Algemene Ledenvergadering

hvs-gebouw-haarlem
Categorie
Activiteiten buiten De Hoofdwacht
Datum
woensdag 28 juni 2023

De Algemene Ledenvergadering zal op 28 juni plaatsvinden in het Logegebouw van de Vrijmetselarij, Ripperdastraat, aanvang 20.00 uur. De vergadering is alleen toegankelijk voor leden. De jaarstukken zijn zoals gebruikelijk in het Haerlem Jaarboek te lezen en de meeste stukken worden ook op deze website gepubliceerd.

Penningmeester Alex Leuverink stelt zich - na vier jaar deze functie bekleed te hebben -  niet herkiesbaar. Een ‘advertentie’ zal binnenkort geplaatst worden, maar kijk ook eens om je heen of je iemand met financiële ervaring kent, die graag een bijdrage aan de vereniging zou willen leveren.

 

Klik hier voor de agenda

Klik hier de conceptnotulen

Klik hier voor het jaarverslag

Klik hier voor de jaarrekening

Klik hier voor de begroting

Klik hier voor de verklaring kascommissie 

 
 

Powered by iCagenda