De Historische Vereniging Haerlem

Welkom bij de Historische Vereniging Haerlem.

De Historische Vereniging Haerlem wil de geschiedenis van Haarlem levend houden. Het verleden is overal in de stad te zien. Verborgen in de archieven en op straat. We hebben het dan niet alleen over de Bavo-kerk, het stadhuis en de Vleeshal op de Grote Markt.

Of over de musea en de talrijke Haarlemse hofjes. Ook recente geschiedenis heeft haar sporen nagelaten. De Historische Vereniging Haerlem zet zich in om de geschiedenis van Haarlem en Kennemerland onder de aandacht te brengen en de kennis ervan te bevorderen. Zo heeft de Vereniging Haerlem een belangrijke bijdrage geleverd aan de Canon van Haarlem, een beschrijving van de Haarlemse geschiedenis. Daarnaast geeft de vereniging elk jaar een jaarboek uit met daarin artikelen over het verleden van Haarlem en de stadskroniek met de actualiteiten van het afgelopen jaar.
 
Haarlem Hoofdwacht Vier keer per jaar verschijnt een nieuwsbrief met het programma van activiteiten (lezingen en excursies), actualiteiten en achtergronden. De vereniging is opgericht in 1901 en het aantal leden schommelt al jaren rond de 1900. Sinds 1919 heeft de vereniging haar hoofdzetel in het historische gebouw gelegen aan de Grote Markt te Haarlem. Dit gebouw is één der oudste en interessantste monumenten van Haarlem.

Als lid van de Historische Vereniging Haerlem kunt u actief worden in één van onze werkgroepen en uw stem laten horen tijdens onze jaarvergadering. U ontvangt de Nieuwsbrief en het Jaarboek van de vereniging. En natuurlijk kunt u deelnemen aan onze excursies.

Ook voor de jeugd is er bij de Vereniging veel te beleven. Kijk maar eens op de speciale jeugdpagina.
 

De Historische Vereniging Haerlem heeft de ANBI-status (algemeen nut beogende instelling), waardoor fiscale voordelen mogelijk zijn bij giften, erfenissen en schenkingen.Meer informatie over de ANBI-status en onze statuten vindt u op de pagina over onze vereniging.

Binnen de vereniging wordt aan studies, advies en publicaties gewerkt door:
• Historische werkgroep
• Werkgroep Gebouw en Omgeving
• Werkgroep Jonge Muggen
• Stichting Geveltekens
• Werkgroep Jaarboek