Punteerapparaat

Opbouw tentoonstelling over H.A. van den Eijnde

 

Het heeft nog geen week geduurd of de werkgroep VDEijnde kreeg te horen bij monde van Wim Heij, voorzitter van het Hildo Kropmuseum te Steenwijk, dat hij een punteerapparaat in bruikleen wilde geven voor de tentoonstelling over H.A. van den Eijnde. Dit museum heeft als een van de doelstellingen hun bezit ook buiten de eigen museale muren tentoon te stellen onder redelijk voorwaarden o.a. m.b.t. de te verzekeren waarde en vervoer en in het geval van het punteerapparaat zonder financiële vergoeding. De werkgroep kan, nadat beide partijen de bruikleenovereenkomst hebben getekend het apparaat, uitgevoerd in koper, een plaats geven op de tentoonstelling.

Welke weg is gevolgd? Aga Rijnboutt, deskundige op het gebied van restauratie en onderhoud van bouwbeeldhouwwerken en lid van de werkgroep Gebouw en Omgeving heeft op een vraag uit de werkgroep VDEijnde, of zij iemand wist die in het bezit was van een punteerapparaat, gebeld met een van haar werkrelaties, Wim Heij. Deze kon binnen enkele dagen, na overleg in zijn bestuur de toezegging doen het apparaat uit te lenen. Het museum onttrekt het apparaat dan voor twee maanden uit de permanente opstelling.

De uitvinding van het punteerapparaat wordt toegeschreven aan zowel de Franse beeldhouwer Nicolas Marie Gatteaux (1751-1832) als aan de Engelse beeldhouwer John Bacon (1740-1799). Nog ten tijde van VDEijnde – en van Hildo Krop – werd een dergelijk apparaat veelvuldig gebruikt om een gipsen model te vergoten in steen. Op de komende tentoonstelling is een foto te zien waarop deze methode werd toegepast bij de verwezenlijking van het Van Heutsz Monument in Djakarta.

Een volgende stap voor de werkgroep is om na te gaan of het mogelijk is om de werking van het apparaat op een van tevoren bepaald dagdeel te demonstreren, wellicht een keer in de eigen accommodaties van de organiserende historische verenigingen.

Has Kuijpers