. In Haarlem stond nog niets, zelfs Erik van de Haarlemmer Godfried Bomans staat niet eens in Haarlem, maar in Bloemendaal, in Thijsse's Hof. Sinds zaterdag is daar verandering in gekomen: nu hebben wij Kortjakje, heel toepasselijk in de Bakenesserbuurt, en voor de Waalse Kerk (het is immers een Frans liedje). Het beeldje is ontworpen en gemaakt door Michaëla Bijlsma en Eric J. Coolen van Nieuwe Gracht Producties. De burgemeester zag er niet tegen op het beeldje te onthullen, omdat Kortjakje gelukkig wel braaf 's zondags naar de kerk ging. Op de sokkel staat het verhaal van Kortjakje zowel in het Nederlands als in het Frans vermeld. De onthulling werd in de kerk feestelijk omlijst met orgelspel van Kees Huges, die vrolijk op de bekende melodie improviseerde, en buiten liet het Ampzing Genootschap van zich horen.

Marjorie Vroom

Helpt u mee om ons historisch erfgoed op de kaart te zetten?

De Historische Werkgroep is bezig om in samenwerking met de gemeente Haarlem het digitale erfgoed, letterlijk, op de (web-)kaart te zetten.

Met enkele andere bestuursleden en werkgroepleden zijn, in verschillende samenstellingen, twee door de gemeente georganiseerde bijeenkomsten bijgewoond. Deze bijeenkomsten hadden betrekking op respectievelijk de digitalisering en webpublicatie van het erfgoed van Haarlem en gedigitaliseerde informatie van erfgoed in 2040.
Intussen heeft de Historische Werkgroep gewerkt aan de mogelijkheden om historische informatie op een kaart van Haarlem op de website van de vereniging beschikbaar te stellen.In zekere zin is dit digitale informatie van een deel van het erfgoed van Haarlem. Met de webmasters van de vereniging is hierover van gedachten gewisseld.

Doordat deze informatie ook op een smartphone te benaderen is, kan ieder bezoeker van Haarlem straks zien waar hij of zij zich bevindt en welk historisch object in de nabijheid is te bezichtigen. Hiernaast ziet u een kopie van de webpagina in ontwikkeling (klik op de foto) die uiteindelijk op de website van de vereniging te zien zal zijn. 

Er is echter nog veel werk te verrichten, voordat wij ons erfgoed via onze website kunnen tonen, zoals:

  • Verzamelen van informatie
  • Afstemming met informatieleveranciers zoals de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Wikipedia, OpenStreetMap, inzake naamgeving en inhoud.
  • Inrichten van de opslag van informatie
  • Inrichten van de website

Hierbij doet de Historische Werkgroep een oproep om in een door Boudewijn van Os (bvvanos@gmail.com)geleid intern project te participeren.


Zilveren legpenning Wim Eggenkamp

Op haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 22 juni jl. heeft de Historische Vereniging Haerlem de zilveren legpenning uitgereikt aan Mr. Wim Eggenkamp vanwege zijn verdiensten voor de restauratie van de Kathedrale Basiliek Sint Bavo.

Wim Eggenkamp, voormalig Rijksadviseur voor het Cultureel Erfgoed heeft zich na zijn pensionering met hart en ziel ingezet voor het grootste restauratieproject dat in ons land in uitvoering is. De kathedraal kan zich qua architectuurontwikkeling meten met de belangrijkste kerken die in de periode 1850-1950 in de wereld zijn gerealiseerd. Op dit moment is de laatste fase van de restauratie ingetreden en staat een van de torens in de steigers.

De Historische Vereniging Haerlem heeft veel waardering voor de kennis van van Eggenkamp en zijn inzet voor het Haarlemse erfgoed.

De leden konden na afloop van de bijeenkomst genieten van zijn rondleiding door het gebouw en ook vernemen dat Eggenkamp nog veel wensen heeft, al was het alleen maar het verder ontwikkelen van het kerkelijk museum en de realisatie van de vroegere kapel van Lodewijk Napoleon. We zullen nog vaak van hem horen!


VMBO leerlingen naar Teylers Museum en Huis ter Kleef

Medio mei 2016 organiseerde de Projectgroep Ambachtslieden twee excursies voor vmbo leerlingen naar monumenten in restauratie. Doel van deze excursies is leerlingen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met een monument, hen te laten zien op welke manier onderhoud wordt uitgevoerd en hen bewust te maken van de rol die ambachtslieden spelen in het voortbestaan van erfgoed. Een nevendoel is door middel van een excursie het vinden van een stageplaats bij een restauratiebedrijf voor de leerling te vergemakkelijken.

Lees meer


Nieuwe dakconstructie voor Sociëteit Trou moet Blycken

Een uitslaande brand in juni 2014 legde de dakconstructie van het monumentale pand van het Sociëteits gebouw Trou moet Blycken in de as. Maandagavond 6 juni 2016 werden de onderdelen voor de nieuwe kapconstructie met een oplegger aangevoerd in de Grote Houtstraat en met een kraan stuk voor stuk omhoog gehesen. Dankzij een goede voorbereiding en goede weersomstandigheden, was de kapconstructie binnen een week in elkaar gezet.


Lees meerEen nieuwe parel in Oud-Haarlem

Deels verscholen achter een enorme treurbeuk staat in de tuin (de Hortus Medicus) van het Stedelijk Gymnasium aan het Prinsenhof een tempeltje. Het staat er, afgesloten door een hek, kaal en desolaat bij. Weinigen zullen weten waarom dit tempeltje in classicistische stijl - ooit nog gebruikt als fietsenhok - daar staat en zelfs een naam draagt: de Vredestempel


Lees meerMartin Busker geridderd

Onze erevoorzitter, Bernt Schneiders, reikte op 26 april jl. in zijn rol van burgemeester van Haarlem aan Martin Busker een hoge Koninklijke onderscheiding uit. Martin werd benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Zijn verdiensten bij de restauratie van monumenten in de stad, waaronder de Janskerk en de Bakenesserkerk, werden breed uitgemeten.

Onze vereniging en de stichting Geveltekens Vereniging Haerlem hebben de aanvraag van harte ondersteund.

Martin is sinds 2002 voorzitter van genoemde stichting, die zich ten doel stelt het conserveren of restaureren van geveltekens, gevelstenen, uithangborden, tegeltableaus etc. en het aanbrengen van nieuwe of oude geveltekens, het doen van onderzoek naar geveltekens en het samenstellen van een inventarisatie van geveltekens.

De jaarlijkse bijdragen in ons Jaarboek over de stand van zaken betreffende geveltekens in Haarlem zijn een vrijwel onuitputtelijke bron aan informatie. Ook op vele andere wijzen heeft Martin bijgedragen aan de bescherming en verfraaiing van onze stad; zo nam hij vele initiatieven, onder andere tot de plaatsing van het koningsleeuwtje voor de Bakenesserkerk en een serie Strip-Glas-In-Loodramen in diezelfde kerk.

Zonder hem zou Haarlem er een stuk minder fraai uitzien.


Cadeausuggestie!

