EXPOSITIE

LEZING OVER MOLEN DE ADRIAAN

Een avond over molen De Adriaan: presentatie door Chris Brunner van commentaar voorzien door Hein Klemann

Welke Haarlemmer kent hem niet, de prachtig aan het Spaarne gelegen molen De Adriaan? Niet voor niets heeft de Vereniging Haerlem zich indertijd decennialang ingezet voor het behoud en later mede voor de herbouw van deze molen. De Adriaan is echter veel meer dan een mooi plaatje; hij heeft ook een interessante en nauwelijks bekende geschiedenis. Net als andere molens in en om de stad was ook De Adriaan in vroeger tijden een middelgroot bedrijf en daarmee van belang voor de stad.
In de lange tijd van zijn bestaan heeft De Adriaan ondernemingen van zeer uiteenlopende aard gehuisvest. Eerst produceerde hij tras, een toentertijd belangrijke en kostbare stof voor de bouw. Daarna maalde hij vele jaren snuiftabak voor Haarlems meest succesvolle tabakshandelaar. In de tijd dat Haarlem begon te industrialiseren, weer flink groeide en er meer monden moesten worden gevoed, werd De Adriaan omgebouwd tot een stoom- en windkorenmolen.

In zijn lezing zal Chris Brunner, auteur van het boek De Adriaan - Biografie van een stadsmolen, vertellen over de geschiedenis van enkele van deze ondernemingen. Op De Adriaan blijken vaak ondernemers met lef en visie te hebben gewerkt die slim inspeelden op de omstandigheden van hun tijd. Net als ondernemers van nu dat ook moeten doen. Dat levert kleurrijke verhalen op die nauw samenhangen met de geschiedenis van onze stad Haarlem. De verhalen van De Adriaan bieden daarmee deels ook een nieuwe inkijk in 240 jaar stadsgeschiedenis. De inleiding zal worden geïllustreerd met vele, soms weinig bekende afbeeldingen van De Adriaan en uit de geschiedenis van de stad. Bovendien zal hoogleraar economische geschiedenis, Hein Klemann, vanuit zijn brede expertise commentaar geven en daarmee de betekenis van de molen in een breder perspectief plaatsen.

De lezing vindt plaats op dinsdag 23 januari 2018 in de Hoofdwacht, aanvang 20.00 uur. U bent welkom vanaf 19.30 uur. Kosten voor leden € 2,50, niet-leden € 3,50.

De lezing is volgeboekt. Helaas kunt u zich niet meer aanmelden.