CONTACT

Wie zitten er in de werkgroep:
Martin van Bleek, waarnemend voorzitter
Martin Busker, vicevoorzitter - projectmanager
Willy Mense, secretaris
Jemme Schurer, penningmeester


Peter van Graafeiland, adviseur

De werkgroep is te bereiken via:
Stichting Geveltekens Vereniging Haerlem
Grote Markt 17
Postbus 1105
2001 BC HAARLEM
E-mail: geveltekens@haerlem.nl