Is het niet leuk iemand te verrassen met een lidmaatschap van onze mooie vereniging en  daarbij het laatste jaarboek als geschenk te geven? Een mooi cadeau én u steunt een goed doel, want u steunt onze vereniging. En dat voor slechts € 25,-.

U stuurt een email naar info@haerlem.nl met het verzoek om een cadeaulidmaatschap en uw contactgegevens. Wij nemen contact met u op voor het boek en de verdere administratie. Het cadeaulidmaatschap geldt uiteraard voor het komende kalenderjaar; voor het einde van het volgende jaar ontvangt de begiftigde een verzoek of hij/zij het lidmaatschap wenst te verlengen voor eigen rekening.


Studiedag Arnhem

De leden van de werkgroep Gebouw en Omgeving en enkele oud-leden hielden eind juni 2015 hun jaarlijkse studiedag in Arnhem, waar zij een mooie doorsnede van de Nederlandse architectuur zagen: de historische kelders uit de 14e eeuw, de laatgotische (gerestaureerde) Eusebiuskerk (1550), het functionalistische kantoorgebouw van Dudok (1939), het ecologisch dak met horeca op een parkeergarage, het postmodernistische Rozet en het supermodernistische station.

De studiedag liet zien dat een stadshart waarin een bebouwing van historisch tot eigentijds een interessante en aantrekkelijke binnenstad oplevert zowel voor bewoners, bezoekers als voor de middenstand. Lees meer .......


Het Seinwezen winnaar van Lieven de Key Penning 2015

De Lieven de Key penning is een prijs die is ingesteld in 2009 door de Gemeente Haarlem op voorstel van de stadsbouwmeester Max van Aerschot. Het thema van 2015 was Monumentenzorg, renovatie en hergebruik.

De vakjury van de Lieven de Key penning heeft uitgebreid en intens gedebatteerd om uit de vier hoogst genoteerden een keus te maken. Zij heeft als winnaar aangewezen het Seinwezen, een project waarbij hergebruik een belangrijk thema is. “Het project heeft ontzettend veel in zich, in een op zich niet uitzonderlijke gebouw. Synthese van creatieve renovatie, duurzaamheid, nieuwe economie en persoonlijke bevlogenheid”, aldus het juryrapport. Lees meer .......


Haarlem 770 jaar

De traditie om de Haarlemse stadsrechten met schoolkinderen te vieren,werd ook dit jaar door de gemeente voortgezet. Net als in andere jaren konden de groepen 6 van de Haarlemse basisscholen meedoen aan een kleurwedstrijd. De opdracht: teken een nieuw stadswapen. Eveneens traditie is dat de kinderen een poppenkastvoorstelling krijgen in het Stadhuis, alsmede een rondleiding door de Hoofdwacht en naar het Noord-Hollands Archief gaan om de stadsrechten te zien. Maar omdat 2015 een lustrumjaar is, werd er iets extra's bedacht. Michaëla Bijlsma en Eric Coolen (van Nieuwe Gracht Producties) kregen van de gemeente de opdracht om een Haarlem 770-stripalbum samen te stellen.

Waar is het feest?
In samenwerking met de werkgroep ErfgoedEducatie werd het thema 'Feest' uitgewerkt. De Haarlemse kinderen Jacky en Micky hadden gehoord dat de stad binnenkort haar verjaardag viert, en dat er dus ergens in de stad ook wel een verjaardagsfeestje moest zijn. Maar waar? Ze maken daartoe een hele tocht door de stad, waarbij alle leden van de ErfgoedEducatiegroep (t.w. alle Haarlemse musea, de Grote of St.Bavokerk, het Noord-Hollands Archief, de Bibliotheek Zuid-Kennemerland en de Historische Vereniging Haerlem) - dit keer aangevuld met Paviljoen Welgelegen - worden aangedaan. Overal waar ze komen krijgen ze informatie over de feestjes die er wel eens worden gevierd, maar nee, het grote Haarlemse stadsrechtenfeest is er helaas niet. Dat is natuurlijk in het Stadhuis!

Maandag 23 november
En dus kwamen op maandag 23 november vier schoolklassen (van de Sint Bavoschool en de Vrije School Kennemerland) naar het Stadhuis, waar de vlag al was uitgehangen. In elk van deze klassen viel een prijswinnende tekening. Suzanne Olvers won terecht een eerste prijs met een voor deze tijd toepasselijke nieuwe wapenspreuk 'De wereld is van iedereen'. Maar er waren nog twee prijzen voor Stijn Joling en Veerle Glas en een eervolle vermelding voor Merlijn Fortgens, allemaal voor hun prachtig ingekleurde wapens en nieuw bedachte wapenspreuken.
Om nog eens te benadrukken dat de kinderen altijd welkom zijn in de negen erfgoedinstellingen van de ErfgoedEducatiegroep, zijn er na de prijsuitreiking verrassingstassen uitgedeeld. In een toepasselijke Haarlem-tas van de VVV heeft elke instelling een presentje gedaan. Dit werd door de gemeente nog aangevuld met een oorkonde: elk kind verliet het Stadhuis als erkend 'Haarlemoloog'.

Marjorie Vroom.


Actie voor behoud muurreliëf “Ode aan de Bakker”

De werkgroep “Gebouw en Omgeving heeft middels een brief aan het College van B&W actie ondernomen om het muurreliëf “Ode aan de Bakker” te integreren in het nieuw te bouwen wijkje op de plaats van de voormalige broodfabriek van Quality Bakers.

In deze brief wordt tevens aangedrongen om zg. Wederopbouw panden op de Gemeentelijke Monumentenlijst te plaatsen.

 

Lees meer...


Haarlems Dagblad van 24 september


Magische tekens op de Bavo!

Middeleeuwse metseltekens in Haarlem

Haarlem heeft niet bijzonder veel middeleeuwse gebouwen. Toch valt er aan de weinige gebouwen die er over zijn nog genoeg te ontdekken. Zo blijken er, als je goed kijkt, symbolen als een ruit of een kruis in het metselwerk te zitten. Deze 'metseltekens' zouden geen decoratieve maar juist een bezwerende functie hebben. Ze beschermen de woonplaats en weren onheil af.

In Haarlem en omstreken waren deze metseltekens vrijwel onbekend. Toch zijn er dit jaar een aantal door mij aangetroffen, onder andere op de oude Bavo, wat aantoont dat het ook in Haarlem in de middeleeuwen gebruikelijk was.

Lees meer...

Bekijk de video bij het Haarlems Dagblad...

 

13 juli 2015 De Val van Haarlem: een pyrrusoverwinning!

Op maandag 13 juli 2015 heeft de Werkgroep Excursies & lezingen  voor de tweede maal de Val van Haarlem in 1573 herdacht. Ditmaal waren de leden uitgenodigd om in de molen De Adriaan Dr. Erik Swart te horen vertellen over de beginfase van de Opstand in de Nederlanden tegen het bewind van Koning Philips II. Het Beleg van Haarlem krijgt in de geschiedschrijving minder aandacht dan de volgende beleggingen van Alkmaar en Leiden, maar er is voldoende reden de capitulatie van Haarlem enige herwaardering te geven.

