Stichting Geveltekens

De Stichting Geveltekens Vereniging Haerlem (SGVH) houdt zich bezig met:

  • Het inventariseren en documenteren van de oude en nieuwe geveltekens die  zich in de gemeente  Haarlem bevinden (ook Spaarndam). Zie ook de website met geveltekens.
  • Ook proberen wij verdwenen Haarlemse gevelstenen op te sporen en weer terug in Haarlem te krijgen.
  • De Stichting geeft desgevraagd advies over nieuw aan te brengen gevelstenen en het restaureren van aanwezige gevelstenen, en zo nodig zoeken naar de benodigde financiering en/of sponsoring. Rekeningnummer van de SGVH NL21FVLB0260718955 t.n.v. St. Geveltekens Vereniging Haerlem te Overveen.
  • Ook gevelreclames en gevelornamenten en geveldecoraties staan in onze belangstelling.

Wie zitten er in de werkgroep:
Martin van Bleek, waarnemend voorzitter
Martin Busker, vicevoorzitter - projectmanager
Willy Mense, secretaris
Jemme Schurer, penningmeester


Peter van Graafeiland, adviseur

De werkgroep is te bereiken via:
Stichting Geveltekens Vereniging Haerlem
Grote Markt 17
Postbus 1105
2001 BC HAARLEM
E-mail: geveltekens@haerlem.nl