Beeld André Volten voor herplaatsing in 2004 geschonken aan de gemeente Haarlem

Voorgeschiedenis
Tot het najaar van 2004 markeerde dit kunstwerk van André Volten de entree van de HTS Haarlem aan de Veldzigtlaan in Haarlem. Het is een cirkelvormige sculptuur van 7 RVS geknikte, ronde zuilen in lengte variërend tussen 2,50 en 4,70 m. In verband met de uitbreiding van het gebouwen complex is het werk in 2004 geschonken aan de gemeente Haarlem.

De gemeente Haarlem was er erg blij mee. De commissie Toegepaste Monumentale kunst zou op zoek gaan naar een passende locatie in de openbare ruimte. Het object werd tijdelijk opgeslagen op een terrein van de gemeente in de Waarderpolder.

André Volten en beelden in de openbare ruimte

André Volten (1925-2002) behoorde tot de voorhoede van de abstracte beeldhouwkunst in Nederland. Talrijke sculpturen, vrijwel altijd in staal, staan op talrijke locaties in binnen- en buitenland. Zijn werk maakt vaak deel uit van de stedelijke inrichting of architectuur. De relatie tussen het kunstwerk, de omgeving en de toeschouwer stond voor André Volten altijd centraal in het creatieproces.

Het museum Beelden aan Zee in Den Haag had van 9 februari tot 27 mei 2018 de overzichtstentoonstelling Utopia over het werk van Volten. De tentoonstelling gaf een beeld van het imposante oeuvre van Volten.
Zie beeldenaanzee.nl

Een verrijking voor Haarlem
Haarlem heeft en grote ambitie om met beeldende kunst de dynamiek, de aantrekkelijkheid en de identiteit van de stad te versterken. Dit object van André Volten voegt een heel bijzonder element toe aan de stad. Het zou ook een hommage aan deze grote Noordhollandse kunstenaar zijn om een karakteristiek werk van hem in de hoofdstad van Noord-Holland te plaatsen.

Wanneer en waar herplaatsen?
Bij navraag bij de gemeente is gebleken dat niet bekend is waar het sculptuur nu zou zijn. Er zijn zelfs twijfels of het nog wel ergens in depot ligt. Het is van het grootste belang dat dit werk niet verloren gaat! Daarom is een uiterste inspanning op zijn plaats zijn om binnen de gemeentelijke organisatie de verblijfplaats te achterhalen.

We loven 500 euro uit voor de tip waarmee het sculptuur wordt achterhaalt. Wanneer het beeld weer beschikbaar is zal het zeker mogelijk zijn om in samenspraak met de Commissie Kunst in de Openbare Ruimte en de Stichting André Volten een locatie in Haarlem te vinden waar sculptuur en omgeving goed harmoniëren. Haarlem zal hiermee verrijkt worden.

Gertrude Hooykaas, Stichting Andre Volten
Ed Prins
Magreet Pruijt

Sculptuur van André Volten
Openstelling Hoofdwacht gedurende de kerstmarkt
Programma Haarlem is jarig!