De 80-jarige Oorlog moet vooral gezien worden als een binnenlandse oorlog, de Koning afzetten was niet het doel. Toen landvoogdes Margaretha van Parma de onrust in de Nederlanden niet meer kon beheersen, werd de hertog van Alva als nieuwe landvoogd aangesteld. Zijn opdracht was het gezag te herstellen en hij dacht dat met zijn geoefende leger snel voor elkaar te krijgen. Toen zijn leger echter bij Heiligerlee werd verslagen, begon een oorlog die 80 jaar zou duren.

Zijn zoon Don Fadrique de Toledo trok vanuit Brussel op naar het Noorden en vernietigde op die tocht de steden Mechelen en Zutphen. Dat ook Haarlem in de plannen was opgenomen, was duidelijk: Haarlem ligt strategisch precies tussen het Noorden en het Zuiden. De stad stond bovendien bekend als een zwakke stad, dus er werd van uitgegaan, dat de inname snel gerealiseerd zou worden.  

Dat is nogal tegengevallen. Niet alleen Willem van Oranje had een financieel probleem waardoor hij zijn leger moest inkrimpen, ook de Spanjaarden hadden grote moeite de soldij van de soldaten te betalen. Een snelle inname zou een uitkomst zijn geweest, want als je een stad hebt ingenomen, kun je plunderen. Zo lang dat niet gebeurt, blijven de kosten oplopen, want hoe voed je zo'n groot garnizoen?  De winter van 1572-'73 was uitzonderlijk koud, er braken ziektes uit. Bovendien kreeg men ook te maken met desertie. De uitputtingsslag die het Beleg van Haarlem was, wordt  beschreven in het Haerlem Jaarboek 2010 (Brieven aan een Spaanse kapitein, door Barbara Kooij).
Het is best verwonderlijk dat een zwakke stad als Haarlem de tegenstand zo lang heeft volgehouden.

En in die tussentijd kon Alkmaar zich goed voorbereiden op de komst van de Spanjaarden. Toen het uitgeputte leger daar aankwam en er opnieuw een winter voor de deur stond, heeft het zelfs te maken gehad met soldaten die weigerden de barricades te bestormen, omdat ze er niet voor werden betaald. Waarom wij op school nog altijd leren dat bij Alkmaar de victorie begon, is eigenlijk een raadsel ....

Na deze troostende woorden, konden we ons op de smaak van 1573 werpen. Claudia Vandepoel, culinair historisch onderzoekster schotelde ons tarwebroot, carpie van vijsche, witte toert, Spaensche hutspot, kruidkoeck en een glaasje verwarmende Ypocras voor. Dat de aanwezigen na deze avond waarschijnlijk allemaal door en doornat zijn thuisgekomen, zal niemand achteraf betreuren. Vooral niet als we ons de lof die Samuel Ampzing ons Haarlemmers voor de betoonde moed heeft toegedicht, nog eens in herinnering brengen:

Gy hebt den Spaenschen arm voor uwe stad gebroken,
O vrome Bataviers! en sijnen trotz gewroken,
En 't gantsche Vaderland een seker heyl bereyd.
Die krone komt u toe voor uwe dapperheyd!


Marjorie Vroom.

 

Romeyn is thuis!

In een tropische Hoofdwacht is op zaterdag 4 juli de thuiskomst van de gerestaureerde kaart van Romeyn de Hooghe gevierd.
Op onderstaande foto van links naar rechts: Frans Willem Lantink, Marjorie Vroom, restauratoren Francien van Daalen en Antje Penz, lijstenmaker Guy SaintHill, Alexander de Bruin van het NHA en Martin van Bleek.

Klik hier voor de foto's van Maarten van Wamel van de onthulling van de gerestaureerde kaart van Romeyn de Hooghe.

 

20 juni 2015 Mechelen is magnifiek!

Met deze kreet proberen zowel het blad Spoor van de NS als de Kampioen Nederlandse toeristen deze zomer naar Mechelen te lokken. Omdat 40 leden van de Vereniging Haerlem op zaterdag 20 juni met de jaarlijkse excursie naar Mechelen meegingen, kunnen we met recht zeggen dat de Vereniging een trendsetter is!

Voorzitter Frans Willem Lantink zette in de bus de redenen voor de keuze van Mechelen uiteen. Niet alleen het Haarlem-Vlaanderenjaar speelde in de overweging mee, ook het feit dat dit jaar 200 jaar Koninkrijk wordt herdacht. Ten slotte de speciale band van Mechelen met Haarlem. Ook daar vonden de Spaanse furie en een beeldenstorm plaats. Rond 1600 was 40% van de inwoners in Haarlem vluchteling uit het Zuiden!

Mechelen was tot de val van Antwerpen in 1585 een belangrijke stad in de Nederlanden. Vooral in de Bourgondische tijd kende de stad een grote bloei. Onder Margaretha van Oostenrijk was Mechelen niet alleen centrum van bestuur en cultuur, maar ook de hoofdstad van de rechtsstaat van de Nederlanden. Wist u dat zelfs Dirk van Bakenes al eens voor een Haarlemse kwestie naar het Hof van Mechelen is gereisd? En wie herinnert zich niet dat enkele jaren geleden in de Bakenesserkerk een tentoonstelling van historische kaarten van Haarlem was te zien? Daarvoor heeft het archief van Mechelen toen de oudst bekende kaart van Haarlem uitgeleend. Het conflict dat het Hof moest beslechten, betrof de inkomsten van de kroegen in de Haarlemmer Hout - toen nog Heemsteeds grondgebied - die Haarlems bier schonken, en waarvoor Haarlem dus ook de belasting wilde innen.

Het programma van de dag dat gezamenlijk werd beleefd, omvatte een vaartochtje op de BinnenDijle, en twee stadswandelingen waarin kerken en historische vrouwen, kortom de geschiedenis van de stad, ruimschoots aan bod kwamen. De vrije tijd kon eenvoudig worden ingevuld met dwalen over de Grote Markt, of door de middeleeuwse straatjes, of met een bezoekje aan een museum, of door het beklimmen van de Sint-Romboutstoren of door eenvoudig op een terrasje te genieten van de Vlaamse sfeer. Het aantal cafés en terrassen overstijgt dat van onze stad ruim, dus ook de inwendige mens kwam deze dag niet te kort. Behalve interessante geschiedenislessen, droegen Carolus bier en Mechelse koekoek, Vlaamse frietjes en handgemaakte garnalenkroketjes ertoe bij dat de jaarexcursie van 2015 als een succes in de annalen van de Vereniging Haerlem kan worden bijgeschreven. Dank aan de werkgroep Lezingen & Excursies! Klik hier voor de foto's.

Marjorie Vroom.
 

