Webquest Coornhert

Hits: 6981

 coornhert start

Een multi-talent. Grafisch kunstenaar, drukker, uitgever, schrijver, dichter, musicus, vertaler en taalvernieuwer. Theoloog en filosoof. Humanistisch geleerde en vrijdenker.  
Maar wat weet jij van hem?

In de webquest leer je hem kennen door te kijken en luisteren naar tijdgenoten en eigen onderzoek. 

Ga door naar de inleiding...

1. Inleiding   2. Opdracht   3. Werkwijze   4. Bronnen  5. Leerkracht   6. Beoordeling

 

Deze webquest is gemaakt door de leden van de 
werkgroep Jonge Muggen van de Historische Vereniging Haerlem. 
Mocht je opmerkingen, aanvullingen, complimenten willen doorgeven?
Dat kan via mail: jeugdhaerlem @ gmail.com.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cwinleidingbasis

 

Dirck Volckertsz. Coornhert, 1522 – 1590. Een multi-talent. Grafisch kunstenaar, drukker, uitgever, schrijver, dichter, musicus, vertaler en taalvernieuwer. Theoloog en filosoof. Humanistisch geleerde en vrijdenker.  Maar wat weet jij van hem? In deze webquest leer je hem kennen. 

Luister maar eens naar hem in het filmpje hiernaast. Wie allemaal hebben hem gekend? Dat lees en hoor je hier van alle kanten. En kunnen zij iets vertellen over Coornhert. Was het een vriend of een vijand? 

Lees eerst je opdracht en de werkwijze. Daarna kun je aan de slag. We wensen je veel plezier. 

Ga door naar de opdracht ...

 

 1. Inleiding   2. Opdracht   3. Werkwijze   4. Bronnen  5. Leerkracht   6. Beoordeling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cwopdrachtbasis

Maak een pagina voor een tijdschrift of een krant over het leven van Coornhert, zodat de lezer (een deel van ) hem leert kennen zoals jij hem kent. 
Zorg voor een mooie verdeling van tekst en beeld, zodat iedereen jouw pagina wil lezen. 

Lees de werkwijze door en je leerkkracht spreekt af op welke punten je opdracht wordt beoordeeld. 

Ga door naar werkwijze...

1. Inleiding   2. Opdracht   3. Werkwijze   4. Bronnen  5. Leerkracht   6. Beoordeling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cwwerkwijzebasis

Bekijk de filmpjes en luister naar de teksten.(zie 4. bronnen)

Begin maar eens bij de vrouwen, zijn moeder en zijn vrouw: 
die geven een goed overzicht van zijn leven.
Daarna ook de tijdgenoten van Coornhert.

Je kan de teksten nalezen door op de link er onder te klikken.
Zoek beeldmateriaal en extra achtergrond informatie. (en hou gelijk een bronnenlijst bij)

Schrijf een of meerdere stukjes tekst over Coornhert, zodat de lezer van jouw pagina Coornhert leert kennen. 
Maak gebruik van passende titels en subtitels en vul dat aan met relevant beeldmateriaal.

maak in ieder geval
1 tekstvak met jouw gegevens (Naam, school, klas)
1 tekstvak met jouw bronnenlijst.

Je levert je pagina digitaal in bij je leerkracht. 

Ga verder naar bronnen ....

1. Inleiding   2. Opdracht   3. Werkwijze   4. Bronnen  5. Leerkracht   6. Beoordeling

 

 

 

 

 

 

 

 

cwbronnenbasis

Interviews met mensen rondom Coornhert vind je hieronder. Zij vertellen waar ze Coornhert van kennen
en wat ze van Coornhert vinden. Wil je de tekst nalezen klik dan op de link eronder. 

