HET ECONOMISCH LEVEN IN HAARLEM TIJDENS DE TWEEDE WERELDOORLOG

Lezing op woensdag 3 mei door Hein Klemann: het economisch leven in Haarlem tijdens de Tweede Wereldoorlog. Locatie Sociëteit Vereeniging Zijlweg 1, 2013 DA Haarlem ; inloop vanaf 19.30 uur, aanvang lezing 20.00 uur. De toegang is gratis. Graag aanmelden voor 28 april. Klik hier om u aan te melden.

 

Hein A.M. Klemann
Het economisch leven in Haarlem in de Tweede Wereldoorlog

De door Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog bezette gebieden werden ingezet in de Duitse oorlogseconomie. De wijze waarop dat gebeurde was niet slechts afhankelijk van de racistische ideeën van de nazi's over de bevolking, maar ook en vooral van de mate van ontwikkeling van de economie. Voor Nederland betekende dit dat het land niet eenvoudigweg werd geplunderd, maar dat diens economie werd geïncorporeerd in de Duitse oorlogseconomie. Grote Duitse orders maakten een einde aan de werkloosheid van de jaren ’30 en resulteerden in de eerste jaren in economische groei. Ook daarna bleef het economisch leven goed op peil. Vooral de industrie profiteerde en in 1945 was het industriële apparaat groter dan voor de oorlog. Dat de bevolking niettemin een enorme verarming ervoer, hing samen met het feit dat de bezetter weliswaar de economie stimuleerde, maar tegelijkertijd de productie goeddeels naar zich toehaalde zonder reële betaling. De economie bleef in stand en groeide zelfs, maar de bevolking kon daar niet van profiteren. In deze lezing wordt uiteengezet hoe dit uitpakte in Haarlem, een stad met een grote industrie, vooral veel metaalnijverheid, maar ook met een aanzienlijke dienstensector.

Prof. dr. Hein A.M. Klemann (1957) studeerde geschiedenis aan de Vrije Universiteit en economie aan de VU en de Universiteit van Amsterdam. In 1990 promoveerde hij aan de VU op een proefschrift over de Nederlandse handel in de jaren ’30, getiteld Tussen Reich en Empire. Sindsdien was hij verbonden aan de Universiteit Utrecht en het Nederlandse Instituut voor oorlogsdocumentatie, waar hij zich o.a. bezighield met de economische ontwikkeling van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook publiceerde hij met een Russische collega een studie over de economie van bezet Europa, schreef hij enige artikelen over de economie van Nederland in de Eerste Wereldoorlog en heeft hij diverse publicaties op zijn naam staan over de economische verwevenheid tussen Nederland en Duitsland in de laatste anderhalve eeuw en de economische gevolgen daarvan. Sinds 2005 is hij hoogleraar Sociale en Economische Geschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.