 

Afscheid van Anneke en Marleen

Op donderdag 11 juni 2015 nam de werkgroep Jonge Muggen afscheid van twee rasechte Wie wat bewaart- begeleidsters: Anneke van der Ende en Marleen Steets (resp. sinds 2008 en 2011 lid van de werkgroep). Beiden zijn leerkracht op de Koningin Emmaschool geweest, hadden daar zelfs een duo-baan. Dus toen het aantal schoolbezoeken uitbreidde en we nog een hulp erbij nodig hadden, wist Anneke snel een naam te noemen. Met groot enthousiasme hebben zij onnoemelijk veel kinderen uit groep 4 verteld over de Hoofdwacht en over het bewaren van monumenten. Anneke voelde zich het meeste thuis bij de geldkist met de verzamelingen – waarbij haar meest geliefde voorwerp de oude handgebreide kous was – en Marleen bij het cachot en het verhaal van Job en Jansje. Maar als het zo uitkwam, was het geen probleem de rollen om te draaien. En als de Koningin Emmaschool zich aankondigde, stond het duo dubbel graag klaar.

Niet alleen bij de ontvangst van het Wie wat bewaart, heeft wat!-project hebben beiden zich verdienstelijk gemaakt. Ook als er oudere kinderen op bezoek kwamen in het kader van Open Monumenten Klassendag of de verjaardag van Haarlem, konden we op ze rekenen.
Het is dan ook erg jammer van deze twee lieve juffies afscheid te moeten nemen, maar we hebben begrip voor hun argumenten. Hopelijk vinden we snel goede opvolgsters!

Marjorie Vroom.

 

 

Bouwgeschiedenis rondom de Grote Kerk en restauratiewerk in Proveniershof

De projectgroep Ambachtslieden heeft in de laatste week van maart drie maal een rondje Grote Kerk gelopen met leerlingen en docenten van de klassen 3 en 4 VMBO Techniek (metselen en timmeren) van het Sterren College en het Technisch College Velsen. Doel van deze activiteit is aankomende ambachtslieden inzicht te geven hoe er in de loop der eeuwen gebouwd werd en welke vaardigheden geleerd moeten worden om onderhoud- en restauratiewerkzaamheden te verrichten om het gebouwde erfgoed te behouden.

 

Lees meer...


Geschiedenis schrijven met een geschiedenisprijs

Zo beschreef het Haarlems Dagblad de uitreiking van de Grote HaerlemMug-prijzen 2015 op donderdag 7 mei jl. in het Archeologisch Museum. Deze gebeurtenis vond voor de vierde keer plaats. De overwegingen om tot de prijswinnende profielwerkstukken te komen en de uitreiking ervan, werden gedaan door jurylid Freek van Schie.

Lees verder...

Bekijk de foto's hier.


Herinneringen aan onze penningmeester Dirk-Jan Enschedé (1923-2015)

Naar aanleiding van het overlijden van Dirk-Jan Enschedé op 91-jarige leeftijd, ontvingen wij van ons oud-bestuurslid en erelid Jaap Temminck onderstaande bijdrage.

Dirk-Jan Enschedé was van 1956 tot 1994 bestuurslid en penningmeester van de Vereniging Haerlem. Hij volgde Frans Enschedé op die deze functie van 1942 tot 1956 bekleedde. De eigenlijke administratie geschiedde steeds door een werknemer van de firma Enschedé maar Dirk-Jan waakte over de uitgaven. Ik werd bestuurslid in 1973 en heb hem dus 21 jaar als penningmeester meegemaakt. Hij was een zuinige penningmeester. Sommige bestuursleden vonden hem waarschijnlijk krenterig maar Dirk-Jan hield zo de financiële toestand van Haerlem gezond. Hij was ook voorzichtig. Als hij bij het bestuur zijn jaarverslag indiende nam hij na afloop alle bescheiden weer terug, want dat hoefde verder niemand te weten. Bij afscheidsdiners van afgetreden bestuursleden in De Hoofdwacht werden de kosten steeds over de aanwezigen omgeslagen en aten we van het fraaie Enschedé-servies.
Bij de jaarlijkse viering van Driekoningen moest de Koning van het vorig jaar steeds de tulband bakken. Pogingen van bestuursleden de kosten daarvan te declareren werden door de penningmeester steeds standvastig afgewezen: Het was een eer om voor de tulband te mogen zorgen.
Hij was vaak op de lezingen van Haerlem aanwezig en met Luilak liepen hij en zijn vrouw steeds enthousiast mee. Hij pleitte ervoor ook de aandacht van jongeren voor Haerlem te trekken en verheugde zich in de oprichting van de Historische Werkgroep Haarlem. Toen hij eenmaal tot de rolstoel was veroordeeld bleef hij met en dankzij zijn vrouw historische bijeenkomsten bezoeken.
Dankzij Dirk-Jan stelde het F.E.D. Enschedéfonds jarenlang geld voor de Haerlem-prijs beschikbaar voor jonge historici.
Tekenend voor Dirk- Jan was de manier waarop hij iedere werkdag naar zijn werk ging: Op de fiets met een blikken trommeltje onder de snelbinders waar zijn '12 uurtje' in zat.
Verder was hij een enthousiast schaatser. Hij vertelde graag hoe hij met familie en vrienden aan de stok de Merentocht schaatste. Die stok was al lang bezit van de familie. Bij de laatste Elfstedentocht waar hij aan mee deed, werd hij in Dokkum, min of meer in het zicht van de eindstreep, door zijn vrouw van de baan gehaald onder het motto 'Zo is het mooi geweest'.
Hij was een apart iemand.
Jaap Temminck


In memoriam Thon Fikkerman – Een drieluik

Onverwacht is op vrijdag 6 februari Thon Fikkerman overleden. Een markant lid van de Historische Werkgroep Haarlem; hij had in de werkgroep een geheel eigen plek. Hij volgde zijn intuïtie. Een agenda hield hij niet bij; hij kwam en ging wanneer hij vond dat het zijn tijd was. Hij reikte iedereen gegevens, beeldmateriaal, tips en ideeën aan, dacht actief mee bij elk project maar wilde daarbij nooit het voortouw of zelfs maar een duidelijk afgebakende rol. Hij voelde zich het prettigst als initiator, adviseur, denktank, troubleshooter. In die hoedanigheden voelde hij zich thuis. Een vrije vis in historisch water.


Lees meer...


Excursie van Werkgroep Gebouw en Omgeving naar Graft en de Beemster.

Een tiental leden van de werkgroep Gebouw en Omgeving hebben op 20 maart j.l. een excursie gemaakt naar Graft (raadhuis, Zerkenvloer en Tuinderij) en naar West Beemster Cono kaasfabriek.).


Voorafgaand aan een middag excursie op 20 maart jl. naar de Cono-fabriek in West Beemster jl. hielden een tiental leden van de werkgroep Gebouw en Omgeving een stop in Graft om het Raadhuis, de ernaast gelegen Zerkenvloer en de aangrenzende tuinderij annex camping Welgelegen te bezoeken. Drie in elkaars nabijheid gelegen objecten elk met een eigen gezicht en verhaal.

Lees verder...