 

 

 

 De moeder van Coornhert

 De vrouw van Coornhert

Hendrik van Brederode

  Lees haar tekst klik hier

 Lees haar tekst klik hier

 Lees zijn tekst klik hier

 

 

 

 Admiraal Lumey

 Justus Lipsius

Calvijn

 Lees zijn tekst klik hier

 Lees zijn tekst klik hier

 Lees zijn tekst klik hier

 

 

 

 Willem van Oranje

 Hendrik Goltzius

 Nicolaas van der Laen

 Lees zijn tekst klik hier

 Lees zijn tekst klik hier

 Lees zijn tekst klik hier

 

 

 

 Alva

 Jacob Foppesz

 Maerten van Heemskerk

 Lees zijn tekst klik hier

 Lees zijn tekst klik hier

 Lees zijn tekst klik hier

 

   

 Reinoud van Brederode

   

 Lees zijn tekst klik hier

   

 

Websites

waar je iets kunt vinden over Coornhert: 
www.coornhertjaarhaarlem2018.nl
www.coornhertstichting.nl
www.geschiedenislokaal023.nl

Hier enkele zoektermen om meer informatie te vinden.

natuurlijk de namen van de personages
in combinatie met plaatsnamen: Haarlem, Amsterdam, Vianen, Xanten, Den Haag, Gouda
in combinatie jaartallen genoemd in de teksten of boekwerken genoemd in de teksten.

1. Inleiding   2. Opdracht   3. Werkwijze   4. Bronnen  5. Leerkracht   6. Beoordeling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cwleerkrachtbasis

Deze webquest is voor

schooltype   VMBO/ HAVO / VWO
niveau          vanaf klas 2
vakken:        Geschiedenis, Maatschappijleer, Nederlands, Media en Vormgeving of vakoverstijgend project.
eindprodukt  digitale kranten- of tijdschrift pagina.
tijdsduur       2-5 uur

Een leerkracht kan bepalen of er in groepjes wordt gewerkt. 

Natuurlijk kan er een eigen les /introduktie gegeven worden. Te denken is aan een kader als Coornhert en het geloog, Coornhert en zijn werkrelaties, Coornher en de kunst, Coornhert en zijn politieke inzichten, enz.  

Geef leerlingen duidelijk aan op welke punten beoordeeld wordt.  ( ga naar 6. beoordeling)

1. Inleiding   2. Opdracht   3. Werkwijze   4. Bronnen  5. Leerkracht   6. Beoordeling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cwbeoordelingbasis

 

Onvoldoende

Voldoende

Goed

De leerling schrijft onsamenhangende zinnen/onduidelijk. Maakt geen gebruik van titels. De leerling haalt geen citaten uit de bronnen aan.

De leerling maakt hier en daar stijlfouten, maar het is duidelijk wat de leerling bedoelt. De leerling vertaalt bronnen naar de eigen stijl. De leerling heeft een titel gemaakt.

De leerling schrijft in zijn eigen stijl een goed gestructureerd verhaal (titel/inleiding, kern, conclusie) en maakt daarbij veel gebruik van de bronnen, door meerdere citaten te maken.

De leerling geeft een eenzijdig beeld van het leven van Coornhert. 

Er wordt een volledig beeld van Coornhert gegeven. Zowel positieve als negatieve zaken worden besproken, maar er wordt geen aandacht gegeven aan wat de leerling zelf vindt.

Er wordt een volledig beeld van Coornhert gegeven. Zowel positieve als negatieve zaken worden besproken. De leerling schrijft in het verhaal ook hoe hij/zij Coornhert beschouwt.

De leerling heeft geen plaatjes of andere opmaak gebruikt en levert alleen een stuk tekst aan.

De leerling heeft zijn pagina opgemaakt, denk aan: plaatjes, lettertype etc. maar doet hierbij niet aan bronvermelding.

De leerling heeft zijn pagina overzichtelijk en passend opgemaakt, denk aan: plaatjes, lettertype etc. en heeft hierbij ook aan bronvermelding gedaan.

De leerling heeft geen gebruik gemaakt van de lesstof uit de reguliere lessen om Coornhert in zijn tijd te plaatsen.

-

De leerling heeft Coornhert in zijn tijd geplaatst door lesstof uit de reguliere lessen in het artikel in te passen.

De leerling had veel hulp nodig om de opdracht te maken. De leerling had hierin een passieve rol, kwam niet zelf om hulp vragen en liet veel aan anderen over.

De leerling had meer hulp nodig dan de andere leerlingen. De leerling zocht hierbij een actieve rol en vroeg de docent zelf om hulp.

De leerling had weinig hulp nodig om de opdracht goed te maken. Indien de leerling hulp nodig had nam de leerling een actieve rol aan om de hulp te vragen.

 

Onvoldoende = 1-5     Voldoende 6-7     Goed  8-10

1. Inleiding   2. Opdracht   3. Werkwijze   4. Bronnen  5. Leerkracht   6. Beoordeling