Tentoonstelling 100 jaar Stadhuistoren verlengd!

Kleine tentoonstelling van de geschiedenis van de herbouw van de stadhuistoren in de refter van het Stadhuis

 

Tijdens het Open Monumentenweekend hebben velen al de weg gevonden naar
Antiquariaat De Vries & De Vries in de Damstraat. Daar bevonden zich
verschillende opmetingstekeningen uit 1772 van een onbekende tekenaar
en schetsen van architect Dumont voor de herbouw van de toren. Tevens
waren er vele prenten van het stadhuis met en zonder toren te zien.Voor degenen die nog niet in de gelegenheid waren de tentoonstelling te
bezoeken, is deze overgebracht naar de Refter van het Stadhuis. Vanaf 5
t/m 23 oktober kunt u daar genoemde prenten en tekeningen alsnog gaan
bewonderen. Als u daar toch bent, vergeet dan ook niet even op de begane
grond van de Grote Vierschaar het kantoor van de VVV te bezoeken. Daar
bevindt zich achter de balie een klein gebrandschilderd glas-in-loodraam
van het stadhuis met herbouwde toren. Dit ter herinnering aan het feit
dat de Vereniging Haerlem het initiatief tot herbouw nam en ruim 7000
gulden opbracht, zodat de herbouw in 1914 kon beginnen en in 1915 gereed
kwam.

 

Gerrit Adriaensz Berckheyde - Haarlem City hall with figures on the Grote markt - 1671 FHM OS-I-10