De excursie naar Graft

De excursie naar de Cono kaasfabriek

CONO bekroond als winnaar in de categorie Identiteit & Icoonwaarde
WESTBEEMSTER - De kaasmakerij van CONO Kaasmakers, die in november werd geopend in de Beemster, is door de jury van de 'BNA Beste Gebouw van het Jaar 2015' bekroond als winnaar in de categorie Identiteit & Icoonwaarde. Bij deze categorie gaat het om gebouwen die bijdragen aan het versterken van de identiteit van de wijdere omgeving (stad, dorp, landschap). 21 mei 2015 nam een dolgelukkige Bastiaan Jongerius, architect van Kaasmakerij De Tijd, de prijs in ontvangst uit handen van juryvoorzitter Wim Pijbes.

BNA Beste Gebouw van het Jaar is de belangrijkste Nederlandse architectuurprijs. De prijs wordt uitgereikt aan architecten die er in slagen om hun opdrachtgever en de samenleving méér te bieden dan een mooi gebouw. Naast de esthetische kwaliteit worden juist ook de gebruikswaarde, de toegevoegde maatschappelijke waarde en de kwaliteit van de samenwerking meegewogen. "De winnende gebouwen staan in hun categorie voor excellentie in de Nederlandse architectuur en de betekenis voor de samenleving", aldus juryvoorzitter Wim Pijbes. 


Vrijdag de 13e: geen ongeluk!

Waarom trok op vrijdag de 13e februari 2015 een aantal Haerlem-leden naar de Hoofdwacht voor een kopje koffie? Wel, daar zou misschien een stukje taart bij worden geserveerd. De Vereniging was namelijk genomineerd voor de VVD-taartenactie, die jaarlijks rond Valentijnsdag wordt gehouden. Tijdens deze actie worden vrijwilligers in het zonnetje gezet, die zich op bijzondere manier inzetten voor de gemeenschap.

Gelukkig bleef het niet bij een nominatie: Marco Wiesehahn en Jerry Kramer, twee leden van de VVD-kandidatenlijst voor de komende Provinciale Staten van Noord-Holland, stapten rond 12.00u. de Hoofdwacht binnen met twee dozen taart.

Uit het juryrapport:Cultuur en geschiedenis zijn een belangrijk onderdeel voor de ontwikkeling van de mens. Wat bij het verleden behoort, behoort ook bij de toekomst. Daarom is het zo waardevol dat de Vereniging Haerlem deze waarden breed onder de aandacht brengt, ook bij jongeren. Zij is de hoedster van ons erfgoed.

Jan-Dirk Enschedé nam namens de Haerlem-leden de taart in ontvangst en bedankte voor de erkenning van het werk dat onze vrijwilligers met veel inzet en enthousiasme verrichten. Na dit min of meer officiële deel van de bijeenkomst, werd gezellig nagepraat en werden de beide VVD-heren door het gebouw rondgeleid. 'Een schitterende locatie' vonden zij, die hen direct deed besluiten lid van de Vereniging te worden. Er is immers niet mooier voor een Haarlemmer om de Hoofdwacht je clubhuis te mogen noemen!

Marjorie Vroom.


Historisch huizenonderzoek in Haarlem en omgeving

De geschiedenis van een huis uitzoeken is een fascinerend, maar ook een lastig karwei.
Hoe oud is het huis? Wie hebben er zoal gewoond? Wat is er aan verbouwd? Was er ooit een bedrijf in gevestigd? Gegevens daarover moeten volgens een systematische aanpak uit allerlei bronnen stukje bij beetje bij elkaar worden gesprokkeld.
Historisch onderzoeker en cursusdocent Kees van der Wiel heeft voor het Noord-Hollands Archief een handleiding geschreven hoe je dat kunt aan pakken. Aan de hand van veel afbeeldingen wordt de zoektocht door de archieven voor oude huizen in Haarlem stap voor stap toegelicht.

Wie niet veel ervaring heeft met dit soort archiefonderzoek, kan intekenen op een workshop van zes donderdagmiddagen waarin de auteur van bovenstaande handleiding u begeleidt bij uw zoektocht door de archieven.

Voor meer informatie over de handleiding en de workshops,
klik hier.

 


“Op de bres voor kwalitatief goed restauratiewerk”  krijgt een vervolg

De thema avond van 4 november j.l. is de aanzet geweest voor een aantal vervolgactiviteiten:

De directeur van Restauratie Opleidingen Nederland  heeft in een gesprek met de werkgroep “ambachtslieden” kenbaar gemaakt dat zij zal onderzoeken of  in de regio Noord- en Zuid Kennemerland een Restauratie Opleidingsproject gestart kan worden.

RTVNH heeft een 18 minuten durende rapportage gemaakt over de restauratiewerkzaamheden aan de Kathedrale Basiliek Sint Bavo.

Met enkele docenten van de VMBO scholen het Sterrencollege en het Technisch College Velsen is afgesproken dat de werkgroep “ambachtslieden” zal nagaan of er gedurende het schooljaar  excursies van een dagdeel naar monumenten georganiseerd kunnen worden om leerlingen kennis te laten maken met een monument. In een dergelijke excursie zou ook een doe-element ingebouwd moeten worden. Gezien de deskundigheid binnen de Historische Vereniging  Haerlem en de netwerken die zij onderhoudt zou dit te realiseren moeten zijn. Voorts zal de werkgroep inventariseren op welke tijdstippen in het jaar er onderhoudswerk in de planning staat bij hofjes en kerkmonumenten en zal zij een lijst opstellen van erkende aannemersbedrijven die tevens restauratiewerkzaamheden verrichten.

Voor een een impressie van de thema avond waarin opgenomen de bereidheid van de onderscheiden disciplines om ieder op zijn wijze een bijdrage te leveren aan het behoud van het ambachtsvak en daarmee het behoud van monumenten, lees verder onder activiteiten gemist.


In Haarlem geen geweld

Geen wonder, dat een ontwerp voor een nieuw stadswapen met deze spreuk de eerste prijs krijgt! Bovendien was het wapen uitgevoerd in een opvallende vlakverdeling en in mooie kleuren.

Meike Degens kreeg uit handen van cultuurwethouder Jack van der Hoek een boekenpakket voor haar klas 6c van de St. Bavoschool en een bon voor iets voor haarzelf.         Lees meer .......


Tentoonstelling 'Feesten met Van Looy' goed bezocht

't
 Dresdener petje. Zelfportret door Jac. van LooyDe tentoonstelling over Jacobus van Looy, die tot en met 27 september te zien was, is goed bezocht. De gastdames en -heren hebben tot en met het laatste weekeinde ruim 2500 bezoekers kunnen turven en dat getal maakt het tot een der succesvollere zomeropenstellingen van de laatste twintig jaar.

Vooral in het weekeinde van het Bloemencorso (3 en 4 mei) was het druk: 628 bezoekers. De zaterdagen van 10 en 17 mei, waarop men het Torrentiusboek kon ophalen en door Wim Cerutti en Eric J. Coolen laten signeren, was het ook levendig aan de Grote Markt no. 17. De overige weekeinden (inclusief de vrijdagen) was de verdeling vrij regelmatig, gemiddeld zo'n 40 bezoekers.

