Onderstaand overzicht bevat de activiteiten in 2018 bij de Historische Vereniging Haerlem


 • Woensdagavond 14 februari houdt historica Marlies Quaedvlieg een lezing over Belgische vluchtelingen in Haarlem gedurende de Eerste Wereldoorlog. Nederland was in deze periode neutraal en ving vluchtelingen op, zo waren er in Haarlem ruim vierduizend Belgische vluchtelingen gedurende de Eerste Wereldoorlog.
 • 7 maart: Haarlems erfgoed – toekomst voor het verleden. Op woensdag 7 maart om 20.00 uur kunt u in Café Raecks een debat bijwonen met vertegenwoordigers van een aantal politieke partijen over bovengenoemd onderwerp.
  • Ergens in maart: Lezing Alexander de Bruin over de naoorlogs fotograaf Wim Zilver Rupe.
  • 26 maart 2018 Historisch Café
  • Tentoonstelling ‘Dirck Coornhert (1522-1590): leven, werk en denkbeelden van een strijdbaar Haarlems humanist’, in De
   Hoofdwacht, van 14 april tot en met 16 september. Geopend: vrij/za/zo van 13-17 uur.
  • 15 mei: Inleidende lezing over Coornhert door prof. dr. Mirjam van Veen, in de Doopsgezinde Kerk, Frankestraat 24.
  • 19 mei: Luilakwandeling door voormalig landgoed Bosbeek/Spaarnberg in Santpoort.
  • 28 mei 2018 Historisch Café
  • Op 30 mei 2018 vindt de presentatie van het Jaarboek 2017 plaats.
  • 5 juni: ‘Coornhert als prentmaker en inspirator van kunstenaars’, lezing door prof. dr. Ilja Veldman, in de Janskerk, Jansstraat 40, met aansluitend mogelijkheid tot bezoek aan de Coornhert-tentoonstelling daar.
  • Dit jaar houden we de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging op woensdag 27 juni in het gebouw van de Sociëteit ‘Trou moet Blycken’ in de Grote Houtstraat 115.
  • 13 juli: lezing ‘Coornhert, Willem van Oranje en de Opstand’ door Wim Cerutti, in de Gravenzaal van het stadhuis, Grote Markt 2.
  • Op zaterdag 13 oktober organiseren de historische verenigingen van Alkmaar, Haarlem en Hoorn een erfgoedsymposium in de Grote of Sint Laurenskerk in Alkmaar.
  • 18 oktober: lezing, ‘Sporen van Coornhert in Haarlem’, door Peter van Wingerden, in Sociëteit Vereeniging, Zijlweg 1.
  • 19 september: Een avond met Coornhert
   Coornhert heeft een aantal jaren als stadssecretaris in het stadhuis gewerkt. Een prachtige locatie voor een sfeervolle avond met kaarslicht, mooie beelden en verhalen, muziek en een goed glas wijn (of iets anders).
  • 19 november: Historisch Café gewijd aan Coornhert.