Bestuur

Voorzitter Martin van Bleek
Vice voorzitter Marjorie Vroom
Secretaris Harco Gorter
Penningmeester Frits Anema

Overige bestuursleden
Marcel van Heck, voorzitter werkgroep Gebouw en Omgeving, contactpersoon werkgroep Parken en Groen 
Boudewijn van Os, voorzitter Historische werkgroep
Martin van Bleek, monumenten
Marjorie Vroom, contactpersoon werkgroep Jonge Muggen
Dineke Lentz, voorzitter werkgroep Excursies en Lezingen

Adviseur
Anja van Zalinge, archeologie
Lieuwe Zoodsma, beheerder Haerlem-collecties