Het gaat niet alleen om Haerlemleden die zoals elk jaar graag even 'hun' Hoofdwacht willen bekijken, maar vooral bleek men uit het hele land speciaal voor de tentoonstelling te zijn gekomen. Velen zijn verrast door de schilderijen, want men kende Van Looy wel als kunstenaar en schrijver maar de hier getoonde uitbundigheid van het werk was bij velen toch minder bekend. Overigens was hij in zijn eigen tijd vooral gevierd als schrijver hoewel de gemiddelde bezoeker de trilogie 'Jaapje', 'Jaap' en 'Jakob' wel kent (en soms zelfs heeft gelezen).

Na afloop van de tentoonstelling zijn de kunstwerken en andere objecten weer terug gebracht naar de Stichting Jacobus van Looy die de nalatenschap beheert en ons de objecten welwillend voor de duur van de tentoonstelling heeft verstrekt. De Historische Vereniging Haerlem stelt het zeer op prijs dankzij de medewerking van deze stichting in staat geweest te zijn de stukken te kunnen exposeren.

Ter gelegenheid van de opening van de tentoonstelling op vrijdag 25 april heeft onze oud-stadsdichter George Moormann een gedicht en twee verhalen geschreven en voorgedragen die op de website zijn geplaatst. Zeker aan te raden dit nog eens rustig na te lezen.

Frank-Michiel Boorsma
(deze zomer gastheer op enkele zaterdagen)


Voetzoekers in Haarlem

'Anja gaat over lijken' stond er eens in het Haarlems Dagblad. Dat is eigenlijk niet juist. Als er Haarlemmers uit de 15e eeuw worden opgegraven, dan zijn ze immers al lang tot botjes gereduceerd. Maar dan nog is het interessant om te horen hoe die inwoners hebben geleefd en waaraan ze zijn overleden. Als Anja (van Zalinge, hoofd Archeologische Dienst Haarlem) het woord neemt, hangt iedereen aan haar lippen.             Lees meer .......


Haarlem en Angers, 50 jaar een vriendschapsband...verslag van de reis.

Al meer dan twee jaar geleden zijn enkele leden van de werkgroep Lezingen & Excursies begonnen met de voorbereidingen voor een bezoek aan de Franse stad Angers om de 50-jarige jumelage met Haarlem te vieren. Regelmatig hielden zij ons op de hoogte van de plannen. Toen het eerste voorlopige reisschema bekend werd, stroomden de aanmeldingen binnen. De verwachtingen waren derhalve hoog gespannen.

Op weg naar Angers

Nu de reis achter de rug is, kan zonder meer gesteld worden dat geen enkel reisbureau kan tippen aan wat onze eigen mensen hebben opgezet en uitgevoerd. Zo'n gevarieerd  programma vind je in geen enkele reisbrochure. In een begeleidende auto van  Aad Prent en een comfortabele touringcar met een uitstekende chauffeur gingen op zondag 31 augustus 54 leden op weg naar Angers.  

 

 

Lees meer


Zilveren mug aangeboden aan partnerstad Angers

3 September heeft Frans Willem Lantink als voorzitter van de Historische Vereniging Haerlem in aanwezigheid van 60 Haarlemmers op het stadhuis van Angers (Frankrijk) herdacht dat de jumelage met Haarlem dit jaar 50 jaar bestaat.

 

Lees meer


Veiling, boekenmarkt en dronkemansopera

Om de Historische Vereniging Haerlem een handje te helpen bij het bijeenbrengen van het bedrag voor de restauratie van de kaart van Romeijn de Hooghe in de Hoofdwacht, wordt er op zaterdagmiddag 11 oktober 2014 in het Noord-Hollands Archief een grote inzamelingsactie gehouden. Wat gaan we daarvoor doen?

Veiling

De Vereniging Haerlem, het Noord-Hollands Archief en enkele particulieren brengen boeken, prenten, prentbriefkaarten en kaartenmateriaal in voor een veiling. Onder de bezielende leiding van veilingmeester Alexander de Bruin kunt u eigenaar worden van fraaie Haarlemse memorabilia. Nieuwsgierig? Een aantal van de te veilen stukken zijn binnenkort te zien op de website van zowel de Vereniging Haerlem als van het Noord-Hollands Archief. Zelf ook iets inbrengen voor de veiling? Dat kan! Zie de praktische informatie onderaan dit bericht.

 

Lees meer 


Parken en Groen zoekt nieuwe leden!

Gezocht inspirerende voorzitter en nieuwe leden voor de werkgroep Parken en Groen

Door het vertrek van onze huidige voorzitter en drie leden zijn wij, in korte tijd, nogal uitgedund en daarom naarstig op zoek naar versterking!
Ieder lid van de werkgroep Parken en Groen draagt bij aan de expertise binnen de werkgroep. Dit betekent dat wij leden zoeken die vanuit werkervaring, opleiding en of serieuze vrijetijdsbesteding kennis toevoegen aan de werkgroep. We streven naar een werkgroep van maximaal tien leden om de groep werkbaar te houden.

De voorzitter vormt de ‘linking pin’ naar het bestuur (en heeft daar ook zitting in) en de andere werkgroepen van de Vereniging. Daarnaast is hij of zij ook vaak het gezicht naar buiten; naar de politiek, ambtenaren en andere organisaties. Hij of zij is de enige waarvan gevraagd en verwacht mag worden een volledig overzicht over de activiteiten van de werkgroep te bezitten. Waardoor hij of zij in staat is synergie te bereiken met de genoemde andere partijen. Uiteraard is de expertise van andere werkgroepleden hierbij onmisbaar en direct in te zetten.

Reacties naar: haerlemparkengroen@gmail.com


Val van Haarlem

Zonder de Val van Haarlem in 1573 zou er geen Victorie in Alkmaar zijn geweest!

Maar de datum 13 juli, waarop 441 jaar geleden de overgave aan de Spanjaarden werd getekend, staat niet meer in het collectieve geheugen van de Haarlemmers gegrift. Het wordt tijd dat dat verandert, vindt de Historische Vereniging Haarlem. De vereniging hoopt dat de bijzondere datum over negen jaar, als het 450 jaar geleden is dat de stad zich overgaf, groots te kunnen herdenken. Lees verder.....


Wilt u weten wat er 50 jaar geleden in Haarlem gebeurde?

Alle Jaarverslagen en Jaarboeken van de Vereniging Haerlem zijn nu online beschikbaar.

Wilt u weten wat er 50 jaar geleden in Haarlem gebeurde? Op die dag besloot de gemeenteraad volgens de Kroniek onder meer tot het plaatsen van 225 parkeermeters. Klik hier om verder te lezen.


Activiteiten Gebouw en Omgeving

Een fietsenkelder onder V&D, het brugwachtershuisje van de Melkbrug en een nieuwe functie voor de Koepelgevangenis zijn enkele activiteiten van de werkgroep Gebouw en Omgeving in de eerste helft van 2014.
Lees verder...


Jong geschiedenistalent beloond

Met het profielwerkstuk 'Propaganda, the war on terror en de oorlog in Irak' heeft Mark Heemskerk, leerling van het Mendelcollege, de Grote Haerlem Mug-prijs 2014 gewonnen. In het kort komt de vraag die Mark zich heeft gesteld erop neer of oud-president Bush de propaganda tegen moslimterroristen heeft gebruikt om in 2003 Irak binnen te vallen, terwijl het hem eigenlijk ging om de massavernietigingswapens.

