Werkgroep Parken en Groen

Haarlem behoort tot de meest verstedelijkte en minst groene steden van Nederland. In de stad zijn buurten met nauwelijks groen. Daarnaast kent Haarlem wijken die weliswaar behoorlijk groen zijn, maar waarvan de kwaliteit van het groen te wensen over laat. Haarlem is een langgerekte stad; zeven kilometer bij maximaal vier kilometer. Het grootste deel van de stad bestaat uit compact gebouwde wijken. Het groen in Haarlem ligt hierdoor vooral langs de west- en oostrand van de stad. De groene dwarsverbindingen, op de gemeentelijke agenda gezet door de werkgroep Parken & Groen,  vormen de verbinding vanuit de versteende stad naar die randen.

Het werkterrein van de werkgroep Parken en Groen, een van de zes werkgroepen van de Vereniging Haerlem, kan in het kort als volgt worden omschreven:

  • de werkgroep onderzoekt de bekende en de wat minder bekende openbare (groene) ruimte in en om de stad Haarlem, zowel in cultureel-historisch als landschappelijk opzicht, en de hedendaagse functie en gebruik ervan
  • de werkgroep publiceert hierover en adviseert (gevraagd en ongevraagd) over deze voor iedereen zo belangrijke openbare ruimte, in het bijzonder de groene gebieden, ten aanzien van de inrichting, de instandhouding en - waar mogelijk – het in ere herstellen van deze gebieden

Klik hier voor het jaarplan 2014.  

Leden van de werkgroep
Annemarie van Leeuwen, voorzitter
Gert-Jan Rook
Joost Post
Kees Stokman
Maria van Vlijmen
Sietske Hiddink
Willy Meekes


De werkgroep is bereikbaar via:

Werkgroep Parken en Groen
t.a.v. mw. A. van Leeuwen
Postbus 1105
2001 BC Haarlem
haerlemparkengroen@gmail.com