Ambitie Historische Vereniging Haerlem

Inleiding 
De Historische Vereniging Haerlem, opgericht in 1901, is een bloeiende historische vereniging. Het ledental van onze vereniging schommelt al jaren rond de 1900. Sinds 1919 heeft de vereniging haar hoofdzetel in het historische gebouw “De Hoofdwacht” gelegen aan de Grote Markt te Haarlem. Dit gebouw is één der oudste en interessantste monumenten van Haarlem.
 
Hoofddoelstelling
De hoofddoelstelling is het kweken van belangstelling voor de geschiedenis van Haarlem en omstreken en het bevorderen van de kennis daarvan. Daartoe geeft de vereniging elk jaar een jaarboek uit met daarin artikelen over het verleden van Haarlem en de stadskroniek met de actualiteiten van het afgelopen jaar.

Daarnaast verschijnt vier keer per jaar een nieuwsbrief met het programma van activiteiten (excursies en lezingen) actualiteiten en achtergronden. Publicaties verschijnen in boekvorm onder andere in de door de Vereniging Haerlem uitgegeven Haerlem-reeks en het Jaarboek.

De vereniging houdt ook een waakzaam oog op de Haarlemse monumenten en in bredere zin op het stadsgezicht (zie onder werkgroep Gebouw en Omgeving). Dit betekent niet dat de vereniging tegen elke vernieuwing is of dat al het oude zonder meer bewaard moet blijven. Het uitgangspunt is dat zorgvuldig met het verleden moet worden omgegaan en dat ons culturele erfgoed het waard is om behouden te blijven in het belang van heden en toekomst.
 
Werkgroepen
Binnen de vereniging bestaan een aantal werkgroepen, te weten:
• Historische werkgroep
• Werkgroep Gebouw en Omgeving
• Werkgroep Parken en Groen
• Werkgroep Jonge Muggen
• Stichting Geveltekens
• Werkgroep Excursies en lezingen