Naar het oordeel van de jury heeft hij het complexe verband, dat is ontstaan tussen de door Bush verklaarde War on Terror, het gebruik van propaganda en de inval van Amerikaanse troepen in Irak op degelijke en doorwrochte wijze onderzocht. Hij komt tot de conclusie dat propaganda er inderdaad toe heeft geleid, dat de Irakoorlog als onderdeel werd gezien van de 'War on terror'. Namens de jury – bestaande uit Marlies Queadvlieg, Marion Schut-Koelemij en Freek van Schie – overhandigde Marion Schut de oorkonde, de enveloppe met inhoud, het Jaarboek 2012 en het jaar gratis lidmaatschap van de Vereniging Haerlem. De andere inzenders kregen eveneens het Jaarboek en een boekenbon. Lees meer .....


10 mei 2014 - Haerlemmers naar Gouda

Zaterdag 10 mei treinden 30 Haerlemmers voor de Jaarexcursie naar Gouda, waar zij in de Van der Vormkapel van de Sint-Janskerk met koffie en een stroopwafel werden ontvangen door de Historische Vereniging Die Goude. Voorzitter Gerard van Ham vertelde ons over zijn vereniging en over de historie van de kapel, die in 1934 is aangebouwd en waarin we de prachtige 'regulierenglazen' uit het voormalig klooster van de Regulieren van Stein bij Haastrecht konden bewonderen. Lees meer .....


Romeyn gerehabiliteerd en nu: een florijn voor Romeyn!

Op 1 april – en dat is geen grap – is Romeyn de Hooghe in de Hoofdwacht gerehabiliteerd en is de eerste aanzet gegeven tot de restauratie van zijn vogelvluchtkaart van Haarlem.

Lees meer .....

Speurtocht door hartje Haarlem

LEER MIJ HAARLEM KENNEN!

De werkgroep Jonge Muggen van de Historische Vereniging Haerlem heeft een gezellige speurtocht door de oude binnenstad van Haarlem gemaakt voor kinderen in de leeftijdsgroep van ca. 8 tot 12 jaar.

In een handig met veel kleurenfoto's uitgevoerd meeneemboekje leren zij de binnenstad van Haarlem kennen. Ook begeleidende docenten, ouders en grootouders zullen van de tocht genieten en de stad met hele andere ogen gaan zien.

Ideetje voor een verjaarspartijtje?
>>> Lees meer...

Digitalisering Jaarboeken

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de inhoud van de Jaarverslagen (tot en met 1928) en de Jaarboeken (vanaf 1929) van onze vereniging is het nodig ze te digitaliseren op zodanige wijze dat ze volledig doorzoekbaar zullen zijn. Om dat te bereiken werken we samen met het Noord-Hollands Archief. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van De Krantenviewer.

Het Noord-Hollands Archief draagt - gezien het belang dat deze instelling hecht aan onze Jaarverslagen/Jaarboeken als bron van kennis - de helft van de kosten; we nemen als vereniging de andere helft van de kosten voor onze rekening.

In de Jaarboeken is de volgende standaardzin opgenomen: “De uitgever van dit werk heeft toestemming tot verveelvoudiging gekregen van die auteursrechthebbende die hij redelijkerwijs kon traceren. Mochten er rechthebbende menen dat zij aan deze uitgave aanspraken kunnen ontlenen, dan kan contact worden opgenomen met de Vereniging Haerlem”.

Auteurs of hun nabestaanden, die er bezwaar tegen hebben dat de artikelen die zijn opgenomen in deze uitgaven ook door middel van De Krantenviewer zullen worden geopenbaard, wordt verzocht dit kenbaar te maken aan het bestuur.


Getooid als een bruid

Dat is het motto van de Kathedrale Basiliek Sint Bavo, ook wel de'Nieuwe Bavo', aan de Leidsevaart. Deze kerk, gebouwd tussen 1895 en1930, ondergaat al enkele jaren een grote restauratie. Op dit moment zelfs de grootste restauratie in ons land (foto's Peter van Graafeiland).


Sinds in 2011 het hoogstepunt van de restauratie (het plaatsen van het goud op de koepel) werd bereikt, hebben we niet zo veel meer over de voortgang van de werkzaamheden gehoord. Maar het groepje stadsgidsen dat door koster Stefan van Rijt en Wim Eggenkamp, voormalig Rijksadviseur voor het Cultureel Erfgoed, op zaterdag 11 januari werd rondgeleid, heeft met eigen ogen kunnen aanschouwen dat die restauratie gestaag doorgaat en dat het herstel van het kleed van de bruid zichtbaar wordt. Klik hier voor het volledige verslag.

Neem contact op met Marjorie Vroom als u geïnteresseerd bent in deze rondleiding.


Kenau op de kaart

Een boek, nog een boek, over niet al te lange tijd weer een boek, een standbeeld, een opera, een film, Kenau-postzegels, een 'Avondje Kenau', kortom, de heldin van Haarlem is op de kaart gezet!

Lees meer .....


Haarlemse zeemeermin en middeleeuws knutselen

Ontwerp een nieuw stadswapen, dat wordt vastgehouden door de Haarlemse zeemeermin.

Dat was de opdracht die de groepen 6 van de Haarlemse basisscholen van de gemeente kregen ter gelegenheid van de viering van de 768e verjaardag van de stad. Meer dan 200 tekeningen kon de jury onder leiding van Eric Coolen beoordelen en uiteindelijk werden er vier bekroond.

De eigenlijke verjaardag van Haarlem is op de 23e, maar ja, dan is er geen school. Lees verder .....

Middeleeuws knutselen

Op de echte dag van Haarlems 768e verjaardag – dus op zaterdag 23 november – konden kinderen in het souterrain van de Hoofdwacht Middeleeuws knutselen. Dit knutselen stond onder leiding van twee in middeleeuws kostuum gestoken dames van Prae (=Prehistorisch Reenactment, Archeologie en Educatie). Prae heeft ten doel archeologie en spel met elkaar te combineren om op die manier het verleden boeiend en spannend te maken.

En dat is zeker gelukt. Lees meer .....

Klik hier voor de foto's. Klik hier voor het verslag van het Haarlems Dagblad.


Historische en ruimtelijke kwaliteit van Haarlem

Klik hier voor de brief aan Haarlemse politieke partijen over historische en ruimtelijke kwaliteit.


Conceptnota Aanpak Erfgoed en Ruimte

Reactie Gebouw en Omgeving op concept nota Erfgoed en Ruimte  en samenvatting van de Nota Erfgoed en Ruimte en van de bespreking van de Nota in de commissievergadering.


Manifestatie “van Poort tot Poort” in Sloterdijk

De meeste Haarlemmers kennen Sloterdijk als een overstaphalte aan de spoorlijn naar Amsterdam. Van daaruit kan men naar Zaanstad, Schiphol en andere delen van de stad.

In de terminologie van het vak is Sloterdijk een “knooppunt”, en een belangrijke werklocatie door de komst van grootschalige kantoorgebouwen. Sinds de aanzet van de huidige economische crisis heeft dit laatste een enorme stagnatie ondervonden. Lees meer......


10 jaar werkgroep Jonge Muggen

Toen de Vereniging Haerlem in 2001 het 100-jarig bestaan vierde, werden er ook enkele feestelijke activiteiten voor kinderen georganiseerd. Deze activiteiten werden goed bezocht, waarmee de kiem werd gelegd voor een nieuwe werkgroep voor de jeugd.

De initiatiefnemers realiseerden zich, dat een goede structurele basis essentieel is, d.w.z. er moest contact met scholen worden gezocht.     Lees meer .......


Structuurvisie Openbare Ruimte (SOR)

Structuurvisie Openbare Ruimte: SOR. Onder deze naam wordt binnen de gemeente Haarlem opnieuw, voor de komende jaren, een visie ontwikkeld op de bereikbaarheid van Zuid-Kennemerland.

Er hebben een aantal publieke consultatierondes plaats gevonden onder auspiciën van de betreffende gemeentelijke projectgroep, waar Gebouw en Omgeving haar visie heeft ingebracht op de onderwerpen Mobiliteit (auto en fiets) en Ecologie en Groen. De door de gemeentelijke projectgroep gepresenteerde Waardenkaart en Vitaliteitskaart is door de werkgroep Gebouw en Omgeving uitgebreid besproken en zij heeft vele aandachtspunten in een vroegtijdig stadium in een schriftelijke reactie -Zienswijze- kunnen verwoorden.
Wij zijn benieuwd of onze ideeën door de Gemeente zijn overgenomen wanneer zij haar concept beleid presenteert voor de officiële inspraakronde volgend jaar (2014).
In een eerder stadium heeft onze werkgroep op het gebied van Bereikbaarheid haar visie vervat in een presentatie. Klik hier om de presentatie te zien.


Scriptorium in een gemengd klooster

Ter afsluiting van de tentoonstelling 'Stempel in de stad' vonden op zondag 22 september twee workshops Middeleeuwse kalligrafie plaats.

Deze workshops werden gehouden in het souterrain van de Hoofdwacht en geleid door het Museum Meermanno. Dit museum is het oudste boekenmuseum ter wereld en is in het bezit van veel Middeleeuwse handschriften en incunabelen. Ze hebben zelfs een drukkerij in huis waarin met losse loden letters (Laurens Janszoon Coster!) kan worden gezet. Lees meer .......


LEVENDEHAARLEMMERHOUT

bouwt voort op verhalen en materiaal verzameld in de zomer van 2012 tijdens de tentoonstelling en wandelingen ‘Buitenplaatsen rondom de Haarlemmerhout’.

Voor dit project zijn we op zoek naar verhalen over, met en rond de Haarlemmerhout. Lees meer .....


Frans Hals Festival

Op een zonnige Hemelvaartsdag meerde het vrachtschip 'Nieuw Haarlem' aan bij de Damstraat. Het schip was niet alleen beladen met historische figuren uit de tijd van Frans Hals, maar ook met het befaamde Haarlemse Jopenbier. Na het overladen van het bier in een met twee paarden bespannen bierkar en het voordragen van een toepasselijk gedicht door de stadsdichter Nuel Gieles, kon het eerste vat worden aangeslagen door Frans Hals.

Samen met Malle Babbe liet deze zich het bier goed smaken, trouwens ook de schutters wisten zich het Haarlemse bier nog goed te herinneren. Na een vrolijke toast op het welslagen van de festivalweek ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Frans Hals Museum, zette de stoet zich in beweging. Voorafgegaan door vrolijke muziek trok de kar de stad in om de Haarlemse kroegen te bevoorraden.

Schutterij
Plotseling klonken er zaterdagochtend 11 mei alarmsignalen op de Grote Markt: er zijn honderden historische figuren de stad binnengetrokken. Waar is de schutterij? Iemand weet ‘die zitten natuurlijk weer te dineren in de Hoofdwacht, ze zijn dus vergeten de stadspoorten te sluiten’. Net op tijd weten de schutters echter naar buiten te snellen en het stadsbestuur gerust te stellen: het zijn de figuranten die het festivalweekend komen opluisteren. Opgelucht krijgt de Bavotoren het sein ‘veilig’ en kan ten teken hiervan de oranje vaan worden uitgehangen.

Velen hebben tijdens het Frans Hals Festivalweekend genoten van de optredens van zowel de schutterij Sinte Catharina 1480 uit Weert, als van de vele vrijwilligers die als regentes of monnik, als pestlijder of wasvrouw, de stad bevolkten. Samen met Frans Hals en Malle Babbe kwamen de schuttersstukken tot leven en kon men zich in Haarlem weer een beetje wanen in de Gouden Eeuw.

Marjorie Vroom.


Herberg Koedrift, De Sierkan en kruidenierswaren

Drie oude panden, wat hebben zij gemeen?

Huis Zomerlust, bestaande uit een 18 eeuwse gevel aan de zijde van de Haarlemmerhout en een 19 eeuwse gevel aan de zijde van de Wagenweg. Lees verder over herberg Koedrift.....
Vanaf het begin van de 20ste eeuw vonden er grote veranderingen plaats op de hoek van de Zijlweg met de Zijlsingel, waardoor het aanzicht van de stad op deze plaats ingrijpend is gewijzigd. Lees verder over de Sierkan.....
De coöperatieve winkelvereniging “Eigen Hulp”, die zich toelegde op de levering van bakkers- en kruidenierswaren, was al sinds 1878 op in de Zijlstraat gevestigd. Lees meer .....


Verjaarspartijtje?

Als je door de mooie oude binnenstad van Haarlem fietst of loopt, dan heb je vast wel eens bijzondere stenen in de voorgevels van huizen gezien. Soms een dier, soms een beroep, zoals een smid of een bakker. Soms zie je iets wat je niet meteen begrijpt. Bij de Vereniging Haerlem zijn mensen die je er alles over kunnen vertellen.

Maak met je vriendjes en vriendinnetjes eens een gevelstenenspeurtocht! Is dat niet leuke manier om zo je verjaardag te vieren? Neem contact op met Marjorie Vroom


Reportage: fietsen langs de wederopbouw

In Nederland heeft in de periode na de Tweede Wereldoorlog een enorme bouwactiviteit plaatsgevonden. Tijdens de zogenaamde Wederopbouw – ruwweg de periode 1945-1965 - werden in korte tijd vele geheel nieuwe woonwijken uit de grond gestampt. Royaal opgezet, met kerken, scholen, eigen winkels en veel groen.

Deze wijken zijn ondertussen ruim een halve eeuw oud, veelal flink verouderd, en sinds de laatste tien jaar wordt er in veel steden dan ook flink gerenoveerd: zo flink zelfs dat er in renovatie-ijver ook veel verdwijnt wat misschien best behouden zou mogen blijven.

Lees meer .......


Leden, geef uw e-mailadres door

Om leden van de Vereniging Haerlem beter op de hoogte te houden hebben wij uw e-mailadres nodig. Klik hier om het door te geven.